World University Rankings

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Воронежийн улсын их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Үндэсний судалгааны их сургууль "МЦТДС"
Белгородын улсын их сургууль
Казанийн үндэсний судалгааны технологийн их сургууль
Москвагийн нисэхийн дээд сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
Пермийн улсын их сургууль
Волгоградын улсын техникийн их сургууль
Оросын технологийн их сургууль
Н. И. Пироговын нэрэмжит Оросын үндэсний судалгааны анагаах ухааны их сургууль
Saint Petersburg Mining University
Bashkir State University
И. М. Губкины нэрэмжит улсын нефть, хийн их сургууль
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль
Эрхүүгийн улсын их сургууль
А. Н. Туполевын гэрэмжит Казанийн үндэсний судалгааны техникийн их сургууль
М. К. Аммосовын нэрэмжит Хойд-Дорнодын холбооны их сургууль
Omsk State Technical University
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи
Samara State Technical University
Томскийн улсын удирдлагын систем ба радиоэлектроникийн их сургууль
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу