Ташика Палипана
Шри-Ланка
"Би мөрөөдлөө биелүүлэхээр Орос улсад ирсэн "
Read more
Мохамад Ибрахим
Новая Зеландия
"Оросын өвөл нь надад маш их дутагдаж байсан зүйл"
Read more