Rusya’daki Üniversitelerde Rusça Dilini Öğrenme İmkanları

Rusya’daki Üniversitelerde Rusça Dilini Öğrenme İmkanları
© FEFU

Yabancı uyruklu üniversiteye başvuranlar arasında Rusça öğrenimi popüler. Eğitim seçeneklerinin özetini size sunuyoruz.

Amaçlar farklı olabilir, bazıları sadece yabancı dilleri öğrenmeyi sever, diğerleri Rusya’da Rusça eğitim veren programlarda,okumayı planlıyor, diğerleri ise Rusça dilini uzmanlık alanını yapmak istiyor. İlk durumda uzaktan dil kursları yeterli olabilir. Ana eğitim programlarında Rusça dilinde eğitim görmeyi planlayanlar için örgün eğitim şeklindeki Rusça kursları faydalı olur. Rusça uzmanı olmak için üniversitenin ana eğitim programından eğitim almak (lisanstan veya yüksek lisanstan mezun olmak) gerekir.

Uzaktan eğitim kursları 

Uzaktan kurslar Rusça öğrenmek isteyip Rusya’ya gidemeyenler içindir. Kurslar dünyanın herhangi noktasından öğrenim görmeyi sağlıyor, bilgisayara ve internete erişime sahip olmak yeterli. Bazı Rusya üniversiteleri böyle programları teklif ediyor. 

Örneğin, Güney Ural Beşeri Bilimler Üniversitesinin (GUİRÜ) kitlesel açık çevrim içi fonetik kursları. Bu kurslar GUİRÜ’nin ‘Yabancı dil olarak Rusça’ bölümü ve Açık ve Uzaktan Öğretim Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. GUİRÜ’nün daha bir tasarımı sanal lingafon odası. Orada telaffuzunuzu kontrol edebilirsiniz ve belli kelimeleri Rusça doğru telaffuz edip etmediğinizi öğrenebilirsiniz .

Yüksek Ekonomi Okulu da aşağıdaki kursları sunuyor: ücretsiz uzaktan dersler: ‘Yabancı dil olarak Rusça’ video kursu, A1 seviyesi; ‘Yabancı dil olarak Rusça’ video kursu, A2 seviyesi; ‘Nasıl söylersin’ Rusça konuşma dili çevrimiçi kursu, B1+ seviyesi.

Ücretsiz uzaktan dil kursları RHDÜ’de (RUDN – Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesinde) de var: ‘Sıfırdan Rusça’; ‘Tüm dünya ile Rusça konuşuyoruz’; ‘Rusça dilindeki hareket fiilleri’.

MİFİ Bilimsel Araştırmalar Nükleer Üniversitesi iki ücretsiz çevrimiçi kurs uygulamaktadır: ‘Yabancı dil olarak Rusça (bilimsel konuşma stili)’ ve ‘Rusça ve İngilizce dillerinde akademik yazma’.

MİSiS üniversitesi ‘Mühendislik uzmanlıkları için Rusça‘ tematik kursunu teklif ediyor. Program, Rusya’daki teknik üniversitelere girmeyi planlayan yabancılar için geliştirilmiş. Okuyanların başlangıç seviyesi en az B1 olmalıdır.

susu_russian.jpg
© SUSU

Rusça Örgün Kursları

Örgün eğitim şeklindeki kurslar daha ciddi hazırlık sağlıyor çünkü dil ortamına dalmayı öngörüyor. Bunlardan birçoğu mesleki dil öğrenimi içeren özelleşmiş kurslardır. Kurslar kısa süreli (2 haftadan itibaren) ve uzun süreli, çok basamaklı (A1’den C1’e kadar seviyelerin geçilmesi) olabilir. Bazen dil kursları özel geliştirilmiş üniversite öncesi hazırlık programı ile birleştiriliyor (yani öğrenciler sadece dil değil de aynı anda gelecek eğitimde gerekli olacak mesleki dersleri de öğreniyor); bu durumda bunlar artık sadece örgün eğitimli kurslar olmayıp yabancılar için hazırlık bölümleri oluyor (HB). Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bazı üniversiteler ayrıca kısa dil kursları dışında Rusça dilinde kültür programını içeren Rusça Yaz okulları teklif ediyor.

