• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

Оросын амьдрал

Гадаадад сурахаар шийдвэр гаргах нь нэлээд нухацтай алхам. Та өөр соёлтой холбоо тогтоож, шинэ нөхцөл байдал, уур амьсгалд дасан зохицож, орос хэл сурч эхлэх, нутгийн оршин суугчдын зан чанарын онцлог шинж чанарыг мэдэх хэрэгтэй. Оросууд заримдаа гунигтай, хүйтэн мэт санагдаж болох ч дийлэнх нь нэлээд уриалгахан, эелдэг; тэд нийгэмшиж, зочидтой болох дуртай бөгөөд тусламжийн гараа сунгахад бэлэн байдаг. Тиймээс, бэрхшээлээс бүү ухар! Шаардлагатай бүх Орос улс руу орох, хууль ёсоор оршин суух, сурах зэрэг бичиг бүрдүүлээрэй.