QS University Rankings

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Оросын Холбооны Улсын Гадаад харилцааны яамны Москвагийн улсын олон улсын харилцааны дээд сургууль (их сургууль)
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Алтайн улсын их сургууль
Г. В. Плехановын нэрэмжит Оросын эдийн засгийн их сургууль
Воронежийн улсын их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи
Russian State University for the Humanities
Saint Petersburg Mining University
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль
Financial University under the Government of the Russian Federation
Казанийн үндэсний судалгааны технологийн их сургууль
D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia
Эрхүүгийн улсын их сургууль
Herzen State Pedagogical University of Russia
Белгородын улсын их сургууль
Don State Technical University
Оросын технологийн их сургууль
Moscow City University
Moscow State Pedagogical University
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль
Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу