Би төгсөөд Орос улсад үлдэж, ажилд орж болох уу?

Энэ нь тийм ч амар биш байх болно. Гадаадын иргэний сурах хугацаанд нь олгодог оюутны виз нь Орос улсад хууль ёсоор оршин суух эрхийг олгодог. Оросын их сургуулийг төгссөний дараа гадаадын иргэд хөдөлмөрийн виз/зөвшөөрөл аваагүй бол Орос улсад үлдэх эсвэл ажиллах боломжгүй. Орос улсад үлдэж, хөдөлмөр эрхлэхийн тулд танд ажлын виз эсвэл ажиллах зөвшөөрөл шаардлагатай. Их сургууль төгссөний дараа Орос улсад хууль ёсоор оршин суух шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт нь Оросын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газрын вебсайт дээр боломжтой. Түүнчлэн, та их сургуульд сурч байхдаа ажиллах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл.