Yabancılar için hazırlık bölümleri: Kayıt olmaya yetişin

Yabancılar için hazırlık bölümleri: Kayıt olmaya yetişin
© UTMN

Makalede, hâlâ başvuru yapabileceğiniz programlar sunulmaktadır.

Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin çoğu, Rus üniversitelerindeki eğitimlerine hazırlık bölümüne kabul edildikten hemen sonra başlamaktadırlar. Bu, onlara Rus dilini geliştirme ve gelecekte ana programa kaydolma fırsatı verir. Çoğu üniversite çeşitli hazırlık bölümü profillerine sahiptir, çoğunlukla Teknik - Mühendislik, Beşeri bilimler, Ekonomi, Biyomedikal ve Doğa bilimleridir. Tüm derslerin odak noktası. Rusça öğrenimidir, ayrıca seçilen uzmanlık alanıyla ilgili ileri düzey eğitim için gerekli olan disiplinler de öğretilir. Bu nedenle, hazırlık bölümüne yerleşmeden önce bile, eğitim alacağınız bölümü mümkün olduğunca erken belirlemek daha iyidir. Eğer tıp okumak istiyorsanız tıbbi - biyolojik bir profil seçin, programcı olmak isterseniz mühendislik ve teknik alanını, vb. seçin. Genellikle, bir hazırlık kursu iki veya üç yarıyıl sürer, hazırlık bölümünde dersler farklı zamanlarda başlar. Tabloda kış veya ilkbaharda başlayan programlar ve yıl boyunca alınabilecek dersler bulunmaktadır.

Hazırlık programına bir istek göndermek için, başvuru sahibinin kişisel hesabına kaydolun ve üniversiteye yazın, ilgilendiğiniz alanın adını "Ek Bilgiler" sütununa girin. On iş günü içinde yanıt alacaksınız.

Mühendislik – Teknik Alanlar
Üniversite Son başvuru tarihleri Ücret Eğitim süresi Hazırlık eğitiminden sonra, hangi programlara başvurulabilir *

Uzak Doğu Federal Üniversitesi

25 Aralık 2019 tarihine kadar 215 000 ruble ($3300) Nisan 2020 – Ağustos 2021
 • BT ile ilgili programlar: "Yazılım Mühendisliği", "Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği", "Bilgi Güvenliği", vb.
 • Matematiksel Bilimler: "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", vb.
 • Uygulamalı jeoloji, madencilik, petrol ve gaz işletmeciliği ve jeodezi: "Petrol ve gaz işletmeciliği", "Uygulamalı jeodezi", vb.
 • Ulaştırma: "Ulaştırma süreçleri teknolojisi", "Gemi yapımı, okyanus mühendisliği ve deniz altyapı nesnelerinin sistem mühendisliği", vb.
 • İnşaat: "Benzersiz bina ve yapıların inşaatı", "İnşaat", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Mekatronik ve Robotik", "Makine Mühendisliği", "Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu", vb.
National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

15 Aralık 2019’a kadar 155 000 ruble ($2380) Şubat 2020 – Haziran 2021
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Uygulamalı Bilişim", "Yazılım Mühendisliği", "Matematik ve Bilgisayar Bilimi", "Temel Bilişim ve Bilgi Teknolojileri", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi", "Dinamik, Makinelerin, Aletlerin ve Cihazların Gücü", vb.
 • Nanoteknoloji: "Nanoteknoloji ve mikrosistem teknolojisi"
 • Fizik ve Astronomi: "Radyo Fiziği", "Yarı İletkenlerin Fiziği", "Akustik", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Elektronik ve Nanoelektronik", vb.

Yüce Petro St. Petersburg Politeknik Üniversitesi

1 Ekim 2019’a kadar 175 000
ruble
($2 690)
Kasım 2019 - Temmuz 2020
 • Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri: "Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği", "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Matematiksel Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi", "Yazılım Mühendisliği", vb.
 • Teknik sistemlerde yönetim: "Nanoteknoloji ve mikrosistem teknolojisi", "Sistem analizi ve yönetimi", vb.
 • Fizik: "Atom Çekirdeği ve Temel Parçacıkların Fiziği", "Plazma Fiziği", "Biyokimyasal Fizik", "Teknik Fizik", vb.
 • Nükleer enerji: "Nükleer enerji ve termal fizik", "Nükleer, termal ve yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojiler", vb.
 • İnşaat: "Mühendislik ve inşaat teknolojisi", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Uygulamalı Matematik ve Mekanik", "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Radyo Mühendisliği", "Elektronik ve Nanoelektronik", "Bilgi İletişim Teknolojileri ve İletişim Sistemleri", "Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler", vb.
 • Elektrik ve enerji mühendisliği: "Termik Enerji Mühendisliği ve Isı Mühendisliği", "Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği", "Enerji Mühendisliği", vb.
 • Makine mühendisliği: "Makine yapımı üretiminin tasarım ve teknolojik desteği", "Teknolojik işlemlerin ve üretimin otomasyonu", "Uygulamalı Mekanik", vb.
 • Biyoteknoloji.
 • Metalurji.

Ural Federal Üniversitesi

Yıl boyunca 136 000 ruble ($2150) Eylül - Haziran
 • BT ile ilgili programlar: "Uyarlanabilir veri analizi", "Bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik teknolojilerde bilgi sistemleri", "İş dünyasında BT yenilikleri", "Bilgisayar sistemleri güvenliği", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", vb.
 • Makine mühendisliği: "Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu", "Makine yapımı üretiminin tasarım ve teknolojik desteği", "Teknolojik makine ve teçhizat", vb.
 • Nükleer enerji: "Nükleer enerji santralleri: tasarım, işletme ve mühendislik", "Nükleer fizik ve teknoloji"
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi", "Bilgi İletişim Teknolojileri ve İletişim Sistemleri", "Radyo Mühendisliği", vb.

Moskova Fizik – Teknoloji Enstititüsü

Yıl boyunca 175 000 ruble ($2700) Eylül - Haziran
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Makineleri, Kompleksler ve Bilgisayar Ağları", "Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği", "Dağıtık Bilgisayar Sistemlerinin Güvenliği", "Sistem Analizi, Bilgi Yönetimi ve İşleme", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Algoritmalar ve Programlama Teknolojileri", "Veri Analizi", "Bankacılık Bilgi Teknolojileri", "Bilişsel Teknolojiler", "Matematiksel Mantık, Cebir ve Sayılar Teorisi", "Matematiksel Fizik", vb.
 • Fizik ve astronomi: "Astrofizik ve yıldız astronomi", "Aviyonik, kontrol bilgi sistemleri", "Uçağın aerodinamiği ve ısı değişimi", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Optik ve optoelektronik cihazlar ve kompleksler", "Fotoelektronik"

Sibirya Federal Üniversitesi

1 Aralık 2019’a kadar Rusça dil kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs için 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Teknik sistemlerde yönetim: "Standardizasyon ve Metroloji", "Kalite Yönetimi", "Sistem Analizi ve Yönetimi", "Teknik Sistemlerde Yönetim", "İnovasyon", vb.
 • Malzeme bilimi: "Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri", "Metalurji", "Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri", vb.
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Bilgi Yönetim Sistemleri", "Uygulamalı Bilişim", "Yönetimde Uygulamalı Bilişim", "Devlet ve Belediye Yönetiminde Uygulamalı Bilişim", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Makine Mühendisliği", "Teknolojik Makine ve Ekipmanlar", "Uygulamalı Mekanik", "Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu", "Mühendislik Endüstrileri için Tasarım ve Teknolojik Destek," Kimya Teknolojisi", vb.

Ekonomi Yüksek Okulu

Yıl boyunca 174 000 ruble (2680$) – Rusça dil kursu Ekim – Ağustos
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği", "Bilgisayar Sistemleri ve Ağları", "Yazılım Mühendisliği", "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Bilişim teknolojileri ve iletişim sistemleri", "Bilgisayar bilimi ve bilgisayar teknolojisi", "Uygulamalı Matematik", vb.

Petersburg Devlet Elektroteknik Üniversitesi "PDEÜ"

Yıl boyunca 166 000 ruble ($2550) Ekim – Temmuz
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Güvenliği", "Bilgisayar teknolojileri ve bilgi çıkarma yöntemleri", "Bilişim ve bilgisayar mühendisliği", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Bilişim teknolojileri ve iletişim sistemleri", "Radyo elektronik sistemleri ve kompleksleri", "Fotovoltaik ve güneş enerjisi teknolojileri", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Biyoteknik sistemler ve teknolojiler", "Lazer ölçüm teknolojileri", "Enstrüman yapımı", vb.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi "UANÜ"

31 Aralık 2019’a kadar 180 000 ruble ($2770) Şubat 2020 - Ağustos 2021 (varış tarihine bağlı olarak gruplar oluşturulur)
 • Nükleer enerji mühendisliği: "Nükleer enerji santrallerinin tasarımı ve işletilmesi", "Nükleer enerji santrallerinin radyasyon güvenliği", "Nükleer fizik ve kozmofizik", "Yenilikçi nükleer tıp teknolojileri", vb.
 • Fotonik ve Enstrümantasyon: "Fotonik ve Optik Bilgi Teknolojileri", "Metamalzemelerin ve Düşük Boyutlu Sistemlerin Fiziği", vb
 • Lazer teknolojisi ve lazer teknolojileri: "Lazer sistemleri ve teknolojileri", "Kuantum metrolojisi", vb.

Tomsk Devlet Üniversitesi

10 Aralık 2019’a kadar 81 000 ruble ($1250) 10 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Havacılık ile ilgili programlar: "Balistik ve akışkanlar dinamiği", "Füze namlulu sistemlerin balistikleri"
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimi", "Bilgi Güvenliği", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", "Temel Matematik", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Robotik Sistemlerin Simülasyonu", "Uygulamalı Mekanik", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Lazer teknolojisi ve lazer teknolojileri", "Optotechnika", vb.
 • Fizik ile ilgili programlar: "Teknik Fizik", "Endüstriyel alan sistemlerinin tasarım ve yapımı", vb.

Mühendislik – Teknik Alanlar

25 Aralık 2019 tarihine kadar

215 000 ruble ($3300)

Nisan 2020 – Ağustos 2021

 • BT ile ilgili programlar: "Yazılım Mühendisliği", "Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği", "Bilgi Güvenliği", vb.
 • Matematiksel Bilimler: "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", vb.
 • Uygulamalı jeoloji, madencilik, petrol ve gaz işletmeciliği ve jeodezi: "Petrol ve gaz işletmeciliği", "Uygulamalı jeodezi", vb.
 • Ulaştırma: "Ulaştırma süreçleri teknolojisi", "Gemi yapımı, okyanus mühendisliği ve deniz altyapı nesnelerinin sistem mühendisliği", vb.
 • İnşaat: "Benzersiz bina ve yapıların inşaatı", "İnşaat", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Mekatronik ve Robotik", "Makine Mühendisliği", "Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu", vb.

