• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

Ерөнхий мэдээлэл

Оросын их сургуулиуд хэд хэдэн төрлийн боловсрол олгодог. Нэгдүгээрт, өдрийн цагаар их сургуулийн хичээлд суух шаардлага бүхий өдрөөр сурах сургалтад сууна. Хоёрдугаарт, ажлын өдрийн орой, амралтын өдрүүдэд хичээлдээ суух оройн ангийн сонголт бас бий. Гуравдугаарт, оюутнууд удиртгал лекцийг сонсоод, дараа нь тусгайлан боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу гэртээ сурч, эцэст нь их сургууль дээр сорил, шалгалт өгөх гэж ирдэг өдрийн-эчнээ сургалтыг сонгож болох юм. Дээд боловсролын хэд хэдэн түвшин байдаг: Та бакалавр, мэргэжилтэн, магистр, аспирантурын зэрэг авахаар сурч мөн мэргэжлийн давтан сургалтын хөтөлбөр, албан тушаалын өсөлтийн хөтөлбөрт хамрагдахаар эсвэл ердөө л орос хэл сурахаар ирж болно.