ОХУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгийг авахад хэцүү юү?

Засгийн газрын тэтгэлгийг хамгийн чадварлаг оюутнуудад сурлагын амжилтад нь тулгуурлан олгодог. Хэрэв та бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан бол комисс таны ерөнхий боловсролын сургуулийн дүнг шалгана. Хэрэв та магистрын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан бол бакалаврын хөтөлбөрийн сурлагын амжилтыг шалгана.

c журмын талаар лавлаж мэдэх, шаардлагатай бүх баримт бичгийг цуглуулах, эх орондоо Russian language courses сургалтад хамрагдах зэргээр өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. Санхүүжилт авахын тулд та орос хэлээр ярих шаардлагагүй боловч хэлний мэдлэг нь танд давуу тал болж, шинэ орчинд амархан дасан зохицоход туслах болно.

Дээр дурдсан бүх зүйл нь танд бусад элсэгчээс илүү оноо авахад тусална. Хэрэв та тэтгэлэг авч чадаагүй бол санаа зоволтгүй! Хувийн зардлаараа сурах сонголтыг авч үзээрэй. Орос улсад боловсрол эзэмших сургалтын төлбөр нь Европын улс, АНУ-аас хамаагүй бага байдаг. Та хайлтын системийг ашиглан өөрт тохирох хөтөлбөрийг олох боломжтой. Төлбөр, холбоо барих мэдээллийг хөтөлбөрийн тайлбараас харна уу. Та мөн хувийн бүртгэл үүсгэж, элсэх хүсэлтээ их сургууль руу шууд илгээх боломжтой.