Оюутны визийг хэрхэн сунгах вэ?

Оюутны визээ сунгуулахын тулд гадаад оюутан сурч буй их сургуулийнхаа ажилтнаас тусламж хүсэх шаардлагатай. Гол төлөв их сургуулиудад шилжилт хөдөлгөөний асуудал хариуцсан алба байдаг. Виз сунгуулахад шаардлагатай баримт бичгийг одоогийн визийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө (зарим их сургуульд 20-30 хоног) бэлтгэн өгөх шаардлагатай. Баримт бичигт тавигдах шаардлага: паспорт, түүний хуулбар, шилжилт хөдөлгөөний карт болон бүртгэлийн хуулбар, улсын мөнгөн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, цээж зураг. Та мөн сурах гэрээний хуулбар (хувийн зардлаараа сурдаг оюутан бол) эсвэл Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны (тэтгэлэгт хамрагдсан оюутан бол) танилцуулах бичиг, элсүүлэх тушаалын хуулбар, бөглөсөн элсэх хүсэлтийг ирүүлэх шаардлагатай байж магадгүй юм. Энэ нь шаардлагатай баримт бичгийн лавлах жагсаалт бөгөөд нарийвчилсан жагсаалтыг авах бол их сургуультай холбоо барина уу. Их сургууль баримт бичгийн цуглуулгыг шалгаж, шилжилт хөдөлгөөний асуудлаар орон нутгийн цагдаагийн хэлтэс рүү дамжуулдаг. Оюутны визийн талаарх нэмэлт мэдээллийг вебсайт дээрх хэсгээс авна уу.