Ян Синьуэ
Китай
"Орос улсад суралцах нь миний ирээдүйн хаалгыг онгойлгох алтан түлхүүр юм"
Read more
Чуквуджекву Еджике Сэм-Фестус
Нигерия
"Биднийг салбарын мэргэжилтэн болгох нь багш нарын хувьд чухал юм"
Read more
Жеонгик Пак
Южная Корея
"ОУТНИС-ийн оюутны том хотхон нь манай гарагийн жижиг хувилбар шиг надад санагддаг"
Read more
Киара Кампалани
Италия
"Ирээдүйд би гурван хэлний орчуулагч болно"
Read more
Веланги Пратик Сринивас
Индия
"Би их сургуулийн судалгаагаа Европт гурван удаа танилцуулсан"
Read more
Абдулкадер Кайс
Сирия
"Надад оюутны амьдрал их сонирхолтой байсан"
Read more
Букуру Жан-Батист
Бурунди
"Би зөвхөн сураад зогсохгүй шинжлэх ухаан, нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцсон"
Read more