Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Kazan
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Kazan
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 32
Номын сан: 107
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 8
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Krasnoyarsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 22
Номын сан: 53
Музей: 29
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 17
Sochi
Sochi
Хүн ам: 401,000
Их сургууль: 11
Sochi
Хүн ам: 401,000
Их сургууль: 11
Номын сан: 5
Музей: 4
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 11
Tomsk
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 31
Музей: 8
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 6