Cara melanjutkan tempoh visa pelajar

Untuk melanjutkan visa pelajar, pelajar antarabangsa harus meminta pertolongan daripada kakitangan universiti di mana mereka belajar. Sebagai peraturan, universiti mempunyai unit khas yang menangani masalah visa dan isu-isu migrasi. Dokumen pelanjutan visa perlu dihantar selewat-lewatnya 45 hari (20 hingga 30 hari di beberapa universiti) sebelum tarikh tamat visa anda sekarang. Keperluan dokumen: pasport dan salinannya, salinan kad migrasi dan pendaftaran, resit pembayaran duti negara dan gambar. Anda mungkin juga perlu mengemukakan salinan kontrak belajar (untuk pelajar pembiyaan sendiri) atau cadangan Kementerian Sains dan Pengajian Tinggi (untuk pelajar biasiswa), petikan pesanan kemasukan dan permohonan yang diisi. Ini adalah senarai rujukan dokumen yang diperlukan; hubungi pihak universiti untuk mendapatkan senarai yang tepat. Universiti memeriksa pakej-pakej dokumen dan menyerahkannya kepada jabatan polis tempatan untuk isu-isu migrasi. Dapatkan lebih banyak maklumat visa pelajar di bahagian laman web.