15 Aralık 2019’a kadar

155 000 ruble ($2380)

Şubat 2020 – Haziran 2021

 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Uygulamalı Bilişim", "Yazılım Mühendisliği", "Matematik ve Bilgisayar Bilimi", "Temel Bilişim ve Bilgi Teknolojileri", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi", "Dinamik, Makinelerin, Aletlerin ve Cihazların Gücü", vb.
 • Nanoteknoloji: "Nanoteknoloji ve mikrosistem teknolojisi"
 • Fizik ve Astronomi: "Radyo Fiziği", "Yarı İletkenlerin Fiziği", "Akustik", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Elektronik ve Nanoelektronik", vb.

1 Ekim 2019’a kadar

175 000 ruble ($2690)

Kasım 2019 - Temmuz 2020

 • Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri: "Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği", "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Matematiksel Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi", "Yazılım Mühendisliği", vb.
 • Teknik sistemlerde yönetim: "Nanoteknoloji ve mikrosistem teknolojisi", "Sistem analizi ve yönetimi", vb.
 • Fizik: "Atom Çekirdeği ve Temel Parçacıkların Fiziği", "Plazma Fiziği", "Biyokimyasal Fizik", "Teknik Fizik", vb.
 • Nükleer enerji: "Nükleer enerji ve termal fizik", "Nükleer, termal ve yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojiler", vb.
 • İnşaat: "Mühendislik ve inşaat teknolojisi", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Uygulamalı Matematik ve Mekanik", "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Radyo Mühendisliği", "Elektronik ve Nanoelektronik", "Bilgi İletişim Teknolojileri ve İletişim Sistemleri", "Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler", vb.
 • Elektrik ve enerji mühendisliği: "Termik Enerji Mühendisliği ve Isı Mühendisliği", "Elektrik Enerjisi Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği", "Enerji Mühendisliği", vb.
 • Makine mühendisliği: "Makine yapımı üretiminin tasarım ve teknolojik desteği", "Teknolojik işlemlerin ve üretimin otomasyonu", "Uygulamalı Mekanik", vb.
 • Biyoteknoloji.
 • Metalurji

Yıl boyunca

136 000 ruble ($2150)

Eylül - Haziran

 • BT ile ilgili programlar: "Uyarlanabilir veri analizi", "Bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik teknolojilerde bilgi sistemleri", "İş dünyasında BT yenilikleri", "Bilgisayar sistemleri güvenliği", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", vb.
 • Makine mühendisliği: "Teknolojik süreçlerin ve üretimin otomasyonu", "Makine yapımı üretiminin tasarım ve teknolojik desteği", "Teknolojik makine ve teçhizat", vb.
 • Nükleer enerji: "Nükleer enerji santralleri: tasarım, işletme ve mühendislik", "Nükleer fizik ve teknoloji"
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Elektronik Araçların Tasarımı ve Teknolojisi", "Bilgi İletişim Teknolojileri ve İletişim Sistemleri", "Radyo Mühendisliği", vb.

Yıl boyunca

175 000 ruble ($2700)

Eylül - Haziran

 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Makineleri, Kompleksler ve Bilgisayar Ağları", "Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği", "Dağıtık Bilgisayar Sistemlerinin Güvenliği", "Sistem Analizi, Bilgi Yönetimi ve İşleme", vb.
 • Matematik ve Mekanik: "Algoritmalar ve Programlama Teknolojileri", "Veri Analizi", "Bankacılık Bilgi Teknolojileri", "Bilişsel Teknolojiler", "Matematiksel Mantık, Cebir ve Sayılar Teorisi", "Matematiksel Fizik", vb.
 • Fizik ve astronomi: "Astrofizik ve yıldız astronomi", "Aviyonik, kontrol bilgi sistemleri", "Uçağın aerodinamiği ve ısı değişimi", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Optik ve optoelektronik cihazlar ve kompleksler", "Fotoelektronik"

1 Aralık 2019’a kadar

Rusça dil kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs için 13.000 ruble (200 $)

1 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Teknik sistemlerde yönetim: "Standardizasyon ve Metroloji", "Kalite Yönetimi", "Sistem Analizi ve Yönetimi", "Teknik Sistemlerde Yönetim", "İnovasyon", vb.
 • Malzeme bilimi: "Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri", "Metalurji", "Malzeme Bilimi ve Malzeme Teknolojileri", vb.
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Bilgi Yönetim Sistemleri", "Uygulamalı Bilişim", "Yönetimde Uygulamalı Bilişim", "Devlet ve Belediye Yönetiminde Uygulamalı Bilişim", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Makine Mühendisliği", "Teknolojik Makine ve Ekipmanlar", "Uygulamalı Mekanik", "Teknolojik Süreçlerin ve Üretimin Otomasyonu", "Mühendislik Endüstrileri için Tasarım ve Teknolojik Destek," Kimya Teknolojisi ", vb.

