Uji Tahap Bahasa Rusia Anda

Russian language test
© SUSU
Jawab soalan dan semak tahap bahasa Rusia anda.
Masa untuk menyiapkan: 15 minit. Anda tidak boleh menggunakan kamus ketika ujian. Skor maksimum ialah 25.
Question 

Правильных ответов: из

Kongsi