Орос улсын сургалтын төлбөр

Study in Russia – How much does higher education for foreigners in the Russian Federation cost?
© MISIS

Оросын Холбооны Улсын дээд боловсролын сургалтын төлбөр гадаад иргэдийн хувьд хэд вэ?

Оросын их сургуульд гэрээгээр суралцах нь үнэ, чанарын оновчтой хослол юм: гадаад оюутнууд суурь мэдлэг, нэр хүндтэй дипломыг маш боломжийн үнээр олж авдаг. Оросын их сургуулиудын сургалтын төлбөр нь өөр өөр байж болох ч ямар ч тохиолдолд Европ болон бусад оронтой харьцуулахад бага байдаг.

Үүний зэрэгцээ Оросын боловсролын чанар нь Европынх шиг сайн байдаг. Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамнаас сургалтын төлбөрийн доод хэмжээг тогтоодог, энэ нь улсаас оюутан бүрийн боловсролд улсаас хөрөнгө оруулж буй мөнгөн дүнгээс бага байж болохгүй. Мэдээж, Оросын их сургуулиудын сургалтын төлбөр нь тухайн сургалтын хөтөлбөр, түүний үргэлжлэх хугацаа болон сургалт явагдах байгууллагаас хамаарна.

Түүнээс гадна Орос дахь амьжиргааны зардал (орон сууц, хоол хүнс, унаа, эмнэлгийн даатгал болон бусад) нь олон орныхоос бага байдаг. Өдрөөр сурах гадаад оюутнууд орос оюутнуудын адил олон төрлийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Оросын зарим их сургууль авьяаслаг оюутнуудыг дэмжиж, сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлдэг.

Орос улсад бакалаврын зэрэг авахад хэр үнэтэй вэ?

Study in Russia – How much does higher education for foreigners in the Russian Federation cost?
© shutterstock.com

Дөрвөн жилийн хугацаатай бакалаврын хөтөлбөрийг дууссаны дараа оюутнууд бакалаврын зэрэг, дээд боловсролын диплом авдаг. Үүний дараа оюутнууд үргэлжлүүлэн суралцаж, магистрын хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Бакалаврын зэрэгт өдрөөр сурах сургалтын төлбөр ойролцоогоор жилийн 240-260 мянган рубль* (3,430-3,715 ам. доллар) байдаг. Сургалтын төлбөр нь хамгийн багадаа жилийн 122 500 рубль (1,750 ам. доллар); хамгийн ихдээ жилийн 880 000 рубль (12,570 ам. доллар).

Оросын их сургуульд мэргэжилтний зэрэг авахад хэр үнэтэй вэ?

Мэргэжилтний зэргийг хамгийн багадаа таван жилийн сургалтын дараа олгодог. Энэ нь бакалавртай харьцуулахад илүү дадлагад анхаарал хандуулдаг.

Мэргэжилтний зэргийн өдрийн ангид сурах сургалтын төлбөр дунджаар жилийн 240-260 мянган рубль* (3,430-3,715 ам. доллар) байдаг. Сургалтын төлбөр нь хамгийн багадаа жилийн 122,5 мянган рубль (1,750 ам. доллар). Хамгийн ихдээ жилийн 632 580 рубль (9,036 ам. доллар).

Орос улсад анагаах ухааны их сургуульд мэргэжилтний зэргээр сурах сургалтын төлбөр дунджаар жилийн 290-320 мянган рубль* (4,143-4,571 ам. доллар) pбайдаг. Хүссэн анагаахын хөтөлбөрөө хэрхэн сонгох талаар олж мэдээрэй.

Оросын их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалахад ямар үнэтэй вэ?

Магистрын зэргийг хоёр жилийн сургалтын дараа олгодог бөгөөд сонгосон судалгааны чиглэлээр гүнзгийрүүлсэн мэдлэг өгдөг. Хэрэв та бакалавр эсвэл мэргэжилтэн зэрэгтэй бол магистрын хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Магистрын зэргээр өдрөөр сурах сургалтын төлбөр нь дунджаар жилийн 260-280 мянган рубль* (3,715-4,000 ам. доллар) байдаг. Сургалтын төлбөр нь хамгийн багадаа жилийн 147 000 рубль (2,100 ам. доллар). Хамгийн ихдээ жилийн 460 000 рубль (6,570 ам. доллар) per year.

