Bolehkah saya tinggal di Rusia dan mendapat pekerjaan setelah menamatkan pengajian?

Ini tidak mudah. Penginapan secara sah bagi warganegara asing di Rusia dijamin dengan visa pelajar mereka yang juga sah sepanjang tempoh pengajian. Setelah menamatkan pengajian di universiti Rusia, warga asing tidak boleh tinggal di Rusia atau mendapatkan pekerjaan jika mereka tidak mempunyai visa/permit kerja. Anda memerlukan visa kerja atau permit kerja untuk tinggal dan mendapatkan pekerjaan di Rusia. Senarai dokumen yang diperlukan untuk tinggal secara sah di Rusia setelah menamatkan pengajian di universiti boleh didapati di laman web Pentadbiran Am untuk Masalah Migrasi Kementerian Dalam Negeri Rusia. Anda juga boleh bekerja semasa anda belajar di universiti. Maklumat lanjut.