Олон улсын оюутнуудад зориулсан улсын нэгдсэн шалгалт өгөх тухай зөвлөмж

Олон улсын оюутнуудад зориулсан улсын нэгдсэн шалгалт өгөх тухай зөвлөмж
© FEFU

Улсын нэгдсэн шалгалт өгөх нь гадаад элсэгчид Оросын их сургуульд элсэх хэд хэдэн сонголтын нэг юм. Энэхүү нийтлэл нь шалгалтыг хэрхэн амжилттай өгөх тухай юм.

Оросын их сургуулиуд инженерчлэл, технологи, байгалийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны бүхий л чиглэлээр чанартай боловсрол олгодог. Хэрэв та Оросын их сургуульд суралцахаар шийдсэн бөгөөд мэргэжлээ сонгосон бол элсэлтийн шалгалтын талаар бодох цаг болжээ. Оросын нэр хүндтэй их сургуульд элсэж орохын тулд олон улсын оюутнууд сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн байх ёстой.

Улсын нэгдсэн шалгалтын тухай

Улсын нэгдсэн шалгалт (УНШ) нь Оросын бүх сургуулийн төгсөгчдөөс заавал авдаг шалгалт юм. Шалгалтын дүнг дотоодын их сургуулиуд хүлээн зөвшөөрдөг. Шалгалтыг Орос хэлээр авдаг тул олон улсын элсэгчдийн хувьд Оросын их сургуулиудад элсэх хамгийн хэцүү байдаг бөгөөд тэнцэхийн тулд өндөр ур чадвартай байх ёстой. (Орос хэл, математик, физик, хими, биологи, түүх, газарзүй, нийгмийн ухаан, компьютерын ухаан, гадаад хэл - Англи, Герман, Франц, Испани хэл, уран зохиол) Ярианы даалгавар багтаасан гадаад хэлний шалгалтаас бусад тохиолдолд Улсын нэгдсэн шалгалтыг 14 хичээлээр бичгээр авна.

Хэрэв та УНШ өгөхөөр шийдсэн бол үндсэн мэргэжил, шалгалт өгөх шаардлагатай хичээлүүдийн жагсаалтыг сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас үзнэ үү. Та мөн Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан шалгалтын жагсаалттай танилцаж болно1Олон улсын оюутнууд УНШ өгөх хүсэлт гаргахдаа хэдэн ч мэргэжил сонгож болох боловч Оросын их сургуулийн элсэгчид шалгалтаа заавал Орос хэлээр өгөх ёстой гэдгийг санаарай.

двфу_Владивосток_02.jpg
© FEFU

УНШ-ын оноо нь хичээл тус бүрийн хувьд 100 онооноос хэтрэхгүй байх ёстой. Оросын их сургуулиуд элсэхэд шаардагдах хамгийн бага оноог шийддэг бөгөөд энэ нь Холбооны боловсрол, шинжлэх ухааны хяналтын албанаас (Рособрнадзор) тогтоосон босго онооноос бага байж болохгүй. 2018 онд Орос хэлний шалгалтын хамгийн бага оноо 36, математикийн шалгалтын оноо 27, компьютерын шалгалтын оноо 40 байсан.

Олон улсын оюутнууд Оросын их сургуулиуд эсвэл тэдгээрийн холбоодын зохион байгуулсан олон улсын олимпиадад тэргүүн байр эзэлж, УНШ-ын оноон дээрээ арван оноо нэмж авах боломжтой. Сибирийн холбооны их сургууль, ИТМО Үндэсний судалгааны их сургууль, Алс Дорнодын холбооны их сургууль, Москвагийн физик-техникийн дээд сургууль оюун ухааны хичээлийн уралдаануудыг зохион байгуулдаг.

Москвагийн физик-техникийн дээд сургууль хуучин Зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд байсан болон бусад улсуудын сургуулийн хүүхдүүдийг элсэхэд бэлтгэх зорилгоор Физик-техникийн академид тусгай онлайн сургалтыг санал болгодог. Сургалтад хамрагдсаных нь дараа гадаад элсэгчийн УНШ-ын нийт оноонд оноо нэмж өгдөг.

nsu_02.jpg
© NSU

Улсын нэгдсэн шалгалтыг хаана өгөх тухай

Шалгалтыг Орос улс даяар болон бусад улс орнуудад хуваарийн дагуу авдаг. Шалгалтын үндсэн үе шат нь ихэвчлэн 5 сараас 6 сар хүртэл явагддаг. Гадаад орнуудад шалгалтыг тусгайлан тоноглосон төвүүдэд авдаг. Журмын дагуу тус төвүүд нь Оросын засгийн газраас магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд байдаг. Жишээлбэл, Хятад улсад Оросын Элчин сайдын яамны ивээл дор ажилладаг сургууль байдаг. Монгол улсад Оросын Элчин сайдын яамны сургууль, Плехановын нэрэмжит Оросын эдийн засгийн их сургуулийн Улаанбаатар дахь салбар гэсэн хоёр төв байдаг. Молдав улсад УНШ-ын төвүүд нь Тарас Шевченко Приднестровийн нэрэмжит улсын их сургууль, Кишинёв дахь Светоч Лицейд байрладаг. Казахстанд УНШ-ыг Тохтар Аубакировын нэрэмжит гимназид авдаг.

