QS University Rankings

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Оросын Холбооны Улсын Гадаад харилцааны яамны Москвагийн улсын олон улсын харилцааны дээд сургууль (их сургууль)
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Алтайн улсын их сургууль
Г. В. Плехановын нэрэмжит Оросын эдийн засгийн их сургууль
Воронежийн улсын их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу