MİSiS Üniversitesinin En Popüler 5 Programı - 2020

MİSiS Üniversitesinin En Popüler 5 Programı - 2020
© MISIS

‘MİSiS’ Milli Araştırma Teknoloji Üniversitesi metalürji ve madencilik alanında uzman yetiştirme konusunda özelleşmiştir. Fakat yabancı öğrenciler için uygun diğer meslekler de vardır. Üniversite, farklı eğitim seviyelerinde 200’den fazla program sunmaktadır. En popüler beş tanesi bu incelememizde yer almaktadır.

 1. Modern Metal Malzemeler ve Mühendislik’ / Advanced Metallic Materials and Engineering İngilizce Yüksek Lisans Programı
 2. Öğrenciler metal materyalleri geliştirme ve iyileştirme yöntemlerini ve ayrıca alaşımların yapısını ve özelliklerini değiştiren teknolojik süreçleri öğrenmektedir, tecrübeli uzmanların yönetimi altında bilimsel-araştırma çalışmasını hazırlamaktadır. Üniversitenin laboratuvarları, deneylerin yapılması için gerekli her şey ile donatılmıştır. Öğrenciler, yapısal araştırmaların, faz diyagramlarının bilgisayar analizlerinin, deformasyon ve döküm süreçlerinin modellenmesinin, katkı teknolojilerinin modern yöntemlerini kullanmaktadır. Mezunlar demir ve demir dışı metalürji işletmelerinde, makine mühendisliği, metal işleme, demiryolu araçları, enstrüman mühendisliği işletmelerinde, otomobil ve gemi üretim tesislerinde ve havacılık uzay sektöründe çalışabilmektedir.

  Eğitim alanı:

  Malzeme teknolojileri

  Girilen sınavlar:

  Tematik disiplinlere ilişkin İngilizce uzaktan mülakat

  Eğitim ücreti:

  Yılda 265 000 Ruble*.

  Eğitim sonunda öğrencilerin alacakları belge:

  Yüksek Lisans Diploması

 3. Güneş enerjisi. Bilim ve materyaller’ / ‘Science and Materials of Solar Energy’ İngilizce Yüksek Lisans Programı
 4. İyi yıllık program güneş enerjisi alanında uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturma ve uygulama yöntemlerini, güneş enerjisini dönüştürmek için kullanılan malzemeleri ve sistemleri öğrenmektedir.

  Eğitim alanı:

  Malzeme teknolojileri

  Girilen sınavlar:

  Öğrenciler program konusuna ilişkin İngilizce uzaktan mülakattan geçmektedir.

  Eğitim ücreti:

  Yılda 265 000 Ruble*.

  Eğitim sonunda öğrencilerin alacakları belge:

  Yüksek Lisans Diploması

 5. Yenilikçi Yazılım Sistemleri. Projelendirme, geliştirme ve uygulama’/ Innovative Software Systems: Design, Development & Applications’ İngilizce Yüksek Lisans Programı
 6. Öğrenciler yenilikçi yazılım sistemlerinin projelendirilmesini, geliştirilmesini ve çeşitli faaliyet alanlarındaki uygulamasını öğrenmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler yazılım geliştirme, nesne ve süreçlerin matematiksel modellerinin oluşturma, makine öğrenme alanındaki büyük tecrübeye sahip hocalar tarafından verilmektedir. Mezunlar, IT-şirketlerinde, finans kuruluşlarında, makine üretiminde ve diğer alanlarda talep görmektedir.

  Eğitim alanı:

  Bilişim ve bilgisayar mühendisliği.

  Girilen sınavlar:

  Program konusuna ilişkin soruların sorulacağı çevrimiçi mülakat.

  Eğitim ücreti:

  Yılda 265 000 Ruble*.

  Eğitim sonunda öğrencilerin alacakları belge:

  Yüksek Lisans Diploması

 7. Maden Araştırması’ Rusça Uzmanlık Programı
 8. Eğitim süresi 5,5 yıldır, bu süre içinde öğrenciler Yerküresinin iç yapısını, jeofizik ve jeoteknolojileri, maden işletmelerinin faaliyetlerini öğrenmektedir, doğal kaynakların geliştirilmesi, rasyonel kullanımı ve korumasına ilişkin çalışmaları organize etmeyi öğrenmektedir. Kalifiye maden araştırmacısı-mühendisi olmadan inşaat ve maden işletmelerinin faaliyeti (taş ocakları ve açık ocaklar, madenler ve maden ocağı kuyuları, petrol ve gaz şirketleri dahil olmak üzere) imkansızdır. Programın mezunları ayrıca jeolojik araştırmalar kurumları ve (metro, tünel, yeraltı yapıların inşaatı dahil olmak üzere) yeraltı üretimi geliştiren inşaat işletmeleri tarafından talep görmektedir.

  Eğitim alanı:

  Uygulamalı jeoloji, madencilik, petrol ve gaz endüstrisi ve jeodezi.

  Girilen sınavlar:

  Rus dili, matematik, fizik. Sınavlar çevrim içi olarak LMS Canvas sistemi üzerinden yapılacaktır.

  Eğitim ücreti:

  Yılda 242 000 Ruble*.

  Eğitim sonunda öğrencilerin alacakları belge:

  Yüksek Lisans Diploması.

 9. Üniversiteye Giriş için Hazırlık Programı
 10. Programa yoğun Rusça öğrenimi ve ayrıca ana programa girmek için gerekli derslerin öğrenilmesi dahildir. Üç hazırlık türü mevcuttur: mühendislik-teknik ve teknolojik alan, doğal bilimler, ekonomi. Eğitim süresi – bir yıldır (1 Eylül’den 31 Ağustos tarihine kadar), dersler haftada 5 defa yapılmaktadır.

  Eğitim ücreti:

  150 000 Ruble*.

  Eğitimin sonunda öğrencilerin alacakları belge:

  Hazırlık bölümünün tamamlanmasına dair sertifika.

  * 2019/2020 yılı ücreti belirtilmiştir. Yeni ücret 1 Haziran 2020 yılı tarihinde onaylanacaktır.

  ‘MİSiS’ Milli Araştırma Teknoloji Üniversitesine başvurmak için gerekli belgeler:

  • Pasaportun ilk sayfasının kopyası ve noter onaylı Rusça tercümesi.

  • Önceki eğitime ilişkin belgenin kopyası ve noter onaylı Rusça tercümesi.

  • Rusya’da eğitim için engel oluşturacak durumların olmadığını ve HİV, tüberküloz ve hepatit analizlerinin sonuçlarını gösteren sağlık belgesi ve noter onaylı Rusça tercümesi.

  • İngilizce Yüksek Lisans programları için: İngilizce dilinde motivasyon mektubu ve özgeçmiş.

  Ana programlara başvuru süresi: 10 Ağustos 2020 tarihine kadar. Yabancı öğrenciler belgelerle daha erken başvurmalıdır çünkü onlara ilişkin belge işlemleri daha uzun sürmektedir.

  ‘MİSiS’ Milli Araştırma Teknoloji Üniversitesine başvuru yapmak için Başvuranın Kişisel Hesabına kaydolun ve üniversite temsilcisiyle ücretsiz olarak irtibata geçin, on gün içerisinde size cevap verilecektir.

Bunu paylaş