Гадаадын иргэд Орос улсад нэгэн зэрэг сурч, ажиллаж болох уу?

Тийм, гадаад оюутнууд чөлөөт цагаараа их сургуульд (эсвэл түүний байгууллагуудад) ажиллах боломжтой. Заримдаа их сургуулийн Олон улсын холбоо хариуцсан газар оюутнуудад цагийн ажил гэх мэт ажилд ороход нь тусалдаг. Энэ тохиолдолд та Оросын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газраас холбогдох зөвшөөрөл авах шаардлагагүй юм. Бусад тохиолдолд зөвшөөрөл шаардлагатай. Зөвшөөрлийг зөвхөн улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их сургуулийн өдрөөр сурах сургалттай ангийн оюутнуудад олгодог. Оюутнууд зөвхөн зөвшөөрөлд нь заасан мэргэжлийн дагуу болон тэдний их сургууль байрладаг бүс нутагт (хотод) ажиллах боломжтой.

Нэмэлт ажил нь таны амьжиргааны бүх зардлыг (сард дунджаар 300-400 ам.доллар) нөхөж чадна гэж та бодож болохгүй. Оросын их сургуулиудын хичээл нь эрчимтэй, гэрийн даалгавар их байдаг тул оюутнууд чөлөөт цаг зав бага гардаг. Хичээлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд гэр бүлээсээ дэмжлэг авч, зардлаа нөхөхийн тулд тодорхой хэмжээний мөнгө хуримтлуулах нь илүү дээр байдаг. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Орос улс дахь гадаад оюутнуудад зориулсан ажил хэсгээс уншина уу.