Сургалтын хэлбэр

Forms of Study
© MISIS

Оросын их сургуулиуд нь өдрөөр сурах, өдрөөр-эчнээ сурах, эчнээ болон онлайн зэрэг сургалтын хэлбэрийг гадаад оюутнуудад санал болгодог. Тус бүр нь өөрийн гэсэн давуу талтай. Сургалтын бүх хэлбэрийн талаар олж мэдээрэй.

Өдрөөр сурах сургалт

Forms of Study
© SUSU

Өдрөөр сурах сургалтын үеэр бүх хичээлийг их сургууль дээр заана. Боловсролын үйл явцад лекц, семинар, дадлага, профессор, оюутны хоорондын харилцаа ордог. Оюутнууд асуулт асууж, мэтгэлцээн өрнүүлж, профессорууд тэдний явцыг хянаж болно. Өдрөөр сурах сургалт нь өдрийн цагаар явагддаг буюу энэ нь хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт өөр үйл ажиллагаатай хослуулах боломжгүй гэсэн үг юм.

Өдрөөр-эчнээ

Forms of Study
© TSU

Ажил эрхэлдэг хүнд тохирох сонголт. Хичээлийг ажлын өдрийн орой эсвэл амралтын өдөр заана. Ихэнх цагийг бие даасан сургалтад хуваарилдаг. Бие даан суралцах, их сургууль дээрх лекцийн харьцаа 50/50 эсвэл 60/40 байна. Өдрөөр-эчнээ сургалт улсын санхүүжилттэй эсвэл төлбөртэй байж болно. 60/40 харьцаа буюу сүүлийнх нь өдрөөр сурах сургалттай харьцуулахад хамаагүй хямд юм./50 or 60/40. Part-time study can be either state funded or fee based. The latter is considerably cheaper than its full-time equivalent.

Эчнээ сургалт

Forms of Study
© FEFU

Ажил эрхэлдэг хүнд тохирох сонголт. Хичээлийг ажлын өдрийн орой эсвэл амралтын өдөр заана. Ихэнх цагийг бие даасан сургалтад хуваарилдаг. Бие даан суралцах, их сургууль дээрх лекцийн харьцаа 50/50 эсвэл 60/40 байна. Өдрөөр-эчнээ сургалт улсын санхүүжилттэй эсвэл төлбөртэй байж болно. 60/40 харьцаа буюу сүүлийнх нь өдрөөр сурах сургалттай харьцуулахад хамаагүй хямд юм.

Зайны сургалт

Forms of Study
© ITMO

Энэ нь харилцаа холбооны технологи болон интернетийн идэвхтэй хэрэглээнд суурилдаг. Хичээлийг онлайнаар заахад үндэслэдэг: лекц, семинар, оюутнууд, профессоруудын харилцан үйлчлэл нь Skype эсвэл бусад видео холбооны хэрэгслээр явагддаг.

Хуваалцана уу