Ерөнхий мэдээлэл

Оросын их сургуулиуд хэд хэдэн төрлийн боловсрол олгодог. Нэгдүгээрт, өдрийн цагаар их сургуулийн хичээлд суух шаардлага бүхий өдрөөр сурах сургалтад сууна. Хоёрдугаарт, ажлын өдрийн орой, амралтын өдрүүдэд хичээлдээ суух оройн ангийн сонголт бас бий. Гуравдугаарт, оюутнууд удиртгал лекцийг сонсоод, дараа нь тусгайлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу гэртээ сурч, эцэст нь их сургууль дээр сорил, шалгалт өгөх гэж ирдэг өдрийн-эчнээ сургалтыг сонгож болох юм. Дээд боловсролын хэд хэдэн түвшин байдаг: Та бакалавр, мэргэжилтэн, магистр, аспирантурын зэрэг авахаар сурч мөн мэргэжлийн давтан сургалтын хөтөлбөр, албан тушаалын өсөлтийн хөтөлбөрт хамрагдахаар эсвэл ердөө л орос хэл сурахаар ирж болно.