Yıl boyunca

174 000 ruble ($2 680) - curso de idioma ruso

Octubre - agosto

 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği", "Bilgisayar Sistemleri ve Ağları", "Yazılım Mühendisliği", "Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Bilişim teknolojileri ve iletişim sistemleri", "Bilgisayar bilimi ve bilgisayar teknolojisi", "Uygulamalı Matematik", vb.

Yıl boyunca

166 000 ruble ($2550)

Ekim – Temmuz

 • BT ile ilgili programlar: "Bilgisayar Güvenliği", "Bilgisayar teknolojileri ve bilgi çıkarma yöntemleri", "Bilişim ve bilgisayar mühendisliği", vb.
 • Elektronik, radyo mühendisliği ve iletişim sistemleri: "Bilişim teknolojileri ve iletişim sistemleri", "Radyo elektronik sistemleri ve kompleksleri", "Fotovoltaik ve güneş enerjisi teknolojileri", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Biyoteknik sistemler ve teknolojiler", "Lazer ölçüm teknolojileri", "Enstrüman yapımı", vb.

31 Aralık 2019’a kadar

180 000 ruble ($2770)

Şubat 2020 - Ağustos 2021 (varış tarihine bağlı olarak gruplar oluşturulur)

 • Nükleer enerji mühendisliği: "Nükleer enerji santrallerinin tasarımı ve işletilmesi", "Nükleer enerji santrallerinin radyasyon güvenliği", "Nükleer fizik ve kozmofizik", "Yenilikçi nükleer tıp teknolojileri", vb.
 • Fotonik ve Enstrümantasyon: "Fotonik ve Optik Bilgi Teknolojileri", "Metamalzemelerin ve Düşük Boyutlu Sistemlerin Fiziği", vb.
 • Lazer teknolojisi ve lazer teknolojileri: "Lazer sistemleri ve teknolojileri", "Kuantum metrolojisi", vb.

10 Aralık 2019’a kadar

81 000 ruble ($1250)

10 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Havacılık ile ilgili programlar: "Balistik ve akışkanlar dinamiği", "Füze namlulu sistemlerin balistikleri"
 • BT ile ilgili programlar: "Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri", "Bilgisayar Bilimi", "Bilgi Güvenliği", vb
 • Matematik ve Mekanik: "Mekanik ve Matematiksel Modelleme", "Temel Matematik", vb.
 • Makine Mühendisliği: "Robotik Sistemlerin Simülasyonu", "Uygulamalı Mekanik", vb.
 • Fotonik ve enstrüman yapımı: "Lazer teknolojisi ve lazer teknolojileri", "Optotechnika", vb.
 • Fizik ile ilgili programlar: "Teknik Fizik", "Endüstriyel alan sistemlerinin tasarım ve yapımı", vb.

Beşeri Bilimler Alanları
Üniversite Son başvuru tarihleri Ücret Eğitim süresi Hazırlık eğitiminden sonra, hangi programlara başvurulabilir *

Uzak Doğu Federal Üniversitesi

25 Aralık 2019 tarihine kadar 215 000 ruble ($3300) Nisan 2020 – Ağustos 2021
 • Siyaset bilimleri ve bölgesel çalışmalar: "Oryantal Çalışmalar ve Afrika Etütleri", "Uluslararası İlişkiler", "Siyaset Bilimi", vb.
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Dilbilim", "Filoloji", vb.
 • Hukuk Bilimi: "Hukuk"

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

15 Aralık 2019’a kadar 155 000 ruble ($2380) Şubat 2020 – Haziran 2021
 • Tarih ve Arkeoloji: "Tarih Bilimleri ve Arkeoloji", "Genel Tarih", vb.
 • Kültür: "Kültürel Çalışmalar"
 • Pedagoji: "Pedagoji ve sapkın davranış psikolojisi", "Pedagoji eğitimi", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Uluslararası ilişkiler", "Siyasal bölgeselcilik. Etnopolitik "ve diğerleri.
 • Dilbilim ve edebiyat eleştirisi: "Yabancı ülke halklarının edebiyatı", "Cermen dilleri", vb.
 • İçtihat: "Adli muayene", "İçtihat", vb.

Yüce Petro St. Petersburg Politeknik Üniversitesi

1 Ekim 2019'a kadar 175 000 ruble ($2690) Kasım 2019 – Temmuz 2020
 • Pedagoji: "Eğitim ve pedagoji bilimleri", "Psiko-pedagoji eğitimi".
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Yabancı Bölgesel Çalışmalar", "Siyasal Bilimler ve Bölgesel Çalışmalar", vb.
 • Hukuk: "Hukuk"

Ural Federal Üniversitesi

Yıl boyunca 136 000 ruble ($2150) Eylül - Haziran
 • Kültür: "Sosyo-kültürel faaliyetler", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Dış Bölgesel Çalışmalar", "Uluslararası İlişkiler", "Kamu Politikası ve Yönetimi", vb.
 • Kitle iletişim araçları ve kütüphanecilik: "Gazetecilik", "Yayıncılık", "Reklamcılık ve Halkla İlişkiler", vb.
 • Dilbilim ve edebi çalışmalar: "İnsani alanda entelektüel sistemler", "Çeviri ve kültürlerarası iletişim", "Yabancı diller için Rus dili ve edebiyatı", vb.

