• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

Боловсролын тухай баримтын баталгаажуулалт

Оросын их сургуульд суралцаж эхлэхийн тулд гадаад элсэгчид их сургуулийн элсэлтэд шаардлагатай баримт бичгийн багцыг бүрдүүлэх ёстой. Хамгийн эхэнд хийх зүйл бол ахлах сургуулийн дипломоо баталгаажуулах явдал юм. Үүнийг Оросын консулын газар хийж болно, гэхдээ бусад сонголтууд мөн бий; Дэлгэрэнгүйг энэ хэсгээс үзнэ үү. Гадаадын боловсролын баримт бичгийг хүчин төгөлдөр болохыг автоматаар хүлээн зөвшөөрөх хүрээнд Орос улс хэд хэдэн улстай тусгай гэрээ байгуулсан. Танай улс энэ жагсаалтад байгаа эсэхийг мэдэхийн тулд баталгаажуулах тухай нийтлэлийг уншина уу. Оросын их сургуульд суралцаж төгсөөд, диплом авсныхаа дараа та боловсролын баримт бичгээ гадаадад хүчинтэй болгохын тулд Оросын нутаг дэвсгэр дээр баталгаажуулах ажиллагаа хийх шаардлагатай болно.
Do not show it again
Бүртгэл үүсгэж, өргөдлөө их сургууль руу үнэгүй, зуучлагчгүй явуулна уу.