Ван Цу И
Тайвань
"Орос хэл сурах нь Оросын соёл, сэтгэлгээг илүү сайн ойлгоход тусалдаг"
Read more