THE BRICS & Emerging Economies Rankings

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль
Үндэсний судалгааны их сургууль "МЦТДС"
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Воронежийн улсын их сургууль
Пермийн улсын их сургууль
Волгоградын улсын техникийн их сургууль
Белгородын улсын их сургууль
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль
Москвагийн нисэхийн дээд сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)
Казанийн үндэсний судалгааны технологийн их сургууль
Оросын технологийн их сургууль
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
Н. И. Пироговын нэрэмжит Оросын үндэсний судалгааны анагаах ухааны их сургууль
Saint Petersburg Mining University
И. М. Губкины нэрэмжит улсын нефть, хийн их сургууль
Bashkir State University
А. Н. Туполевын гэрэмжит Казанийн үндэсний судалгааны техникийн их сургууль
Томскийн улсын удирдлагын систем ба радиоэлектроникийн их сургууль
Omsk State Technical University
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи
Эрхүүгийн улсын их сургууль
М. К. Аммосовын нэрэмжит Хойд-Дорнодын холбооны их сургууль
Samara State Technical University
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу