Оросын их сургуулиуд хурдацтай хөгжиж байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн боловсролын эрэмбэд багтах Оросын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн. Оросын шилдэг их сургуулиуд нэр хүндтэй QS, THE болон ARWU эрэмбэд багтдаг. Манай вебсайтад эрэмбэ тогтоодог ихэнх агентлаг болон тэдний аргачлалын тухай мэдээлэл байдаг бөгөөд хүснэгтэд QS, THE, ARWU-ын эрэмбэд Оросын их сургуулиудын эзлэх байр суурийг ерөнхий академийн онцлох байдал, мэргэжил, факультет, бүс нутгаар нь харуулдаг. Хүснэгтийг харахын тулд “Эрэмбийг үзэх” дээр товшино уу.

Russian Universities in World University Rankings
© shutterstock.com
Хуваалцана уу