Tahap Pengajian Tinggi

Picture №1 – Levels of Higher Education
© shutterstock.com

Sistem pendidikan masa kini Rusia adalah berdasarkan prinsip Bologna dan merangkumi tahap pendidikan seperti ijazah sarjana muda, ijazah pakar, ijazah sarjana, pascasiswazah, latihan industri klinikal dll.

Tahap 1

Ijazah Sarjana Muda

Ini adalah kursus pengajian tinggi yang lengkap. Individu yang telah menamatkan pendidikan setaraf dengan pendidikan menengah umum atau vokasional menengah Rusia boleh mendaftar dalam kursus Ijazah Sarjana Muda. Kursus ini berlangsung selama 4 tahun dan memberi latihan asas umum.

Pada akhir pengajian Ijazah mereka, pelajar mempertahankan tesis mereka. Sekiranya berjaya, pelajar dianugerahkan sijil Ijazah Sarjana Muda (BA, BSc). Sijil ini memberi pelajar hak untuk bekerja mengikut profesion atau melanjutkan pelajaran pada kursus Ijazah Sarjana.

Tahap 2

Ijazah Pakar

Picture №2 – Levels of Higher Education
© KFU

Tidak seperti Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Pakar lebih tertumpu kepada amalan praktikal dalam industri mengikut disiplin yang dipilih. Program-program ini ditawarkan kepada individu yang mempunyai pendidikan setaraf dengan pendidikan menengah umum atau menengah vokasional. Kursus ini berlangsung sekurang-kurangnya 5 tahun. Berdasarkan keputusan peperiksaan dan pembentangan tesis, sijil Ijazah Pakar yang menentukan kelayakan (sebagai contoh, "Ahli Astronomi," "Guru," "Pakar Keselamatan Maklumat," dan lain-lain) mungkin dikeluarkan. Graduan Ijazah Pakar boleh bekerja di industri atau melanjutkan pelajaran ke kursus pascasiswazah. Mereka juga boleh mengikuti kursus Sarjana.

Ijazah Sarjana

Ini membolehkan pengajian khusus mendalam dalam bidang pilihan pelajar. Pemegang Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Pakar boleh mendaftar dalam kursus Ijazah Sarjana. Kursus ini mengambil masa sekurang-kurangnya dua tahun dan melibatkan pelajar dalam kerja penyelidikan. Pelajar mempertahankan tesis, jika berjaya, membawa kepada sijil Ijazah Sarjana dan seterusnya kelayakan Sarjana.

Lulusan Ijazah Sarjana boleh bekerja di industri atau melanjutkan pelajaran ke kursus pascasiswazah.

Tahap 3

Latihan Profesional Tertinggi

Picture №3 – Levels of Higher Education
© UNN

KURSUS PASCASISWAZAH adalah satu bentuk latihan untuk ahli-ahli akademik. Graduan Ijazah Sarjana atau Ijazah Pakar boleh mendaftar dalam kursus pascasiswazah. Kursus ini merangkumi pembelajaran, pengajaran, pengalaman langsung, dan penyelidikan. Pelajar pascasiswazah memilih bidang penyelidikan dan subjek penyelidikan untuk disertasi mereka. Pengajian sepenuh masa mengambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun, sementara pengajian sambilan berlangsung sekurang-kurangnya 4 tahun. Graduan dianugerahkan sijil pascasiswazah dengan kelayakan yang sesuai ("Felo Penyelidikan," "Felo Pengajaran Penyelidikan"). Bergantung kepada hasil pembentangan disertasi, Calon Sains akan dianugerahkan, yang merupakan Ijazah pertama yang mengesahkan status saintis. Calon Sains melanjutkan pengajian ke Ijazah Kedoktoran mereka (Ijazah kedua untuk mengesahkan status saintis), yang dianugerahkan setelah berjaya mempertahankan disertasi doktor mereka.

KURSUS KETENTERAAN PASCASISWAZAH adalah setaraf dengan kursus pascasiswazah universiti; namun, ia hanya berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri Rusia dan Kementerian Pertahanan.

Picture №4 – Levels of Higher Education
© RUDN

RESIDENSI PERUBATAN adalah peringkat terakhir dalam latihan bagi beberapa bidang perubatan (atau farmaseutikal). Individu yang memiliki kelayakan perubatan (atau farmaseutikal) yang lebih tinggi boleh mendaftar di program residensi perubatan. Kursus ini mengambil masa selama 2 tahun dan merupakan gabungan pengajian mendalam mengenai asas-asas sains perubatan dengan pengalaman secara langsung di institusi-institusi perubatan di mana pelajar mengembangkan kemahiran dan kebolehan profesional yang diperlukan. Kursus diakhiri dengan ujian kelayakan tiga peringkat. Graduan dianugerahkan sijil residensi perubatan dan kelayakan pakar, yang membolehkan mereka bekerja di institusi-institusi perubatan.