KFU’da yıllık ve bir buçuk yıllık Yabancılar için Rusça Kursları da var. Yıllık kurslar 1 Eylül’de başlıyor, bir buçuk yıllık kurslar 10 Şubattan itibaren başlıyor. Yıllık eğitim programının maliyeti 115 200 ($1772) Ruble, bir buçuk yıllık eğitim programının maliyeti 172 900 ($2646) Rubledir.

Güney Ural Beşeri Bilimler Üniversitesi Rusça seviyelerini iyileştirmek isteyen öğrenciler için bir takım kursları teklif ediyor. ‘Özel Amaçlarla Rusça’ (252 saat, 30 000 Ruble ($461); ‘Mesleki İletişimde Rusça’ (360 saat; 40 000 Ruble ($615).

Yüksek Ekonomi Okulunda 504 saat süreli Rusça kursları var. Herhangi hazırlık seviyesinden başlanabilir: gruplar bunun dikkate alınmasıyla oluşturuluyor. Eğitim süresi: Şubat 2020 – Temmuz 2020 (1 dönem) Eğitim maliyeti 96 400 ($1483) Ruble.

TPU’da örgün dil programlarının birçok seçeneği var, bunları ‘Rusçayı Öğrenmeye Başlayanlar ve Devam Edenler için Kurslar’ adı birleştiriyor. Programlar farklı başlangıç hazırlık seviyelerini, grup büyüklüklerini, program yoğunluğunu ve (en az 10 akademik saat olmak üzere) farklı süreleri öngörüyor Özelliklere göre maliyet saatte 300 Rubleden 850 Rubleye kadar ($4-13) değişiyor.

PetrGU kısa süreli (4-16 haftalık) dil kurslarını teklif ediyor. Bu kursların eğitim maliyeti (kursun süresine ve grubun büyüklüğüne bağlı olarak) 28 000 Rubleden 402 200 Rubleye kadar ($431-6188).

tpu_7K4A3338.JPG
© TPU

Birçok kısa süreli dil programı gelecek yaz LETİ üniversitesi tarafından sunuluyor. ‘Rus Dili ve Rusya’nın Kültürel Mirası’ – 29 Haziran’dan 5 Temmuz 2020 tarihine kadar, maliyeti – 15000 Ruble ($231); ‘Rusça Derslerindeki Rus Kültürünün Servetleri’ – 29 Hazirandan 12 Temmuz 2020 tarihine kadar, maliyeti – 30 000 Ruble ($461); ‘Yeni Başlayanlar için Yoğun Rusça Kursu’ (A1 seviyesi) ve ‘Bilgileri İyileştirmek için Yoğun Rusça Kursu (Seviye A2-B1)’, 3-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, maliyeti – 40 000 ($615). B2 ve daha yüksek seviyeler için aynı (aynı süreli) kursun maliyeti 30 000 Ruble olacak ($462). LETİ üniversitesinin tüm dil kurslarında derslerin önemli kısmı derslik dışında – (fiyata dahil olan) geziler, yarışmalar ve eğitimler şeklinde yapılıyor.

Rusça Yaz Kursu’ SFU (160 eğitim saati) dil seviyelerini yükseltmek isteyen öğrenciler için planlanmış. Dersler 1 Temmuz’dan 31 Ağustos tarihine kadar devam ediyor, maliyeti 35 000 Ruble ($538).

YDORT (Yabancı Dil Olarak Rusça Testi) ve Sınava Giriş

Rusça seviyenizi tasdik etmek, uluslararası sertifikalandırma YDORT sınavını (Yabancı Dil Olarak Rusça Testi )geçerek mümkün. Bazı Rusya üniversiteleri, sınavı ve YDORT sınavına hazırlık kursları düzenledikleri resmi sertifikalandırma merkezlerine sahip.