УНШ авах газруудын тухай мэдээлэл авахын тулд хилийн чанадад УНШ-ын зохицуулалтыг хариуцдаг Холбооны боловсролын хяналтын албаны (Рособрнадзор) төлөөлөгчидтэй холбогдоно уу. Улсын нэгдсэн шалгалт өгөх хүсэлтийг 11 сарын 1-нээс 2 сарын 1-ний хооронд илгээнэ. Бичиг баримтуудыг УНШ-ын төвүүд байрлаж буй байгууллагуудад илгээх ёстой. Журмын дагуу хилийн чанад дахь Оросын Элчин сайдын яамны харьяа дунд сургуулиуд байдаг (Оросын Гадаад хэргийн яамны хилийн чанад дахь сургуулиуд). Тус сургуулиудын жагсаалтыг Оросын Гадаад хэргийн яамны вебсайтад. Оруулсан болно. .

Улсын нэгдсэн шалгалт өгөхөд шаардагдах бичиг баримт

Олон улсын оюутнууд УНШ-д бүртгүүлэхдээ сонгосон мэргэжил, хувийн мэдээлэл боловсруулах зөвшөөрөл, гадаад паспорт, дунд боловсролын гэрчилгээний Орос хэлээр орчуулсан орчуулгын нотариатаар баталгаажуулсан хувийг илгээх хэрэгтэй. Хэрэв гэрчилгээг бүртгүүлсэн өдрөөс хойш олгосон бол оюутнууд дунд боловсролын хөтөлбөрийг төгссөн тухай боловсролын байгууллагын тодорхойлолт (эх хувь болон Орос хэлээр орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан хувь) илгээж болно. Элсэх хүсэлтийн маягтыг Москвагийн бүс нутгийн мэдээлэл боловсруулах төвийн вебсайтаас авах боломжтой.

tsu_01.jpg
© TSU

Улсын нэгдсэн шалгалтад хэрхэн бэлтгэх вэ

Улсын нэгдсэн шалгалтад тэнцэхийн тулд, гадаадын сургууль төгсөгчид даалгаврыг ойлгож, дүрмийн хувьд зөв хариулт өгөх Орос хэлний сайн мэдлэгтэй байх ёстой. Хэрэв та өөрийн хэлний түвшинг хангалтгүй гэж үзэж байгаа бол Оросын их сургуулийн богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалт эсвэл зун/өвлийн хэлний сургуульд хамрагдах боломжтой. Энэ бол их сургуульд зочлох, багш нартайгаа уулзах, оюутны хотхоны амьдралыг үзэх сайхан боломж юм. Та дэлхийн 50 гаруй улсын Оросын соёл, шинжлэх ухааны төвүүдэд заадаг Орос хэлний сургалтад хамрагдаж хэлний мэдлэгээ сайжруулах боломжтой.

Улсын нэгдсэн шалгалтад бэлдэж байхдаа Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас санал болгосон сурах бичгийг хэрэглээрэй. Та Холбооны сурган хүмүүжүүлэх хэмжилтийн хүрээлэнгийн вебсайтад байрлуулсан УНШ-ын хичээлийн лавлах материал болон УНШ-ын албан ёсны портал дахь видео зөвлөгөөг ашиглаж болно.

Олон улсын оюутнууд УНШ-ын дүнгээ таван их сургуульд нэгэн зэрэг илгээж, их сургууль тус бүрд хамгийн ихдээ гурван мэргэжлийн чиглэл сонгох боломжтой. Их сургуульд элсэхийн тулд вебсайтад нэвтэрч шууд их сургуультай холбогдох хэрэгтэй бөгөөд энэ нь үнэ төлбөргүй.

If you feel you might not cope with the EGE, you can choose another option such as taking part in an international Olympiad whose winners and runners up are entitled to various admission preferences. Also, some universities hold examinations specially for international prospective students. Anyway, the first thing you have to do is to choose the university and send your enquiry. The university staff will advise you on your next steps.


Хуваалцана уу