Мэргэжлээрээ элсэхийн тулд их сургуулийн өмнөх сургалтад хамрагдсаны дараа элсэлтийн шалгалт өгөх ёстой юу?

Хэрэв та бэлтгэлийн факультетэд тэтгэлгээр сурсан бол төгсгөлд нь орос хэлний шалгалт өгөх хэрэгтэй болно. Шалгалтад тэнцсэн оюутнуудыг тэдний орных нь үндэсний эдийн засгийн шаардлагын дагуу боловсролын хөтөлбөрт хамруулдаг. Энэ тохиолдолд та тэтгэлэгт уралдаанд аль хэдийн сонгогдсон байсан тул нэмэлт шалгалт өгөх шаардлагагүй юм.

Төлбөр төлж, гэрээгээр сурах оюутны элсэлтийн хувьд их сургууль тус бүр өөрийн гэсэн журамтай байдаг. Төлбөртэй үндсэн дээр их сургуулийн өмнөх сургалтыг төгссөний дараа оюутнууд орос хэл болон мэргэжлийн чиглэлээр шалгалт өгч, судалсан хичээл, хичээлийн цаг/кредит, дүнг нь харуулсан гэрчилгээ авдаг. Хэрэв та ижил их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт элссэн бол эдгээр шалгалт нь элсэлтийн шалгалтад тооцогдоно. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та өөр их сургуульд сурахаар төлөвлөж байгаа бол элсэлтийн шалгалт дахин өгөх хэрэгтэй болох магадлалтай. Жишээлбэл, математикийн чиглэлээр бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчид орос хэл, математик, компьютер/физикийн шалгалт өгөх ёстой; химийн хөтөлбөрт элсэгчид орос хэл, математик, химийн шалгалт, харин ирээдүйн хэл шинжлэлийн мэргэжилтнүүд орос, гадаад хэл, түүх, нийгмийн ухааны шалгалт өгдөг. Шалгалт өгөх хичээлүүд нь их сургуулиас хамаарна. Энэ нь ерөнхий мэдээлэл бөгөөд шаардлага нь их сургууль бүрийн хувьд харилцан адилгүй байдаг. Шийдвэр гаргахаасаа өмнө их сургуулийн өмнөх сургалтад хамрагдсан оюутнуудын элсэлтийн шаардлагын талаар олж мэдэхийг зөвлөж байна. Та сонирхож буй их сургуульдаа асуулт илгээхийн тулд манай вебсайтад бүртгүүлэх боломжтой. Та ажлын арван өдрийн дотор хариу авах болно.