Орос дахь гадаад оюутнуудын ажиллах боломж

Work Opportunities for International Students in Russia
© shutterstock.com

Орост ажиллахын тулд, гадаадын иргэд насанд хүрсэн (18+ насны) байх ёстой ба холбогдох зөвшөөрлийг Орос улсын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газраас авсан байх ёстой.

Работа для иностранных студентов в России
© MISiS
Гадаадын оюутнууд хичээлийн бус цагаар (амралт оруулан) их сургуулиудад (эсвэл харьяа байгууллагад) ажилд орсон тохиолдолд ямар нэгэн зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

Бусад бүх тохиолдолд зөвшөөрөл шаардлагатай. Зөвшөөрлийг зөвхөн улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их сургуулиудын өдрөөр сурах сургалттай ангийн оюутнуудад олгоно. Оюутнууд зөвхөн зөвшөөрөлд заасан мэргэжлийн дагуу болон тэдний их сургууль байрладаг бүс нутагт (хотод) ажиллах боломжтой.

Зөвшөөрлийг 1 жилээр олгодог бөгөөд тухайн хөдөлмөрийн гэрээний хугацаанд сунгах шаардлагатай. Хэрэв оюутнууд курсээ орхисон бол зөвшөөрлийг цуцална.
Work Opportunities for International Students in Russia
© shutterstock.com

Хэрэв оюутан одоогийн зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас өмнө ажлаа сольсон бол дараагийн ажлын байранд энэ баримт бичгийн дагуу ажиллаж болох боловч ийм өөрчлөлтийн талаар Орос улсын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газарт мэдэгдэх ёстой.

2014 оноос эхлэн гадаад оюутнуудад ажиллах зөвшөөрөл олгох нь илүү хялбар болсон: шаардагдах баримт бичгийн тоо буурч, боловсруулалтын хугацаа богино (ажлын 10 өдөр хүртэл) болжээ.

Зөвшөөрлийг тухайн бүс нутгийн Орос улсын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газар олгодог бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай:

Work Opportunities for International Students in Russia
© shutterstock.com
  1. Элсэх хүсэлт
  2. Паспорт
  3. Шилжилт хөдөлгөөний карт
  4. Төлбөр төлсөн баримт (2018 онд 3,500 рубль байв)
  5. Хөдөлмөрийн гэрээ
  6. ХДХВ-ийн сөрөг статус, халдварт өвчингүй, мансуурах донтолтгүй болохыг баталгаажуулсан гэрчилгээ
  7. Оюутныг өдрөөр сурах сургалттай ангид элссэн болохыг баталгаажуулсан их сургуулийн тодорхойлолт

Шаардлагатай бичиг баримтгүйгээр ажиллавал юу болох вэ?

Зөвшөөрөлгүй ажилладаг гадаадын иргэдэд 2000-5000 рублийн торгууль ногдуулдаг. Москва, Санкт-Петербург, Москва, Ленинград мужуудад үүнд 5000-7000 рублийн торгууль Орос улсаас албадан гаргах зэрэг шийтгэл ордог.
Хуваалцана уу