Оросын анагаах ухааны боловсрол

Оросын анагаах ухааны боловсрол
© RUDN University

Оросын анагаахын их сургуулиудын төгсөгчид дэлхийн 100 гаруй оронд амжилттай дадлагажиж байна.

Анагаах ухаан бол олон улсын оюутнууд Оросын их сургуулиудад сонгон судалдаг хамгийн түгээмэл чиглэлүүдийн нэг юм. Оросын их сургуулиуд Оросын их дээд сургуулиуд анагаахын чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх арвин их түүхтэй. ОХУ-ын анхны анагаах ухааны коллеж Апотекари Чансерийг 17-р зуунд байгуулжээ. Одоогийн байдлаар Оросын 70 гаруй их сургууль анагаах ухааны боловсрол олгож байна.

Оросын анагаах ухааны их сургуульд элсэх

Оросын анагаах ухааны дээд боловсролыг зөвхөн тухайн сургуулийн оюутнууд эзэмших боломжтой. Суралцах хугацаа нь эмнэлгийн мэргэжлээс хамаардаг. Жишээ нь: сувилахуйн үйлчилгээний бакалаврын зэргийг дөрвөн жил сурсны дараа олгодог. Мэс засалчийн дипломтой болохын тулд наймаас есөн жил суралцах шаардлагатай.

АНУ-д анагаах ухааны чиглэлийн оюутнууд 12-18 жил сурдаг. Анагаах ухааны сургалт Их Британид арван жил, Герман улсад наймаас арван жил үргэлжилдэг. Канад улсад анагаах ухааны чиглэлээр диплом авахын тулд анагаах ухааны сургуульд дөрвөн жил суралцах шаардлагатай, их сургуульд бас адил хугацаагаар сурдаг. Үүний дараа мэргэжлээсээ шалтгаалан гурваас дөрвөн жил дадлага хийдэг.

Орос улсад сургуулиа төгссөний дараа анагаах ухааны их сургуульд элсэх боломжтой. Их сургуулиуд Орос, Англи хэлээр хөтөлбөрүүд санал болгодог. Хэрэв та Орос хэлээр ярьдаггүй бол Бэлтгэл факультетад эсвэл тэргүүлэх их сургуулиудын хэлний курсэд суралцах боломжтой. Бэлтгэл факультетад олон улсын оюутнууд Орос хэл сурахаас гадна үргэлжлүүлэн суралцахад нь бэлтгэх зорилгоор бусад мэргэжлийн сургалт явуулдаг.

Оюутнууд гол хичээлүүд болох биологи, химийн чиглэлээр шалгалт өгөх ёстой. Хэд хэдэн их сургуулиуд нэмэлт элсэлтийн шалгалт өгөх шаардлага тавьдаг. И. Кантын нэрэмжит Балтийн холбооны их сургуулийн Орос хэлтэй Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бизнесийн хөтөлбөрт элсэгчид Орос хэл, биологи, химийн шалгалт өгөхийг шаардлагатай. Англи хэлтэй адил хөтөлбөрт элсэхийн тулд биологи, химийн шалгалт өгөх шаардлагатай.

Казанийн холбооны их сургуулийн ерөнхий анагаах ухааны хөтөлбөрт элсэх оюутнууд хими, биологийн шалгалтаас гадна Англи хэлний шалгалт өгөх эсвэл TOEFL-ийн гэрчилгээтэй байх хэрэгтэй. Их сургуулийн Элсэлтийн зөвлөлөөс оюутнуудыг элсэхээс нь өмнө элсэлтийн шалгалтын жагсаалт өгдөг.


© MSMU

Оросын анагаах ухааны их сургуулиудын бакалаврын зэрэг

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ нь Оросын анагаах ухааны их сургуулиудад байдаг цорын ганц бакалавр зэргийн хөтөлбөр юм. Суралцах хугацаа дөрвөн жил. Энэхүү хөтөлбөрийн нэг жилийн сургалтын төлбөр дунджаар 90,000-100,000 рубль (1,500-1,700 ам. доллар).

