Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Moscow
Moscow
Хүн ам: 12.1 сая хүн
Их сургууль: 257
Moscow
Хүн ам: 12.1 сая хүн
Их сургууль: 257
Номын сан: 500
Музей: 440
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 121
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Номын сан: 53
Музей: 29
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 17
Arzamas
Arzamas
Хүн ам: 105,000 хүн
Их сургууль: 6
Arzamas
Хүн ам: 105,000 хүн
Их сургууль: 6
Номын сан: 2
Музей: 8
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 3
Novosibirsk
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Номын сан: 78
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 19