Орос хэлнийхээ мэдлэгийн түвшингээ шалгаарай

Russian language test
© SUSU
Асуултад хариулж, орос хэлний мэдлэгийн түвшингээ шалгаарай.
Шалгалтын хугацаа: 15 минут. Шалгалтын үеэр та толь бичиг ашиглахгүй байж болно. Хамгийн дээд оноо нь 25 байна.
Асуулт 

Правильных ответов: из

Хуваалцана уу