• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

Орос хэл

Хэрэв та Орост сурахыг хүсэж байгаа боловч хэл мэдэхгүй бол, энэ нь асуудал биш учир нь олон их сургууль англи хэл дээр хөтөлбөр санал болгодог. Түүнээс гадна, их сургуулиуд ихэвчлэн анхан шатны мэдлэг эзэмшихэд нэг жилийн хугацаа шаардагддаг гадаадын иргэдэд зориулсан Орос хэлний бэлтгэл дамжааг явуулдаг. Сонгосон мэргэжлээрээ суралцаж эхлэхээсээ өмнө гадаадын элсэгчдэд зориулсан Оросын их сургуулийн факультетэд нэг жил суралцах боломжтой. Бэлтгэл сургалтад ихэнхдээ Орос хэлний хичээл долоо хоногт 20-36 цаг ордог бөгөөд мэргэжлээс тань хамаарч зарим ерөнхий хичээл ордог. Та яг одоо манай тусгай шалгалтыг өгөөд орос хэлний мэдлэгээ шалгаж болно.