PEMBANTU PENYELIDIKAN adalah satu bentuk latihan personel yang berkelayakan tinggi dalam bidang seni. Graduan Pakar atau Ijazah Sarjana dalam bidang ini boleh mengikuti latihan sebagai pembantu. Kursus ini berlangsung sehingga dua tahun dan mengikuti sukatan pelajaran khusus di bawah pengawasan mentor dan ketua jabatan di universiti. Tugasan kelayakan siswazah tersebut mungkin adalah persembahan, konsert, pertunjukan, pameran, atau filem bergantung kepada jurusan pengkhususan. Kerja sebagai pembantu diakhiri dengan penganugerahan sijil, dengan kelayakan masing-masing ("Pelakon Konsert dan Profesor Universiti"), memberikan hak untuk membuat persembahan atau mengajar.

Pengajian Tinggi Kedua

Undang-undang Rusia memberi warga Rusia hanya satu pendidikan tinggi secara percuma (tahap 1, 2, atau 3), sementara pengajian selanjutnya mesti dibayar. Warganegara asing yang merupakan lulusan dari universiti di luar Persekutuan Rusia boleh mendaftarkan diri dalam kursus pendidikan tinggi kedua secara komersial dan juga yang dibiayai oleh negara (bergantung kepada kejayaan proses pemilihan). Ini boleh dilakukan dengan menyertai kursus Sarjana Muda (sehingga 4 tahun), Pakar (sehingga 6 tahun), atau Ijazah Sarjana (sekurang-kurangnya 2 tahun). Proses pemilihan dibuat berdasarkan peperiksaan kemasukan. Setelah tamat pengajian, sijil diberikan untuk mengesahkan kelayakan.

Tahap Pendidikan 1 dan Tahap 2
JENIS KURSUS IJAZAH SARJANA MUDA IJAZAH PAKAR IJAZAH SARJANA
Syarat kemasukan Pendidikan menengah am atau setaraf Pendidikan menengah am atau setaraf Ijazah Sarjana Muda

Ijazah Pakar

Tempoh pengajian (sepenuh masa) 4 tahun Sekurang-kurangnya 5 tahun 2 tahun
Kelayakan akademik Sijil Ijazah Sarjana Muda Sijil Ijazah Pakar Sijil Ijazah Sarjana
Kelayakan (Ijazah) BA, BSc Kelayakan (Ijazah) MA, MSc
Jenis pengajian Latihan asas umum dalam bidang tertentu tanpa pengkhususan Fokus kepada kerja praktikal dalam bidang yang dipilih Pembelajaran mendalam dari aspek teori dengan fokus terhadap penyelidikan
Bentuk penilaian keadaan akhir Persiapan peperiksaan negara dan pembentangan tesis Sarjana Muda Peperiksaan negara dan pembentangan disertasi (projek)

Peperiksaan negara dan pembentangan disertasi Sarjana
Sambung pengajian Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana atau kursus pascasiswazah lain Kursus pascasiswazah
Pekerjaan

Jawatan yang memerlukan kelayakan pengajian tinggi

Latihan Profesional Tertinggi Tahap 3
JENIS KURSUS KURSUS PASCASISWAZAH (KURSUS KETENTERAAN DI UNIVERSITI KETENTERAAN RUSIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RUSIA) LATIHAN INDUSTRI PERUBATAN PEMBANTU PENYELIDIKAN
Syarat kemasukan Ijazah Sarjana atau Pakar Pendidikan perubatan atau farmaseutikal yang lebih tinggi Ijazah MA atau Pakar
Tempoh pengajian 3-4 tahun (sepenuh masa),
4-5 tahun (sambilan)
Sehingga 2 tahun

2 tahun, sepenuh masa sahaja
Sijil kelayakan akademik Sijil Ijazah Pascasiswazah Sijil latihan industri perubatan Sijil Pembantu Penyelidikan
Kelayakan (Ijazah) Penyelidik (kelayakan), felo penyelidik (kelayakan),

Calon Sains (ijazah)

Pakar Pakar kelayakan tertinggi, profesor senior
Jenis pengajian Sebahagian pengajian, pengajaran, pengalaman secara langsung, penyelidikan Pengajian mendalam mengenai pengajaran, klinikal serta asas-asas perubatan dan sosial sains perubatan;

perolehan kemahiran dan kebolehan untuk aktiviti profesional secara berdikari semasa pengajian praktikal di institusi perubatan

Sukatan pelajaran individu di bawah pengawasan mentor dan ketua jabatan di universiti
Bentuk penilaian keadaan akhir Tiga peperiksaan kelayakan untuk Ijazah calon, peperiksaan negara,

pembentangan disertasi

Peperiksaan kelayakan tiga peringkat Tugasan kelulusan akhir seni kreatif dan dramatik (persembahan, pertunjukan solo, pementasan drama, pameran, atau filem)
Kerjaya seterusnya dalam bidang saintifik dan profesional Pembentangan disertasi kedoktoran Latihan profesional lanjutan untuk menguasai pengkhususan yang lebih kecil, kursus pascasiswazah Penyediaan disertasi calon untuk Ijazah Calon dalam Sejarah Seni. Pembentangan disertasi kedoktoran
Pekerjaan Penyelidikan, analitikal dan tugasan saintifik bersesuaian dengan kelayakan Bekerja di institusi perubatan mengikut kelayakan Pengajaran atau pekerjaan profesional dalam seni bersesuaian dengan kelayakan

Kongsi