Гадаад оюутнуудад зориулсан бэлтгэлийн факультетэд юу заадаг вэ?

Оросын тэргүүлэгч их сургуулиудад гадаад оюутнуудын нэг жил суралцдаг бэлтгэлийн факультетууд байдаг. Гол төлөв сурах хугацаа нь нэг жил байдаг. Арай богино эсвэл урт хөтөлбөрүүд мөн боломжтой байдаг. Орос хэлээс гадна оюутнууд сонгосон хөтөлбөрөөсөө хамаарч, математик, хими, биологи гэх мэт бусад хичээлийг судалдаг. Англи хэлтэй оюутнуудын хувьд эхний хичээлүүдийг англи хэл дээр явуулдаг. Бэлтгэлийн факультетийн сургалтын төлбөр нь их сургууль, курсийн үргэлжлэх хугацаанаас хамаарч 1000-3800 ам.доллар байдаг. Бэлтгэлийн сургалтад хамрагдсаны дараа боломжит элсэгчид орос хэлээр заадаг боловсролын хөтөлбөрт хамрагдахын тулд Оросын дурын сургуульд элсэх хүсэлт гаргах боломжтой. Илүү ихийг мэдэхийн тулд Бэлтгэлийн факультет хэсгийг харна уу.