Ерөнхий эмчийн бакалаврын зэргийн хөтөлбөр зургаан жил үргэлжилдэг. Тус хөтөлбөр хоёр жилийн мэргэжлийн сургалтын сонголттой.

Оросын анагаах ухааны их сургуулийн мэргэжлийн зэрэг

Сувилахуйн тусламж, хүүхдийн эмнэлзүйн факультет зургаан жилийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний сургалтыг Орос, Англи хэлээр явуулдаг. Сургалтын төлбөр нь нэг жилд 80,000-400,000 рублийн (1,400-7,000 ам. доллар) хооронд хэлбэлздэг.

Алс Дорнодын холбооны их сургуулийн анхан шатны мэргэжлийн сургалтын нэг жилийн төлбөр 180,000 рубль (3,200 ам. доллар). И. М. Сеченовын нэрэмжит Москвагийн улсын анагаах ухааны нэгдүгээр их сургуулийн хүүхдийн эмнэлзүйн хөтөлбөрийн сургалтын төлбөр нэг жилд ойролцоогоор 260,000 рубль (5,000 доллар) байдаг. Эмзүй, клиник сэтгэлзүй болон бусад мэргэжлийн чиглэлээр 5-5,5 жил суралцах сургалтын төлбөр арай бага байдаг.

Казанийн холбооны их сургууль, Алс Дорнодын холбооны их сургуулийн эмзүйн сургалтын төлбөр нэг жилд 140,000 рублиэс (2,300 ам. доллар) эхэлдэг.


© RUDN University

Оросын шүдний эмчилгээний боловсрол

Оросын их сургуулиудын Шүдний эмчилгээний факультетууд сургууль төгсөгчдөд нээлттэй байдаг. Элсэлтийн шалгалт нь эрүүл мэндийн анхан шатны чиглэлтэй адил байдаг.

Шүдний эмчилгээний хөтөлбөрт суралцах хугацаа таван жил байдаг. Жил бүрийн сургалтын төлбөр нь 170,000-430,000 рубль (3,000-7,500 ам. доллар). Сургалтын төлбөрийн хэмжээ нь их сургуулийн байрлаж буй хот болон их сургуулийн чанараас шалтгаалдаг.

Оросын их сургуулиуд Орос, Англи хэлээр шүдний эмч бэлтгэх хөтөлбөрүүд санал болгодог. Жишээ нь: Казанийн (Волга муж) холбооны их сургуулийн Англи хэлтэй хөтөлбөрийн нэг жилийн төлбөр 170,000 - 225,000 рубль (3,000 - 4,500 ам. доллар). Шүдний эмчилгээний факультетын төгсөгчид зөвхөн дадлага хийсний дараа бүрэн бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн болох боломжтой.

Орос улсад эмнэлгийн дадлага хийх

Арьсны өвчин судлал, гастроэнтерологич, шүдний гажиг засалч гэх мэт нарийн мэргэжлээр суралцахын тулд мэргэжлийн хөтөлбөр дүүргэсний дараа дадлага хийх хэрэгтэй.

Дадлагын хугацаа нь сонгосон мэргэжил, их сургуулиас хамааран хоёроос дөрвөн жил байдаг. Жил бүрийн сургалтын төлбөр 100,000 - 380,000 рубль (1,800-6,600 доллар).

Шүдний эмчилгээний дадлагын хөтөлбөрийн хугацаа хоёр жил. Залуу эмч нар эмчилгээ, мэс засал, хүүхдийн шүдний эмчилгээ зэрэг тодорхой чиглэлээр практик мэдлэг олж авах гүнзгийрүүлсэн сургалтад хамрагддаг.

И. М. Сеченовын нэрэмжит Москвагийн улсын анагаах ухааны нэгдүгээр их сургуулийн үндсэн чиглэлийн дадлагын хөтөлбөрийн жилийн төлбөр 337,000 рубль (6,500 ам. доллар), хүүхдийн шүдний эмчилгээний хөтөлбөрийн сургалтын төлбөр нэг жилд 316,000 рубль (5,500 ам. доллар).

