Demetrio Atanasov
Болгария
"Анатоми, биологийн хичээлийг дэлхийн түвшний багш нар зааж байна"
Read more
Ботир Бегимкулов
Узбекистан
"Их сургуулийн оюутнуудын амьдрал үйл явдлаар дүүрэн байдаг"
Read more
Шрея Салви
Индия
"Дотуур байранд бид үнэгүй интернэт, угаалгын газартай"
Read more
Вхалид Абдул Карим Даяни
Камерун
"Их сургуульд сурахад таатай, олон соёлт орчин бий"
Read more
Милан Процюк
Германия
"Их сургуулийн хамгийн их таалагддаг зүйл нь бүтээлч уур амьсгал юм"
Read more