Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Номын сан: 53
Музей: 29
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 17
Kaliningrad
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 22
Музей: 12
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13
Novosibirsk
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Номын сан: 78
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 19
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Хүн ам: 5.1 сая хүн
Их сургууль: 103
Saint Petersburg
Хүн ам: 5.1 сая хүн
Их сургууль: 103
Номын сан: 79
Музей: 235
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 130