ОХУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтийг хэзээнээс хүлээн авах вэ?

ОХУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтийг илгээх хугацааг жил бүр 12-р сараас 1-р сарын хооронд зарладаг. Дэлгэрэнгүйг Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам эсвэл Россотрудничество агентлагийн вебсайтаас үзнэ үү. Вебсайт нь мөн бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийн жагсаалтыг нийтэлж, уралдаант шалгаруулалт эхлэх огноог зарладаг. Боловсролын тодорхой тогтолцоог харгалзан ялгаатай бүс нутаг, улс оронд өөр өөр огноог тогтоодог. Жишээлбэл, 2018/2019 оны хичээлийн жилд Киргиз улсын боломжит элсэгчид 2-р сарын 19-ний дотор, Украин улсын элсэгчид 2-р сарын 23-ны дотор, Армени улсын иргэд 3-р сарын 2-ны дотор материалаа бүрдүүлэх ёстой байсан. Их сургуульд элсэх хүсэлт илгээх хугацаа болон тэтгэлэгтэй холбоотой асуудлаар Россотрудничество эсвэл өөрийн улсад суугаа Оросын Элчин сайдын яамтай холбоо барина уу.