QS Social Sciences and Management

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Г. В. Плехановын нэрэмжит Оросын эдийн засгийн их сургууль
Оросын Холбооны Улсын Гадаад харилцааны яамны Москвагийн улсын олон улсын харилцааны дээд сургууль (их сургууль)
Financial University under the Government of the Russian Federation
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи

QS Natural Sciences

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль

QS Life Sciences & Medicine

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль

QS Engineering & Technology

Positions of Russian universities in the ranking over the years

QS Arts & Humanities

Positions of Russian universities in the ranking over the years

Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу