Educational Programme Quick Search

Advanced Search

Орос оронтой танилцаарай

Moscow
Moscow
Хүн ам: 12.1 сая хүн
Их сургууль: 257
Moscow
Хүн ам: 12.1 сая хүн
Их сургууль: 257
Номын сан: 500
Музей: 440
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 121
Tomsk
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Tomsk
Хүн ам: 580,000 хүн
Их сургууль: 8
Номын сан: 31
Музей: 8
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 6
Ussuriysk
Ussuriysk
Хүн ам: 169,000 хүн
Их сургууль: 3
Ussuriysk
Хүн ам: 169,000 хүн
Их сургууль: 3
Номын сан: 9
Музей: 10
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 6
Chelyabinsk
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Chelyabinsk
Хүн ам: 1.2 сая хүн
Их сургууль: 15
Номын сан: 67
Музей: 20
Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд: 13