Оросын их сургуульд аспирантурт суралцах зардал хэд вэ?

Picture №2 – How much does higher education for foreigners in the Russian Federation cost?
© shutterstock.com

Аспирантурын хөтөлбөрийн сургалт хамгийн багадаа гурван жил үргэлжилнэ. Магистр, мэргэжилтэн зэрэгтэй төгсөгчид судалгаа, заах аргыг сонирхож байвал аспирантурт хамрагдах боломжтой. Дипломын ажлаа хамгаалсны дараа төгсөгч оюутнуудад Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилогч (Шинжлэх ухааны дэд доктор) зэрэг олгоно.

Аспирантурт өдрөөр сурах сургалтын төлбөр нь дунджаар жилийн 280-300 мянган рубль* (4,000-4,285 ам. доллар) байдаг. Сургалтын төлбөр нь хамгийн багадаа жилийн  79 300 рубль (1,133 ам. доллар). Хамгийн ихдээ жилийн 413 000 рубль (5,900 ам. доллар) байна.

Оросын их сургуулийн бэлтгэлийн факультетын сургалт ямар өртөгтэй вэ?

Олон их сургууль Бэлтгэлийн факультеттай байдаг, боломжит гадаад оюутнууд эрчимжүүлсэн сургалтад хамрагдах боломжтой бөгөөд ингэснээр ирээдүйд Оросын аль ч их сургуульд элсэх хүсэлт илгээж болно. Хөтөлбөрт ихэвчлэн Орос хэлний эрчимжүүлсэн сургалт, мөн сонгосон мэргэжлээр шалгалт өгөх шаардлагатай зарим ерөнхий хичээл ордог. Бэлтгэлийн факультетад суралцах хугацаа нь хэдэн сараас нэг хүртэл жил байж болно.

Бакалавр, магистрын хөтөлбөрүүд нь сургалтын хөтөлбөр, төлбөрийн хувьд ялгаатай байдаг. Бэлтгэлийн факультетад сурах нь бакалавр, магистрын оюутнуудын хувьд бараг ижил үнэтэй, жилийн сургалтын төлбөр дунджаар 160 мянган рубль* (2,285 ам. доллар).

Зуны сургуулийн төлбөр хэд вэ?

Сэдэвчилсэн богино хугацааны хөтөлбөрүүд байдаг ба үүнд ихэнх сургууль зөвхөн сургалт төдийгүй соёл, зугаа цэнгэлийн хөтөлбөрийг багтаадаг. Ихэнхдээ энэ нь зуны сургууль боловч их сургуулиуд мөн хавар, намар, өвлийн сургалт явуулдаг. Дүрмээр бол ийм хөтөлбөрүүд гурваас найман долоо хоног үргэлжилдэг бөгөөд оролцсон гэдэг гэрчилгээ олгодог.

Зуны сургуулийн сургалтын төлбөр дунджаар 45 мянган рубль* (643 ам. доллар) байдаг. Заримдаа их сургуулиуд оюутнуудад зөвхөн аяллын төлбөр эсвэл аялал, байрны төлбөрийг төлөхийг санал болгодог бөгөөд боловсролын хөтөлбөр нь өөрөө үнэгүй байдаг.

Манай вебсайтад хялбарчилсан хайлтын хэрэгсэл байдаг ба энэ нь тохиромжтой суурь боловсролын хөтөлбөр (бакалаврын зэрэг, мэргэжлийн, магистрын, аспирантурын сургалт) эсвэл нэмэлт сургалт (бэлтгэлийн факультет, зуны сургууль болон бусад) сонгоход тань туслах болно. Та сургалтын төлбөрийн мэдээллийг хөтөлбөр бүрийн тайлбараас олох боломжтой. Хөтөлбөрийг сонгосны дараа хувийн бүртгэл үүсгэж, асуулгыг бөглөн, сургалтын чиглэлээ сонгоод элсэх хүсэлтээ их сургууль руу шууд, үнэгүй явуулна уу. Сэтгэгдэл хэсэгт та сонирхсон хөтөлбөрийнхөө нэрийг зааж өгөх хэрэгтэй. Та арван хоногийн дотор хариу авах болно.
Хуваалцана уу