Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Abakan
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Номын сан: 14
Музей: 2
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 5
Chelyabinsk
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 67
Музей: 20
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 50
Nizhny Novgorod
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 50
Номын сан: 53
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 15
Obninsk
Obninsk
Хүн ам: 113,000 хүн
Их сургууль: 8
Obninsk
Хүн ам: 113,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 10
Музей: 6
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 3