Сибирийн холбооны их сургуулийн 2020 оны шилдэг таван хөтөлбөр

SibFU Top Five Programmes 2020
© SibFU

Уралын нуруунаас цааших хамгийн том Сибирийн холбооны их сургууль Красноярск хотод байрладаг. Тус их сургууль 29,000 оюутанд сургалт явуулдаг. Тус их сургууль нь олон улсын оюутнуудад 200 гаруй хөтөлбөр санал болгодог. СХИС-ын хамгийн эрэлттэй таван хөтөлбөрийг доор харуулав.

 1. English-taught master’s programme “Газрын тосны хими болон цэвэршүүлэлт ” Англи хэлтэй магистрын хөтөлбөр
 2. Оюутнуудад орчин үеийн газрын тос цэвэршүүлэх аргачлалын талаар бүрэн мэдлэг эзэмшүүлнэ. Энэхүү хоёр жилийн сургалт нь газрын тос цэвэршүүлэх компанийн ажилтнууд технологийн үйл явцын үе шат бүрийг тайлбарлах явцад цэвэршүүлэх мөчлөгийг ажиглах боломжтой үйлдвэрт хийх дадлагыг багтаадаг. Ажиллах боломжууд: өндөр технологи болон шинжлэх ухааны ололт амжилт бүхий газрын тосны компаниуд, одоо ашиглаж байгаа технологийн хөгжүүлэлт болон оновчлол, бүтээгдэхүүний чанарын хяналт.

  Сургалтын чиглэл:

  Хими

  Элсэлтийн шалгалтууд:

  СХИС-ын магистрын хөтөлбөрт оюутнуудаас ярилцлага авдаг. Элсэгчид Англи хэлний мэдлэгтэй, газрын тос, байгалийн хийн бизнес, механик инженерчлэл, хими, байгаль орчны шинжлэх ухаан, холбогдох чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй байх ёстой.

  Бичиг баримт:

  • Элсэх хүсэлт

  • Паспортын хуулбар

  • Өмнөх боловсролын бичиг баримтын багц

  • Дагалдах бичиг

  Сургалтын төлбөр:

  нэг жилд 260,000 рубль

  Боловсролын зэрэг:

  Улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн магистрын зэрэг

 3. Биологийн инженерчлэл Англи хэлтэй магистрын хөтөлбөр
 4. Биотехнологи бол биологи, хими, биохими, биофизик, физикийн нэгдэл юм. Тус хөтөлбөр нь био инженерийн чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллахын тулд орчин үеийн судалгааны арга зүйд суралцах хүсэлтэй байгалийн шинжлэх ухааны чиглэлийн туршлагатай оюутнуудад зориулагдсан. Суралцах хугацаа: хоёр жил; оюутнууд эхний семестрээс эхлэн бие даасан судалгааны төсөл хэрэгжүүлж эхэлдэг.

  Сургалтын чиглэл:

  Биологийн ухаан

  Элсэлтийн шалгалтууд:

  Ярилцлага Тавигдах шаардлага: Англи хэлний B1 ба түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй, биологи, физик, биофизик, хими, биохими, байгалийн ухааны чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй байх.

  Бичиг баримт:

  • Бөглөсөн элсэх хүсэлт

  • Паспортын хуулбар

  • Өмнөх боловсролын бичиг баримтын багц

  • Дагалдах бичиг

  Сургалтын төлбөр:

  нэг жилд 250,000 рубль (3,440 ам. доллар)

  Боловсролын зэрэг:

  Биологийн ухааны магистрын зэрэг

 5. Олон улсын харилцаа ба гадаад бодлогын Орос хэлтэй бакалаврын хөтөлбөр
 6. Тус дөрвөн жилийн хөтөлбөр нь дэлхийн болон бүс нутгийн олон улсын харилцаанд чиглэдэг. Үүний зэрэгцээ оюутнууд хоёр хэл сурдаг. Үүнд Англи хэл болон сонгох боломжтой гадаад хэл (Испани, Герман, Франц, Хятад). СХИС-ын Европ, Ази дахь хамтран ажилладаг сургуулиудад дадлага хийх боломж санал болгодог. Төгсөгч нь төрөл бүрийн түвшинд олон улсын харилцаа тогтоож, хөгжүүлэх зорилгоор төрийн өмчит эсвэл хувийн байгууллагад ажиллах боломжтой.

