• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

5-100 төсөл

Picture №1 – Project 5-100: project for enhancing the competitiveness of leading Russian universities among the world's top research and education centres
© 5top100.ru

Оросын эрдмийн тэргүүний санаачилгыг 2013 оны 5-р сард эхлүүлсэн. Үүний зорилго нь дэлхийн удирдагчидтай олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай дэлхийн түвшний их сургуулиудыг Орост бий болгох юм. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудыг улсын дэмжлэг авахаар 2013, 2015 онуудад өрсөлдөөний үндсэн дээр сонгосон. Хоёр нээлттэй тэмцээний дүнгээс үзэхэд төсөлд Оросын тэргүүлэх 21 их дээд сургууль хамрагдаж байна.

5-100 төсөл нь Оросын их сургуулиудын эрдэм шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэх, гол зах зээлд үндэсний дээд боловсролын тогтолцоог идэвхтэй сурталчлах, боловсрол, бизнес эрхлэлт, инновацийг нэгтгэх, их сургуулийн бүхий л салбарын үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх, шилдэг судлаач, багш, удирдах ажилтан, оюутнуудыг дэд бүтцийн сайжруулалтад татан оролцуулах зорилготой юм.

Хуваалцана уу