Оросын их сургуульд элсэгчдэд насны хязгаарлалт байдаг уу?

Оросын хууль тогтоомжийн дагуу дээд боловсролын байгууллагад элсэх гэж буй боломжит элсэгчдэд насны хязгаарлалт тогтоогоогүй байна. Оросын их сургуульд элсэх үндсэн шаардлагыг хангахын тулд ерөнхий эсвэл мэргэжлийн дунд боловсрол эзэмшсэн байх ёстой ба үүнийг баримтжуулсан нотолгоо бүрдүүлэх шаардлагатай. Хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд баримт бичиг нь тодорхой стандартыг хангасан байх ёстой. Гадаадад олгосон боловсролын гэрчилгээнд тавигдах шаардлагын талаарх хэсгийг үзнэ үү. Баримт бичгийн шаардлага нь таны элсэхээр төлөвлөж буй их сургууль, хөтөлбөрөөс хамаарна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг их сургуулийн төлөөлөгчидтэй холбоо барьж авна уу. Сонирхож буй хөтөлбөрийнхөө удирдагч руу бичиж эсвэл вебсайт руу нэвтэрч, элсэх хүсэлтээ их сургууль руу шууд илгээгээрэй.