Sibirya Federal Üniversitesi

1 Aralık 2019’a kadar Rusça dil kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs için 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat - 30 Haziran 2020
 • Hukuk: "Hukuk", "Uluslararası İlişkiler"
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Filoloji", "Dilbilim"
 • Sosyoloji: "Sosyoloji", "Sosyal Hizmet"
 • Tarih ve Arkeoloji: "Tarih", "Dokümantasyon Çalışmaları ve Arşiv Çalışmaları"

Ekonomi Yüksek Okulu

Yıl boyunca 174 000 ruble (2680$) – Rusça dil kursu Ekim – Ağustos
 • Oryantal Çalışmalar ve Afrika Çalışmaları: "Oryantal Çalışmalar", "Yabancı Diller ve Kültürlerarası İletişim", vb.
 • Kültür: "Kültürel Çalışmalar", "Tarih", "Dilbilim", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Uluslararası İlişkiler", "Siyaset Bilimi", vb.
 • Medya ve kütüphanecilik: Gazetecilik, Medya İletişimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, vb.

Petersburg Devlet Elektroteknik Üniversitesi "PDEÜ"

Yıl boyunca 166 000 ruble ($2550) Ekim – Temmuz
 • Kitle iletişim araçları: "Reklamcılık ve halkla ilişkiler"
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Dilbilim"

Tomsk Devlet Üniversitesi

10 Aralık 2019’a kadar 81 000 ruble ($1250) 10 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Tarih ve arkeoloji: "Dokümantasyon ve Arşiv Çalışmaları", "Göç Çalışmaları", "Sibirya Çalışmaları", vb.
 • Sosyoloji: "Gençlerle çalışmanın organizasyonu", "Sosyal hizmet", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Dış Bölge Çalışmaları", "Avrasya Entegrasyonu", "Siyasal İletişimsel" ve diğerleri.
 • Dilbilim ve edebi çalışmalar: "Çeviri ve Çeviri Çalışmaları", "Yabancı Dil Olarak Rusça", "Bilgisayar ve Bilişsel Dilbilim", vb.

Beşeri Bilimler Alanları

25 Aralık 2019 tarihine kadar

215 000 ruble ($3300)

Nisan 2020 – Ağustos 2021

 • Siyaset bilimleri ve bölgesel çalışmalar: "Oryantal Çalışmalar ve Afrika Etütleri", "Uluslararası İlişkiler", "Siyaset Bilimi", vb.
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Dilbilim", "Filoloji", vb.
 • Hukuk Bilimi: "Hukuk"

15 Aralık 2019’a kadar

155 000 ruble ($2380)

Şubat 2020 – Haziran 2021

 • Tarih ve Arkeoloji: "Tarih Bilimleri ve Arkeoloji", "Genel Tarih", vb.
 • Kültür: "Kültürel Çalışmalar"
 • Pedagoji: "Pedagoji ve sapkın davranış psikolojisi", "Pedagoji eğitimi", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Uluslararası ilişkiler", "Siyasal bölgeselcilik. Etnopolitik "ve diğerleri.
 • Dilbilim ve edebiyat eleştirisi: "Yabancı ülke halklarının edebiyatı", "Cermen dilleri", vb.
 • İçtihat: "Adli muayene", "İçtihat", vb.

1 Ekim 2019'a kadar

175 000 ruble ($2690)

Kasım 2019 – Temmuz 2020

 • Pedagoji: "Eğitim ve pedagoji bilimleri", "Psiko-pedagoji eğitimi".
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Yabancı Bölgesel Çalışmalar", "Siyasal Bilimler ve Bölgesel Çalışmalar", vb.
 • Hukuk: "Hukuk"

Yıl boyunca

136 000 ruble ($2150)

Eylül - Haziran

 • Kültür: "Sosyo-kültürel faaliyetler", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Dış Bölgesel Çalışmalar", "Uluslararası İlişkiler", "Kamu Politikası ve Yönetimi", vb.
 • Kitle iletişim araçları ve kütüphanecilik: "Gazetecilik", "Yayıncılık", "Reklamcılık ve Halkla İlişkiler", vb.
 • Dilbilim ve edebi çalışmalar: "İnsani alanda entelektüel sistemler", "Çeviri ve kültürlerarası iletişim", "Yabancı diller için Rus dili ve edebiyatı", vb.

1 Aralık 2019’a kadar

Rusça dil kursu - 50.000 ruble (770$) + seçilen profildeki her bir ek kurs için 13.000 ruble (200$)

1 Şubat - 30 Haziran 2020

 • Hukuk: "Hukuk", "Uluslararası İlişkiler"
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Filoloji", "Dilbilim"
 • Sosyoloji: "Sosyoloji", "Sosyal Hizmet"
 • Tarih ve Arkeoloji: "Tarih", "Dokümantasyon Çalışmaları ve Arşiv Çalışmaları"

Yıl boyunca

174 000 ruble (2680$) – Rusça dil kursu

Ekim – Ağustos

 • Oryantal Çalışmalar ve Afrika Çalışmaları: "Oryantal Çalışmalar", "Yabancı Diller ve Kültürlerarası İletişim", vb.
 • Kültür: "Kültürel Çalışmalar", "Tarih", "Dilbilim", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Uluslararası İlişkiler", "Siyaset Bilimi", vb.
 • Medya ve kütüphanecilik: Gazetecilik, Medya İletişimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, vb.

