Оросын ихэнх их сургууль дээд боловсролын түвшнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч гадаад улсад хүлээн авсан боловсролын аливаа баримт бичиг, эрдмийн зэргийг Оросын Холбооны Улсад баталгаажуулж, дараа нь зэргийн дипломыг тухайн улсын хууль тогтоомжийн дагуу хүлээн зөвшөөрүүлэх шаардлагатай байдаг.

Баталгаажуулалт нь тухайн баримт бичгийг үйлдсэн улсад нь баталгаажуулж, гадаадад үзүүлэх эрх олгох явц юм.

Гадаадын дипломыг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь өөр улсад эзэмшсэн боловсролын түвшний албан ёсны баталгаажуулалт гэж ойлгогддог.

ОРОСЫН ДИПЛОМЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ШААРДЛАГАГҮЙ ҮЕ

Study in Russia - A Russian Diploma Abroad: Legalisation and Recognition

 • Хэрэв төгсөгчийн оршин суугаа орон, Орос улс хоёр баталгаажуулах шаардлагыг халах хоёр талт гэрээ 1 байгуулсан бол.

Study in Russia - A Russian Diploma Abroad: Legalisation and Recognition

 • Хэрэв баримт бичгийг илгээх байгууллага эсвэл эрх бүхий байгууллага баталгаажуулалт шаардахгүй бол (гэхдээ ирээдүйд шаардагдаж магадгүй юм).

1 2020 оны байдлаар эдгээр улсад Азербайжан, Албани, Алжир, Аргентин, Армени, Беларусь, Болгар, Босни-Херцеговин, Унгар, Вьетнам, Грек, Гүрж, Египет, Энэтхэг, Ирак, Иран, Испани, Итали, Йемен, Казахстан, Кипр, Хятад, Хойд Солонгос, Куба, Киргиз, Латви, Литва, Македон, Молдова, Монгол, Польш, Румын, Серби, Словак, Словени, Тажикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Финлянд, Украин, Хорват, Монтенегро, Чех, Эстони ордог. Улсын боловсролын үнэлгээний төвийн вебсайт эсвэл Орос улс дахь өөрийн улсын элчин сайдын яамны вебсайтыг шалгана уу.

Бусад тохиолдолд Орос улсаас явахаас өмнө баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагатай байдаг. Үүнийг хийх хэд хэдэн арга байдаг: хэрэв танай улс Гаагийн конвенцод гарын үсэг зураагүй бол консулын баталгаажуулалт, хэрэв гарын үсэг зурсан бол апостиль гэрчилгээ хэрэгтэй.

БАТАЛГААЖУУЛАХ ТӨРӨЛ

Study in Russia - A Russian Diploma Abroad: Legalisation and Recognition
Консулын газарт баталгаажуулах (эх хувь)
ХААНА ХҮЛЭЭЖ АВАХ ВЭ
Баримт бичгийг хууль ёсны болгосон улсын консулын хэлтэс.
ХААНА ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ВЭ

Алхам 1. Оросын Гадаад хэргийн яамны Консулын газар. Хаяг: 12 Москва, Неопалимовский Переулок 1, утас 8 (499) 244 37 97

Алхам 2. Орос улс дахь өөрийн орны консулын газарт (өөрийн очих улс).

