International Students Testimonials

Парамита Пал
Энэтхэг улс
"Би мэдлэгтэй, үнэлж баршгүй туршлагатай болсон"
Цааш унших
Чаудхари Трибикрам
Энэтхэг улс
"Энд профессорууд цөмийн шинжлэх ухааны талаар гүнзгий мэдлэгтэй"
Цааш унших