Yıl boyunca

166 000 ruble ($2550)

Ekim – Temmuz

 • Kitle iletişim araçları: "Reklamcılık ve halkla ilişkiler"
 • Dilbilim ve edebi eleştiri: "Dilbilim"

10 Aralık 2019’a kadar

81 000 ruble ($1250)

10 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Tarih ve arkeoloji: "Dokümantasyon ve Arşiv Çalışmaları", "Göç Çalışmaları", "Sibirya Çalışmaları", vb.
 • Sosyoloji: "Gençlerle çalışmanın organizasyonu", "Sosyal hizmet", vb.
 • Siyaset bilimi ve bölgesel çalışmalar: "Dış Bölge Çalışmaları", "Avrasya Entegrasyonu", "Siyasal İletişimsel" ve diğerleri.
 • Dilbilim ve edebi çalışmalar: "Çeviri ve Çeviri Çalışmaları", "Yabancı Dil Olarak Rusça", "Bilgisayar ve Bilişsel Dilbilim", vb.

Ekonomi Alanları
Üniversite Son başvuru tarihleri Ücret Eğitim süresi Hazırlık eğitiminden sonra, hangi programlara başvurulabilir *

Uzak Doğu Federal Üniversitesi

25 Aralık 2019 tarihine kadar 215 000 ruble ($3300) Nisan 2020 – Ağustos 2021 (üç dönem)
 • Ekonomi ve Yönetim: "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Yönetim", "Mal Araştırmaları", "Ekonomi", vb.

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

15 Aralık 2019’a kadar 155 000 ruble ($2380) Şubat 2020 – Haziran 2021
 • Ekonomi ve Yönetim: "İşletme Enformatiği", "Gümrük", "Ticaret", "Finans ve Kredi", "Ekonomik Güvenlik", vb.

Yüce Petro St. Petersburg Politeknik Üniversitesi

1 Ekim 2019'a kadar 175 000 ruble ($2690) Kasım 2019 – Temmuz 2020
 • Ekonomi ve Yönetim: "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Yönetim", "Ticaret Ticareti", "Emtia Araştırması", "İşletme Bilişimi", vb.
 • Kitle iletişim araçları: "Reklamcılık ve halkla ilişkiler", "Turizm", "Otel işletmesi"

Ural Federal Üniversitesi

Yıl boyunca 136 000 ruble ($2150) Eylül - Haziran
 • Ekonomi ve Yönetim: "Ticarette Pazarlama ve Lojistik", "Uluslararası ve Kurumsal Yönetim", "Uygulamalı Ekonomi ve Finans", "Personel Yönetimi", vb.

Sibirya Federal Üniversitesi

1 Aralık 2019’a kadar Rus dili kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs - 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat - 30 Haziran 2020 1 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Ekonomi ve Yönetim: "Restoran İşletmeciliği Enstitüsü", "Ekonomi", "İşletme", "Devlet ve Belediye Yönetimi", "İşletme Enformatiği", "Ticaret", "Ticaret Araştırması", "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Finans ve kredi" ve diğerleri.

Ekonomi Yüksek Okulu

Yıl boyunca 174 000 ruble (2680$) – Rusça dil kursu Ekim – Ağustos
 • Ekonomi ve Yönetim: "Ekonomi", "Ekonomi ve İstatistik", "Pazarlama", "Yönetim", "İşletme Bilişimi", "Dünya Ekonomisi", vb.

Petersburg Devlet Elektroteknik Üniversitesi "PDEÜ"

Yıl boyunca 166 000 ruble ($2550) Ekim – Temmuz
 • Ekonomi ve Yönetim: "Kalite Yönetimi", "Ekonomi", vb.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi "UANÜ"

31 Aralık 2019’a kadar 180 000 ruble ($2770) Şubat 2020 – Ağustos 2021 (varış tarihine bağlı olarak gruplar oluşturulur)
 • Ekonomi: "Muhasebe, analiz ve denetim", "Finansal yönetim", "Kurumsal finansman", vb.

Tomsk Devlet Üniversitesi

10 Aralık 2019’a kadar 81 000 ruble ($1250) 10 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Ekonomi ve Yönetim: "Ekonomi", "İşletme Yönetimi", "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi", "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", vb.

Ekonomi Alanları

25 Aralık 2019 tarihine kadar

215 000 ruble ($3300)

Nisan 2020 – Ağustos 2021 (üç dönem)

 • Ekonomi ve Yönetim: "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Yönetim", "Mal Araştırmaları", "Ekonomi", vb.

15 Aralık 2019’a kadar

155 000 ruble ($2380)

Şubat 2020 – Haziran 2021

 • Ekonomi ve Yönetim: "İşletme Enformatiği", "Gümrük", "Ticaret", "Finans ve Kredi", "Ekonomik Güvenlik", vb.

1 Ekim 2019'a kadar

175 000 ruble ($2690)

Kasım 2019 – Temmuz 2020

 • Ekonomi ve Yönetim: "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Yönetim", "Ticaret Ticareti", "Emtia Araştırması", "İşletme Bilişimi", vb.
 • Kitle iletişim araçları: "Reklamcılık ve halkla ilişkiler", "Turizm", "Otel işletmesi"

Yıl boyunca

136 000 ruble ($2150)

Eylül - Haziran

 • Ekonomi ve Yönetim: "Ticarette Pazarlama ve Lojistik", "Uluslararası ve Kurumsal Yönetim", "Uygulamalı Ekonomi ve Finans", "Personel Yönetimi", vb.

