Оросын их сургуульд суралцах дундаж өртөг хэд вэ? Сургалтын төлбөрөө хувааж төлж болох уу?

Оросын их сургуулиуд нь үнэ, чанарын хамгийн оновчтой харьцаагаараа үнэлэгддэг. Сургалтын төлбөр жилийн 1000-6000 ам.долларын хооронд хэлбэлздэг бөгөөд хот, сонгосон хөтөлбөр, их сургуулиас хамаарна. Оросын их сургуулийн сургалтын төлбөр ямар ч тохиолдолд Европын улс эсвэл Америктай харьцуулахад бага байдаг. Оросын ихэнх их сургууль сургалтын төлбөрөө улирлаар төлөх сонголтыг санал болгодог. Зорьсон сургалтын чиглэлийнхээ сургалтын төлбөрийг харахын тулд манай хайлтын хэрэгслийг ашиглаарай. Хөтөлбөр бүрийн тайлбар нь үнийн шошгыг харуулдаг. Сургалтын төлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та эндээс олох боломжтой.