Гадаад оюутан Оросын нэг их сургуулийн бэлтгэлийн дамжааг төгсөөд, өөр их сургуулийн үндсэн хөтөлбөрт сурч болох уу?

Хэрэв та төлбөр төлж, гэрээгээр сурдаг оюутан бол их сургуулийн өмнөх сургалтад хамрагдсаныхаа дараа Оросын дурын их сургуульд элсэх боломжтой. Бэлтгэлийн хөтөлбөр, сургалтын төлбөрийн жагсаалтыг эндээс олно уу. Хүнд хэцүү уралдаант шалгаруулалтад тэнцэж, тэтгэлэг авсан оюутнууд их сургуулиа амархан солих боломжгүй. Тэтгэлгийг танай улсын тодорхой чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдэд тавигдах шаардлагыг үндэслэн хуваарилдаг. Орос руу аялахаас өмнө танай улсын боловсролын байгууллага танд шаардлагатай бэлтгэлийн болон үндсэн хөтөлбөртэй Оросын их сургуульд элсүүлэх бичгийг өгнө.

Тэтгэлгээр сурдаг оюутнуудын нэг их сургуулиас нөгөө рүү шилжих, мэргэжлээ солих (бэлтгэл дамжааны явцад эсвэл дараа нь) хүсэлтийг ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны дэргэдэх Хэлтэс хоорондын комисс хянаж үздэг. Их сургуулийн шилжүүлгийн лавлагаагаа ОХУ-ын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны Дээд боловсролын салбар дахь төрийн бодлогын газар луу Брюсов Переулок, 21-р байр, утас: +7 (495) 629-76-22, email: D05@mon.gov.ru хаягаар явуулна уу.