1 Aralık 2019’a kadar

Rus dili kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs - 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat - 30 Haziran 2020

1 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Ekonomi ve Yönetim: "Restoran İşletmeciliği Enstitüsü", "Ekonomi", "İşletme", "Devlet ve Belediye Yönetimi", "İşletme Enformatiği", "Ticaret", "Ticaret Araştırması", "Devlet ve Belediye Yönetimi", "Finans ve kredi" ve diğerleri.

Yıl boyunca

174 000 ruble (2680$) – Rusça dil kursu

Ekim – Ağustos

 • Ekonomi ve Yönetim: "Ekonomi", "Ekonomi ve İstatistik", "Pazarlama", "Yönetim", "İşletme Bilişimi", "Dünya Ekonomisi", vb.

Yıl boyunca

166 000 ruble ($2550)

Ekim – Temmuz

 • Ekonomi ve Yönetim: "Kalite Yönetimi", "Ekonomi", vb.

31 Aralık 2019’a kadar

180 000 ruble ($2770)

Şubat 2020 – Ağustos 2021 (varış tarihine bağlı olarak gruplar oluşturulur)

 • Ekonomi: "Muhasebe, analiz ve denetim", "Finansal yönetim", "Kurumsal finansman", vb.

10 Aralık 2019’a kadar

81 000 ruble ($1250)

10 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Ekonomi ve Yönetim: "Ekonomi", "İşletme Yönetimi", "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi", "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", vb.

Biyomedikal Alanlar
Üniversite Son başvuru tarihleri Ücret Eğitim süresi Hazırlık eğitiminden sonra, hangi programlara başvurulabilir *

Uzak Doğu Federal Üniversitesi

25 Aralık 2019 tarihine kadar 215 000 ruble ($3300) Nisan 2020 – Ağustos 2021 (üç dönem)
 • Tıbbi programlar: "Klinik Tıp", "Genel Tıp", "Tıbbi Biyofizik", "Temel Tıp", vb.
 • Eczane: "Eczane"
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Toprak Bilimi", vb.
 • Kimya bilimleri: "Kimya" ve diğerleri.

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

15 Aralık 2019’a kadar 155 000 ruble ($2380) Şubat 2020 – Haziran 2021
 • Tıp programları: Genel Tıp, Diş Hekimliği

Ural Federal Üniversitesi

Yıl boyunca 136 000 ruble ($2150) Eylül - Haziran
 • Tıp programları: "Tıbbi Biyofizik", "Tıbbi Biyokimya"

Biyomedikal Alanlar

25 Aralık 2019 tarihine kadar

215 000 ruble ($3300)

Nisan 2020 – Ağustos 2021 (üç dönem)

 • Tıbbi programlar: "Klinik Tıp", "Genel Tıp", "Tıbbi Biyofizik", "Temel Tıp", vb.
 • Eczane: "Eczane"
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Toprak Bilimi", vb.
 • Kimya bilimleri: "Kimya" ve diğerleri.

15 Aralık 2019’a kadar

155 000 ruble ($2380)

Şubat 2020 – Haziran 2021

 • Tıp programları: Genel Tıp, Diş Hekimliği

Yıl boyunca

136 000 ruble ($2150)

Eylül - Haziran

 • Tıp programları: "Tıbbi Biyofizik", "Tıbbi Biyokimya"

Doğa Bilimleri Alanları
Üniversite Son başvuru tarihleri Ücret Eğitim süresi Hazırlık eğitiminden sonra, hangi programlara başvurulabilir *

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

15 Aralık 2019’a kadar 155 000 ruble ($2380) Şubat 2020 – Haziran 2021
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Biyofizik", vb.
 • Yer Bilimleri: "Ekoloji ve Doğa Yönetimi"
 • Kimya bilimleri: "Temel ve Uygulamalı Kimya", "Yüksek Moleküler Bileşikler", "Organoelement Bileşikleri Kimyası", vb.

Ural Federal Üniversitesi

Yıl boyunca 136 000 ruble ($2150) Eylül - Haziran
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Temel ve uygulamalı biyoloji"
 • Yer bilimleri: "Ekoloji", "Hidrometeoroloji"
 • Kimya Bilimleri: "Temel ve Uygulamalı Kimya", "Kimya mühendisliği, petrokimya ve biyoteknolojide enerji ve kaynak tasarrufu süreçleri", vb.

Moskova Fizik – Teknoloji Enstititüsü

Yıl boyunca 175 000 ruble ($2700) Eylül - Haziran
 • Biyolojik bilimler: "Matematiksel biyoloji, biyoinformatik", "Moleküler biyoloji", vb.
 • Yer Bilimleri: Okyanusoloji, vb.
 • Ekoloji: "Biyomedikal teknoloji", "Moleküler hücre biyoteknolojisi ve biyonanoteknoloji", vb.
 • Kimya Bilimleri: "Yüksek Moleküler Bileşikler"

Sibirya Federal Üniversitesi

1 Aralık 2019’a kadar Rus dili kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs - 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat - 30 Haziran 2020 1 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Biyolojik bilimler: "Biyofizik", "Biyokimya", "Biyoekoloji", "Biyomühendislik ve Biyoteknoloji". "Genomik ve Biyoinformatik" ve diğerleri.
 • Yer Bilimleri: "Coğrafya", "Fiziksel Coğrafya ve Peyzaj Bilimi", "Ekonomik ve Sosyal Coğrafya", "Ekoloji ve Doğa Yönetimi", "Ekoloji", "Doğa Yönetimi", vb.
 • Kimyasal Bilimler: "Kimya", "Analitik Kimya", "Uygulamalı Analitik Kimya", "Fiziksel Kimya", "Petrokimyasallar", "Yapı Malzemeleri Kimyası", "Fiziksel Kimya", vb.