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
 1. Элсэх хүсэлт (Оросын гадаад хэргийн яамны Консулын хэлтсийн вебсайтаас маягтыг татаж авна уу)
 2. Биеийн байцаалт
 3. Диплом
 4. Төлбөр төлсөн баримт
ХЭН БАРИМТ БИЧИГ ИЛГЭЭЖ БОЛОХ ВЭ
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний төлөөлөгчид (хамаатан садан, Орос дахь танилууд).
ИЛГЭЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ
Зөвхөн биечлэн
БОЛОВСРУУЛАХ ХУГАЦАА
Ажлын 5 өдөр
A Russian Diploma Abroad: Legalisation and Recognition
Дипломд апостиль гэрчилгээ авах (эх хувь)
ХААНА ХҮЛЭЭЖ АВАХ ВЭ
1961 оны Гаагийн конвенцод нэгдсэн 115 улс оронд (Конвенцын вебсайт дээр жагсаалтыг үзнэ үү)
ХААНА ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ВЭ
Бүс нутгуудын боловсролын хэлтэс (Оросын холбооны боловсрол, шинжлэх ухааны хяналтын албаны бүсийн салбарууд) дээр. Тэдний хаягийг эндээс авах боломжтой.
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
 1. Элсэх хүсэлт
 2. Дипломын эх хувь
ХЭН БАРИМТ БИЧИГ ИЛГЭЭЖ БОЛОХ ВЭ
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний хууль ёсны төлөөлөгч (нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл шаардлагатай).
ИЛГЭЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ
Зөвхөн биечлэн
БОЛОВСРУУЛАХ ХУГАЦАА
Ажлын 5 өдөр
A Russian Diploma Abroad: Legalisation and Recognition
Нотариатаар баталгаажуулсан дипломын хуулбарт апостиль гэрчилгээ авах
ХААНА ХҮЛЭЭЖ АВАХ ВЭ
Апостиль гэрчилгээтэй хуулбарыг баримт бичиг гэж хүлээн авдаг 1961 оны Гаагийн конвенцын гишүүн орнуудад (та эх орондоо эсвэл очихыг хүсэж буй улсынхаа шаардлагыг урьдчилж шалгах шаардлагатай).
ХААНА ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ВЭ
Хууль зүйн яамны бүс нутгийн газруудад (вебсайтын жагсаалт). Жишээлбэл, Москва хотод - Москва дахь Хууль зүйн яамны ерөнхий газар. Утас 8 (499) 124-24-26, (499) 940-36-12, ru77@minjust.ru
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
 1. Элсэх хүсэлт
 2. Дипломын баталгаажуулсан хуулбар
ХЭН БАРИМТ БИЧИГ ИЛГЭЭЖ БОЛОХ ВЭ
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний төлөөлөгчид (хамаатан садан, Орос дахь танилууд). Төгсөгчтэй ямар холбоотой болохыг нь баталгаажуулсан баримт бичиг шаардагдахгүй.
ИЛГЭЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ
Өөрийн биеэр болон шуудангаар
(нэмэлт хүсэлт гаргахыг шаарддаг илүү урт, хүнд ажилбартай журам. Танд үнэхээр баталгаажуулалт хийж өгнө гэсэн баталгаа байхгүй боловч тэр хугацаанд та улсын тэмдэгтийн хураамжийг аль хэдийн төлчихсөн байх болно. Илүү хялбар гарц байгаа: Та Орос улсад байгаа танилуудаасаа баримт бичгийг биечлэн илгээхийг хүсээрэй).
БОЛОВСРУУЛАХ ХУГАЦАА
Ажлын 3 өдөр
ХААНА ХҮЛЭЭЖ АВАХ ВЭ
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Баримт бичгийг хууль ёсны болгосон улсын консулын хэлтэс.
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
1961 оны Гаагийн конвенцод нэгдсэн 115 улс оронд (Конвенцын вебсайт дээр жагсаалтыг үзнэ үү)
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Апостиль гэрчилгээтэй хуулбарыг баримт бичиг гэж хүлээн авдаг 1961 оны Гаагийн конвенцын гишүүн орнуудад (та эх орондоо эсвэл очихыг хүсэж буй улсынхаа шаардлагыг урьдчилж шалгах шаардлагатай).
ХААНА ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ВЭ
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Бүс нутгуудын боловсролын хэлтэс (Оросын холбооны боловсрол, шинжлэх ухааны хяналтын албаны бүсийн салбарууд) дээр. Тэдний хаягийг эндээс авах боломжтой.
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Хууль зүйн яамны бүс нутгийн газруудад (вебсайтын жагсаалт). Жишээлбэл, Москва хотод - Москва дахь Хууль зүйн яамны ерөнхий газар. Утас 8 (499) 124-24-26, (499) 940-36-12,
ru77@minjust.ru
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
 1. Элсэх хүсэлт (Оросын гадаад хэргийн яамны Консулын хэлтсийн вебсайтаас маягтыг татаж авна уу)
 2. Биеийн байцаалт
 3. Диплом
 4. Төлбөр төлсөн баримт
 1. A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
  Элсэх хүсэлт
 2. A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
  Дипломын эх хувь
 1. A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
  Элсэх хүсэлт
 2. A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
  Дипломын баталгаажуулсан хуулбар
ХЭН БАРИМТ БИЧИГ ИЛГЭЭЖ БОЛОХ ВЭ
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний төлөөлөгчид (хамаатан садан, Орос дахь танилууд). Төгсөгчтэй ямар холбоотой болохыг нь баталгаажуулсан баримт бичиг шаардагдахгүй.
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний хууль ёсны төлөөлөгч (нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл шаардлагатай).
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Диплом эзэмшигч эсвэл түүний төлөөлөгчид (хамаатан садан, Орос дахь танилууд). Төгсөгчтэй ямар холбоотой болохыг нь баталгаажуулсан баримт бичиг шаардагдахгүй.
ИЛГЭЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨРӨЛ
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Зөвхөн биечлэн
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Зөвхөн биечлэн
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Өөрийн биеэр болон шуудангаар
(нэмэлт хүсэлт гаргахыг шаарддаг илүү урт, хүнд ажилбартай журам. Танд үнэхээр баталгаажуулалт хийж өгнө гэсэн баталгаа байхгүй боловч тэр хугацаанд та улсын тэмдэгтийн хураамжийг аль хэдийн төлчихсөн байх болно. Илүү хялбар гарц байгаа: Та Орос улсад байгаа танилуудаасаа баримт бичгийг биечлэн илгээхийг хүсээрэй).
БОЛОВСРУУЛАХ ХУГАЦАА
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Ажлын 5 өдөр
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Ажлын 5 өдөр
A Russian Diploma Abroad: legalisation and Recognition
Ажлын 3 өдөр

