Оросын аль их сургууль гадаад оюутнуудад тэтгэлэг олгодог вэ?

Ерөнхийдөө тэтгэлгийг их сургуулиас бус Засгийн газраас олгодог. ОХУ-ын Засгийн газраас жил бүр Оросын их сургуулиудад суралцах гадаад оюутнуудад зориулж "улсын санхүүжилттэй 15000 орон тоог" олгодог. Гадаадын иргэнд "улсын санхүүжилттэй орон тоог" хуваарилах нь засгийн газар хоорондын гэрээнээс хамаарна. Танай улсад олгосон Засгийн газрын тэтгэлгийн (квот) талаарх мэдээллийг та холбогдох газраас авах боломжтой. Гэсэн хэдий ч Оросын зарим их сургууль чадварлаг оюутнуудад зориулж өөрсдөө тэтгэлэг олгодог. Ийм төрлийн тэтгэлэг авах боломжтой эсэх талаар тодруулахын тулд та сонирхсон их сургуулийнхаа Олон улсын холбоо хариуцсан газрын төлөөлөгчид хандах хэрэгтэй. Холбоо барих мэдээллийг та эндээс олж болно. Эсвэл та манай вебсайтад нэвтэрч, асуултаа их сургууль руу шууд илгээж болно, энэ нь үнэгүй.