Tomsk Devlet Üniversitesi

10 Aralık 2019’a kadar 81 000 ruble ($1250) 10 Şubat – 30 Haziran 2020
 • Biyolojik Bilimler: "Toprak Ekolojisi ve Arazi Yönetimi".
 • Yer bilimleri: "Coğrafya", "Jeoloji", "Jeoekoloji ve su-iklim kaynakları", vb.
 • Kimya bilimleri: "Temel ve uygulamalı kimya", "Çevre ve adli muayenede kimyasal ve fiziksel araştırma yöntemleri", vb.
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Biyoçeşitlilik", "Genetik", "Toprak Bilimi", vb.
 • Tarım, ormancılık ve balıkçılık: "Ormancılık", "Peyzaj mimarlığı", "Tarım Bilimi"

Doğa Bilimleri Alanları

15 Aralık 2019’a kadar

155 000 ruble ($2380)

Şubat 2020 – Haziran 2021

 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Biyofizik", vb.
 • Yer Bilimleri: "Ekoloji ve Doğa Yönetimi"
 • Kimya bilimleri: "Temel ve Uygulamalı Kimya", "Yüksek Moleküler Bileşikler", "Organoelement Bileşikleri Kimyası", vb.

Yıl boyunca

136 000 ruble ($2150)

Eylül - Haziran

 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Temel ve uygulamalı biyoloji"
 • Yer bilimleri: "Ekoloji", "Hidrometeoroloji"
 • Kimya Bilimleri: "Temel ve Uygulamalı Kimya", "Kimya mühendisliği, petrokimya ve biyoteknolojide enerji ve kaynak tasarrufu süreçleri", vb.

Yıl boyunca

175 000 ruble ($2700)

Eylül - Haziran

 • Biyolojik bilimler: "Matematiksel biyoloji, biyoinformatik", "Moleküler biyoloji", vb.
 • Yer Bilimleri: Okyanusoloji, vb.
 • Ekoloji: "Biyomedikal teknoloji", "Moleküler hücre biyoteknolojisi ve biyonanoteknoloji", vb.
 • Kimya Bilimleri: "Yüksek Moleküler Bileşikler"

1 Aralık 2019’a kadar

Rus dili kursu - 50.000 ruble (770 $) + seçilen profildeki her bir ek kurs - 13.000 ruble (200 $) 1 Şubat - 30 Haziran 2020

1 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Biyolojik bilimler: "Biyofizik", "Biyokimya", "Biyoekoloji", "Biyomühendislik ve Biyoteknoloji". "Genomik ve Biyoinformatik" ve diğerleri.
 • Yer Bilimleri: "Coğrafya", "Fiziksel Coğrafya ve Peyzaj Bilimi", "Ekonomik ve Sosyal Coğrafya", "Ekoloji ve Doğa Yönetimi", "Ekoloji", "Doğa Yönetimi", vb.
 • Kimyasal Bilimler: "Kimya", "Analitik Kimya", "Uygulamalı Analitik Kimya", "Fiziksel Kimya", "Petrokimyasallar", "Yapı Malzemeleri Kimyası", "Fiziksel Kimya", vb.

10 Aralık 2019 tarihine kadar

81 000 ruble ($1250)

10 Şubat – 30 Haziran 2020

 • Biyolojik Bilimler: "Toprak Ekolojisi ve Arazi Yönetimi";
 • Yer bilimleri: "Coğrafya", "Jeoloji", "Jeoekoloji ve su-iklim kaynakları", vb.
 • Kimya bilimleri: "Temel ve uygulamalı kimya", "Çevre ve adli muayenede kimyasal ve fiziksel araştırma yöntemleri", vb.
 • Biyolojik bilimler: "Biyoloji", "Biyoçeşitlilik", "Genetik", "Toprak Bilimi", vb.
 • Tarım, ormancılık ve balıkçılık: "Ormancılık", "Peyzaj mimarlığı", "Tarım Bilimi"

* Burada çeşitli düzeylerdeki eğitim programlarının (lisans, yüksek lisans, doktora) örnekleri belirtilmiştir. Programların tam listesini, maliyetlerini ve açıklamalarını görmek için arama servisini kullanın.
Bir program mı seçtiniz? Zaman kaybetmeyin ve hemen istek formu gönderin. Bunu yapmak için, başvuru sahibinin kişisel hesabına kaydolun ve üniversiteye yazın. Uluslararası departman size on iş günü içerisinde cevap verecek ve daha sonra ne yapacağınızı söyleyecekler.
Bunu paylaş
Tekrar gösterme
Ücretsiz ve aracı olmadan, doğrudan bir Rus üniversitesine başvurmak!