Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Abakan
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Abakan
Хүн ам: 179,000 хүн
Их сургууль: 3
Номын сан: 14
Музей: 2
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 5
Obninsk
Obninsk
Хүн ам: 113,000 хүн
Их сургууль: 8
Obninsk
Хүн ам: 113,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 10
Музей: 6
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 3
Kaliningrad
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Kaliningrad
Хүн ам: 450,000 хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 22
Музей: 12
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13
Tomsk
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 31
Музей: 8
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 6