Örneğin, sınava SPbPU’nun Test Merkezinde girmek mümkün, burada YDORT-1 ve YDORT-2’ye hazırlık dersleri de yapılıyor. Kurs 2’şer akademik saatten oluşan 5 dersten oluşmaktadır. Maliyet – 4200 ruble (€60). Ayrıca üniversitede  Rusçayı yabancı dil olarak bilmenin I sertifikalandırma seviyesi için uzun süreli teste hazırlık programı var. Eğitim süresi – 10 ay; maliyet – 170 000 Ruble ($2615).

susu_02.jpg
© SUSU

YDORT test merkezi TPU’da var. Bu merkez kapsamında farklı seviyeler için (A1, A2, B1, B2) yoğun hazırlık kursları (36 saatlik) var. Grup eğitimi için tüm kursun maliyeti 10 800 Ruble ($166), bireysel hazırlık saatte 850 Rubleden itibaren. Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi YDORT-1 iki haftalık örgün eğitimli kursları teklif ediyor, bunların maliyeti 38 500 Ruble ($592). Bu kurstan sonra üniversite bünyesindeki test merkezinde sınava girilebilir. Sınava PetrGU dil merkezinde de girilebilir.

SFU’da Sibirya Bölgesel Yabancı Vatandaşlar Hazırlık ve Test Merkezi var, bu merkezde YDORT-1 ve YDORT-2 sertifikasının alınması için sınava girilebilir. Sınav için yoğun hazırlık kursunun (18 saat) ücreti 2200 Ruble ($34).

Yüksek Ekonomi Okulu Bilim ve Araştırma Üniversitesi da YDORT sertifikalandırma sınavına hazırlık amaçlı örgün eğitimli kursları düzenliyor, maliyeti 96 400 Ruble ($1483). Üniversitenin uzmanları çevrimiçi Rusça testini geliştirmiş, başvuranlar onu geçerek kendi seviyelerini tespit edebilir. Benzer çevrimiçi test MİFİ üniversitesinde var.

Uzmanlık olarak Rusça

Rusçayı kendi uzmanlığınız yapmak için yüksek öğretim almak gerekli, yani lisans ve/veya yüksek lisans ana programlarında eğitim tamamlamak gereklidir. Rusya’nın birçok üniversitesi yabancı başvuranlara böyle imkan sağlıyor.

KFU’daki ‘Dil Bilim ’ lisans programı 4 senelik süreli olarak geliştirilmiş, onun maliyeti senede 142 500 Ruble ($2192). Yüksek lisans programı (2 sene) – senede 162 000 Ruble ($2492).

SFU’nun Filoloji ve Dil İletişimi Enstitüsü ‘Dilbilim’ lisans programını teklif ediyor, maliyeti: senede 149 720 Ruble ($2303), mevcut uzmanlıklardan biri ‘Yabancı Öğrenciler için Rusça ve İngilizce’.

Güney Ural Beşeri Bilimler Üniversitesi ‘Yabancı Dil olarak Rusça’ filoloji yüksek lisans programını düzenliyor. Eğitim maliyeti 130 860 ($2 013) Ruble.

мфти_73dyfXTKOwA.jpg
© MIPT

NGU’da yüksek lisans öğrencileri için geniş çaplı ‘(Yabancılar için) Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü’ kültür bilimi programını geliştirdiler. Bu program güçlü beşeri bilimler hazırlığı ile Rusya ile etkileşimde bulunan kültür organizasyonlarında ve ortak etkinliklerde çalışabilecek eğitmenlerin ve tercümanların hazırlığı öngörüyor. Eğitim maliyeti senede $3000 (195 000).

Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesinde eğitmenlerin hazırlığı için ‘Yabancı Dil olarak Rusça’ yüksek lisans programı var. Bu program 2 yıl süre için geliştirilmiş ve ücreti BDT vatandaşları için senede 265 500 Ruble, diğer ülkelerin vatandaşları için $4100.

2019 yılında ‘MİSiS’ Milli Bilimsel Araştırma ve Teknik Üniversitesinde ‘Dilbilim’ ana dalında uluslararası yüksek lisans programı açıldı (ana dalı: ‘Dijital Ortamlarda Pedagojik Tasarım ve Yabancı Dil Öğretimi’). Programın dahilinde ‘Yabancı Dil olarak Rusça’ yönü var. Eğitim maliyeti senede 225 000 Ruble ($3461).

Hangi üniversiteyi seçerseniz seçin, belli ki Rusya, Rusçayı öğrenmek için en iyi yer. Özellikle bu dili kendi uzmanlığınız yapmayı planlıyorsunuz. Uygun programı seçtikten sonra Başvuranın Kişisel Hesabına kaydolun ve eğitim başvurunuzu gönderin, bu ücretsiz. Cevap on iş günü içerisinde gelecek.


Bunu paylaş