Үндэсний судалгааны цөмийн их сургууль «МИФДС»

Хот: Moscow
Вебсайт: https://eng.mephi.ru/
Хаяг: 31 Kashirskoye Highway, Moscow, Russia, 115409
Хотууд дахь салбар: Balakovo | Volgodonsk | Dimitrovgrad | Obninsk
дуртайд нэмэх