Хүснэгтээс харж байгаачлан та Орос улсад баталгаажуулах баримт бичгийг биечлэн авчирч эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан илгээж болно (апостиль хуулбараас бусад тохиолдолд). Тийм учраас та Оросоос явахаасаа өмнө (улсын, ажил олгогчийн, их сургуулийн) тодорхой шаардлагыг баталгаажуулсныхаа дараа Орос дипломоо баталгаажуулах нь маш чухал юм.

Таны аялж буй улс орны хууль тогтоомж, төлөвлөгөөнөөс хамаарч баталгаажуулалтын төрлөө сонгоно.

Орос улсад консулын газарт баталгаажуулах эсвэл баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарт апостиль гэрчилгээ авах нь илүү хурдан бөгөөд хямд байдаг. Гэвч эхнийх нь зөвхөн консулын газраас батласан улсад хүчинтэй байх болно, харин сүүлийнхийг нь хаана ч хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хэрэв та Орос төдийгүй бусад улсад үргэлжлүүлэн боловсрол эзэмшихээр төлөвлөж байгаа бол Гаагийн конвенцын 100 гаруй гишүүн оронд хүчинтэй байхаар дипломын эх хувьд апостиль гэрчилгээ авсан нь дээр.

Баталгаажуулах шаардлагыг халсан хоёр талын гэрээнээс үл хамааран зарим улс Орос улсад үйлдсэн баримт бичигт апостиль гэрчилгээ тавихыг шаарддаг болохыг санах нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ, Гаагийн конвенцод харьяалагддаггүй боловч апостиль гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрдөг зарим улс байдаг.

Болгоомжтой байгаарай! Хэрэв та баталгаажуулах хэлбэрийг буруу сонгосон бол Орос улсад эргэн ирж, баримт бичгийг дахин гаргуулах эсвэл таны өмнөөс үүнийг хийх зөвшөөрлийг өмгөөлөгчид олгох хэрэгтэй болох зэргээр цаг хугацаа, нэмэлт зардал гаргана.

Ирээдүйд Орос улсын дипломыг байнга оршин суух улсдаа хүлээн зөвшөөрүүлэх шаардлагатай болж болох юм. Орост их сургууль төгсөгчдөд энэхүү журмыг хөнгөвчлөх зорилгоор засгийн газар хоорондын гэрээг тогтмол хийдэг. Одоогийн байдлаар 60 гаруй улстай холбогдох гэрээг хийжээ. Орос улс нь мөн баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Бангкокийн (1983 он), Лисбоны (1997 он) конвенцод нэгдсэн гишүүн орон юм. Эдгээр баримт бичгийг Улсын боловсролын үнэлгээний төвийн вебсайтаас авах боломжтой.

Хуваалцана уу