THE

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль

THE Reputation (research)

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль

THE Reputation (teaching)

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль

THE Overall reputation

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу