İ. Kant Baltık Federal Üniversitesinin Çift Diplomalı Programları

İ. Kant Baltık Federal Üniversitesinin Çift Diplomalı Programları
© IKBFU

Baltık Federal Üniversitesi (BFÜ) Rusya’nın en batı bölgesinde Avrupa ile sınırında bulunmaktadır. Yabancı başvuranların çift diplomalı programlar dahil olmak üzere farklı seviyelerdeki 120’den fazla eğitim programına erişimi vardır.

Kant BFÜ Almanya, Polonya ve Fransa’daki ortak üniversiteleriyle üç program sunmaktadır. Göttingen Üniversitesi ve Marburg Üniversitesi (Almanya) ile birlikte “Uluslararası ve Avrupa Hukuku” programı oluşturulmuştur. Kursun hedefi, uluslararası ve Avrupa hukuk normlarını uygulayabilen, devletler arası insan hakları ve özgürlükleri koruma makamlarına yapılan başvurular için gerekli belgeleri hazırlayabilen, uluslararası kurumlarda çalışmak üzere hukuk ilişkileri uzmanlarını yetiştirmektir.

Programa girmek için başvuranlar hukuk diplomasına ve ayrıca (en az B2 seviyesinde) Almanca bilgilerini kanıtlayan sertifikaya sahip olmalıdır. Eğitim süresi iki yıldır. Öğrenciler, programın yarısında Kant BFÜ üniversitesinde öğrenim görüp kalan kısmına Alman ortak üniversitelerinden birinde devam etmektedir. Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve savunması da orada gerçekleşir (Alman dilinde). Mezunlar Rus ve Alman diploması olmak üzere iki diploma kazanmaktadır. Eğitim maliyeti senede 266 000 Ruble.

İ.Kant BFÜ üniversitesi “Ekonomi ve Yönetim” lisans programını Grenoble Alpes Üniversitesi (Fransa) ile ortak düzenlemektedir. Program, dünya ekonomisinin dinamikliğine ve işveren taleplerindeki değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabilen ekonomi ve yönetim uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın toplam süresi: dört yıl. İki yıl boyunca öğrenciler Kant BFÜ’de eğitim görmektedir sonra Rus üniversitesindeki eğitime paralel olarak ortak üniversitede İngiliz ve Fransız dillerinde uzaktan öğretime başlarlar. Öğrencilerin Fransız üniversitesinde dönemlik örgün staj yapma imkanı olacaktır. Aşağıdaki modüller vardır: para ve finans, makroekonomi, mikroekonomi, endüstri ekonomisi, uluslararası ekonomi ve diğerleri.

Mezun olduktan sonra öğrenciler Kant BFÜ’nün devlet standardına uygun lisans diplomasını ve “Ekonomi ve Yönetim” alanında Grenoble-Alpes Üniversitesinin “Hukuk Bilimleri, Ekonomi ve Yönetim” diplomasını kazanmaktadır. Eğitim maliyeti 225 000 Ruble.

2020 yılında Gdansk Üniversitesi (Polonya) ile birlikte “Fonksiyonel Nano Malzemeler ve Modern Teknolojiler” çift diplomalı programı başlatılmıştır. Eğitim İngiliz dilinde verilmektedir, İngilizce bilgisi başvuranlar için anahtar gereksinimdir.

Programın amacı, nano malzemeleri ve biyolojik sistemleri kullanarak bilimsel araştırmaları ve tasarımları gerçekleştirebilen, biyonanoteknolojinin temel tekniklerini mesleki faaliyetlerde uygulayabilen, yüksek teknolojik endüstri sektörlerinde önde gelen nano malzeme oluşturma, araştırma prensiplerini, kavramlarını ve teknolojilerini kullanabilen, seçilmiş alan çerçevesinde deneysel ve teorik araştırma faaliyetlerini yapabilen kalifiye yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Dersler sadece İ.Kant BFÜ’nün çalışanları tarafından değil Polonya, Almanya, İspanya, İtalya, Letonya, Avustralya ve ABD dahil olmak üzere tüm dünyada önde gelen araştırmacalar tarafından verilmektedir. En başarılı öğrencilere Kant BFÜ tarafından İtalya, Çekya, Letonya, Litvanya ve çeşitli diğer ülkelerin bilimsel merkezlerinde staj yapma ve tez araştırmalarının bir kısmını yapma imkanı verilmektedir.

Yüksek lisans için öngörülen süre iki yıldır. İlk yıl teorik ve uygulamalı dersler ile doludur. Eğitimin ikinci yılında yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki üç modülden birini seçebilir: birincisi endüstriyel malzemeleri, nanomalzemeler bilimini, katkı teknolojilerini ve “akıllı” malzemelerin yaratılmasını derinlemesine incelemeye odaklanır. İkinci modül biyomedikal uygulamalara, üçüncüsü optik ve fotoniğe odaklanmıştır. Mezunlar Rus yüksek lisans diplomasını ve Master of Science in Nanotechnology alanında Avrupa standardına uygun diplomayı kazanmaktadır. Eğitim maliyeti senede 200 000 Ruble.

İ. Kant Baltık Federal Üniversitesi ile 26 ülkenin üniversiteleri arasında 100’den fazla ortaklık sözleşmesi akdedilmiştir, akademik hareketlilik programları aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Üniversitenin yabancı başvuranlara sunduğu imkanlarla ilgili daha fazla bilgi burada edinilebilir. Başvuranın Kişisel Hesabına kaydolduktan sonra Kant BFÜ’nün temsilcileriyle doğrudan irtibata geçebileceksiniz ve eğitim başvurusunu yapabileceksiniz.
Bunu paylaş