  Сургалтын чиглэл:

  Улс төрийн ухаан ба бүс нутаг судлал.

  Элсэлтийн шалгалтууд:

  Түүх Орос хэл

  Бичиг баримт:

  • Паспортын хуулбар

  • Бөглөсөн элсэх хүсэлт

  • Өмнөх боловсролын бичиг баримтын багц

  Сургалтын төлбөр:

  нэг жилд 149,720 рубль

  Боловсролын зэрэг:

  Улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бакалаврын зэрэг

 7. Програм хангамжийн инженерчлэл Орос хэлтэй бакалаврын хөтөлбөр
 8. Хөтөлбөр нь оюутнуудад мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, машин механизмын сургалт зохион байгуулах замаар програм хангамжийн бүтээгдэхүүн боловсруулах, хөгжүүлэхийг заах зорилготой. Мөн тэд хөтөлбөрийн бичиг баримт боловсруулж, зохицуулж сурдаг. Төгсөгчид орчин үеийн дэлхийн хамгийн эрэлттэй мэргэжлүүдийн нэг болох програм хангамж хөгжүүлэгч болон шалгагчийн чадвар эзэмшдэг.

  Сургалтын чиглэл:

  Мэдээллийн технологи ба компьютерын ухаан

  Элсэлтийн шалгалтууд:

  Математик, Орос хэл

  Бичиг баримт:

  • Бөглөсөн элсэх хүсэлт

  • Паспортын хуулбар

  • Өмнөх боловсролын бичиг баримтын багц

  Сургалтын төлбөр:

  нэг жилд 170,662 рубль

  Боловсролын зэрэг:

  Улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бакалаврын зэрэг

 9. “Орос хэлийг гадаад хэл болгон сурах” богино хугацааны хөтөлбөр 
  1. Оюутнууд Орос хэл сурч, эдийн засгийн, байгалийн болон инженерчлэлийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны сургалтад хамрагдах боломжтой. Суралцах хугацаа хоёроос 12 сарын хооронд хэлбэлздэг бөгөөд хөтөлбөрийн хугацааг хүсэлтийн дагуу өөрчлөх боломжтой. Элсэгчдийг элсэлтийн шалгалт авахгүйгээр элсүүлдэг.

   Бичиг баримт:

   • Бөглөсөн элсэх хүсэлт

   • Паспортын хуулбар

   Сургалтын төлбөр:

   12 сар (1 сарын 9 - 8 сарын 31) - 140,000 рубль (элсэх хүсэлт хүлээж авах эцсийн хугацаа: 7 сарын 15-ны өдөр)

   10 сар (1 сарын 9 - 6 сарын 30) - 100,000 рубль (элсэх хүсэлт хүлээж авах эцсийн хугацаа: 7 сарын 15-ны өдөр).

   7 сар (1 сарын 2 - 8 сарын 31) - 90,000 рубль (элсэх хүсэлт хүлээж авах эцсийн хугацаа: 12 сарын 10-ны өдөр).

   2 сар (зуны сургалт: 1 сарын 7 - 8 сарын 31) - 35,000 рубль (элсэх хүсэлт хүлээж авах эцсийн хугацаа: 5 сарын 15-ны өдөр).

   Гэрчилгээ:

   Сургалтын төгсгөлд Орос хэлний стандарт шалгалтыг гадаад хэлний шалгалт болгон өгч тэнцсэн оюутнуудад гэрчилгээ олгоно.

   Их сургуульд элсэх хүсэлт хүлээж авах эцсийн хугацаа, элсэх үе шатны тухай мэдээлэл авах зорилгоор СХИС-ын төлөөлөгчидтэй холбогдохын тулд вебсайтад үнэ төлбөргүй хувийн бүртгэл үүсгэнэ үү.

Хуваалцана уу