Мөн Оросын их сургуулиуд Англи хэлтэй дадлагын хөтөлбөр санал болгодог. Новосибирскийн улсын их сургуулийн арьсны өвчин судлалын мэргэжлийн сургалтын нэг жилийн төлбөр ойролцоогоор 580,000 рубль (10,000 ам. доллар). Оросын улс түмний найрамдлын их сургуулийн зүрхний өвчин судлалын хөтөлбөрийн сургалтын төлбөр 260,000 рубль (4,500 ам. доллар). Сургалтын хэл нь Англи хэл, суралцах хугацаа дөрвөн жил.

Орос хэлтэй дадлагын хөтөлбөр олон байдаг бөгөөд сургалтын төлбөр арай бага байдаг. И. Кантын нэрэмжит Балтийн холбооны их сургуулийн дадлагын бүх чиглэлүүдийн сургалтын төлбөр нэг жилд ойролцоогоор 180,000 рубль (3,200 ам. доллар). И. М. Сеченовын нэрэмжит Москвагийн улсын анагаах ухааны нэгдүгээр их сургуулийн хүүхдийн мэс заслын хөтөлбөрийн сургалтын төлбөр нэг жилд 250,000 рубль (4,300 ам. доллар).

Оросын их сургуулиуд дадлагажигчдыг зөвхөн эрэлттэй мэргэжлээр төдийгүй ховор чиглэлээр бэлтгэдэг. Жишээ нь: И. М. Сеченовын нэрэмжит Москвагийн улсын анагаах ухааны нэгдүгээр их сургууль нь усан доорх, нисэх, сансрын анагаах ухааны чиглэлээр хөтөлбөрүүд санал болгодог. Энэ хөтөлбөрүүдийн сургалтын төлбөр нэг жилд 250,000 рубль (4,300 ам. доллар).


© MSMU

Анагаах ухааны аспирантурын сургалт

Оросын анагаах ухааны их сургуулийн мэргэжлийн курсын төгсөгчид дадлага хийхээс аспирантурын сургалтад хамрагдахыг илүүд үздэг. Тэд аспирантурын хөтөлбөрт элсэх ёстой. Оросын их сургуулиудын аспирантурт суралцах хугацаа гурван жил байдаг. Тэд аспирантурын курс дүүргэсний дараа докторын зэрэг хамгаалдаг.

Аспирантурын хөтөлбөрт хамрагдахын тулд оюутан мэргэжлийн болон Англи хэлний шалгалт өгч, эрдэм шинжилгээний бүтээлийнхээ багцыг танилцуулж, ярилцлага өгөх шаардлагатай (их сургууль тус бүр өөрийн мэргэшлийн шалгалттай байдаг).

Аспирантурын курсэд танхимын болон танхимын бус хэлбэрээр суралцах боломжтой. И. М. Сеченовын нэрэмжит Москвагийн улсын анагаах ухааны нэгдүгээр их сургууль танхимын бус аспирантурын клиник эмнэлзүйн хөтөлбөр санал болгодог бөгөөд сургалтын төлбөр нь нэг жилд 233,000 - 316,000 рубль (4,200-5,500 ам. доллар). Оросын улс түмний найрамдлын их сургуулийн донтох эмчилгээний сургалтад зөвхөн газар дээр нь элсэх боломжтой. Сургалтын төлбөр нь нэг жилд 264,500 рубль (4,700 ам. доллар).

Олон улсын оюутнуудын ихэнх нь Оросын анагаах ухааны их сургууль төгссөнийхөө дараа эх орондоо анагаах ухааны чиглэлээр дадлагажих боломж гэрчилгээ олгох (таны дипломыг хүлээн зөвшөөрөх) үйл ажиллагаанд хамрагдах ёстой.

Та хувийн бүртгэлээ ашиглаж үнэ төлбөргүй, зуучлагчгүй өргөдөл гаргах боломжтой.

Хуваалцана уу