Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Tomsk
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 31
Музей: 8
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 6
Novosibirsk
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Novosibirsk
Хүн ам: 1.5 сая хүн
Их сургууль: 34
Номын сан: 78
Музей: 42
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 19
Samara
Samara
Хүн ам: 1.1 сая хүн
Их сургууль: 29
Samara
Хүн ам: 1.1 сая хүн
Их сургууль: 29
Номын сан: 79
Музей: 29
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 9
Perm
Perm
Хүн ам: 1 сая хүн
Их сургууль: 24
Perm
Хүн ам: 1 сая хүн
Их сургууль: 24
Номын сан: 48
Музей: 25
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 12