PetrDÜ’nün en popüler 5 programı – 2020

PetrDÜ’nün en popüler 5 programı – 2020
© PetrSU

Petrozavodsk Devlet Üniversitesi (PetrDÜ) Rusya’nın tüm Kuzey Batı bölgesinin lider üniversitesi sayılmaktadır. PetrDÜ başvuranlara farklı akademik düzeylerde ve çok çeşitli alanlarda çok sayıda eğitim programları sunmaktadır. Uluslararası öğrenciler arasında en popüler beş programı anlatıyoruz.

 1. İngilizce ‘Genel Tıp’/ General Medicine uzmanlık programı

 2. Bu program, pratisyen hekimler için ana eğitim programıdır. 6 yıl boyunca öğrenciler insan anatomisini, çeşitli hastalıkların gelişme sistemlerini ve bunların modern tedavi yöntemlerini öğrenmekte, önleyici tıp tedbirleri ve rehabilitasyon uygulamaları konusunda bilgi edinmekte ve ayrıca bunlara ilişkin diğer disiplinleri öğrenmektedir.. Eğitim; tıbbi bilimler, farmasötik ve biyolojik bilimler alanında profesörler ve bilimler adayları dahil olmak üzere yetenekli hocalar tarafından verilmektedir. Programın uygulamalı kursu Petrozavodsk’un ve Karelya Cumhuriyeti’nin sağlık merkezlerinde ve hastanelerinde yüksek nitelikli eğitmenlerin danışmanlığında geçmektedir. Diplomayı kazandıktan sonra hemen sağlık alanında çalışmaya başlayabilirsin veya ordinatur seviyesinde eğitime devam edebilirsin ve daha dar uzmanlık alanında bir eğitim edinebilirsin.

  Alan: Klinik Tıp.
  Giriş sınavları: Rusça. Kimya.
  Eğitim dili: İngilizce.
  Eğitim süresi: 6 yıl.
  Eğitim ücreti: Yılda 200 000 Ruble.
  Sonuç: uzman diploması.

 3. “Eczacılık” uzmanlık programı

 4. Bu program sayesinde, farmakoloji alanında temel bilgiler edinebilecek ve eczacı, tıbbi tanıtım temsilcisi veya biyofarmakolog olarak bir kariyere başlayabileceksin. Eğitimin odak noktasını genel kimya kursundan koloidal veya analitik kimya, toksikoloji ve diğerleri gibi özel disiplinlere kadar kimyanın öğrenilmesi oluşturmaktadır. Seni ayrıca ek dersler bekliyor: tıbbi ve farmasötik ürünler bilimi, eczacılık yönetimi ve ekonomisi, biyoteknoloji ve mesleğin diğer birçok alanı. Teorinin derinlemesine incelenmesine ek olarak, tüm öğrenciler eczaneler, ecza depoları, bilimsel kuruluşlar, botanik bahçeleri ve diğer tıbbi kurumlar temelinde uygulamalı eğitim ve endüstriyel stajları yapmaktadır.

  Alan:
  eczacılık.
  Giriş sınavları: Rusça. Kimya.
  Eğitim Dili: Rusça.
  Eğitim süresi: 5 yıl.
  Ücret: Yılda 187 000 Ruble.
  Sonuç: uzman diploması.

 5. "Engelli kişiler için beden eğitimi (adaptif fiziksel eğitim)" lisans programı

 6. Bu programdaki eğitim, özel ihtiyaçlara sahip çocuklarla çalışmak için tüm gerekli becerileri, adaptif (uyarlanmış) beden eğitimi, spor ve motor rehabilitasyonu alanında derslerin organizasyonuna ve uygulanmasına ilişkin bilgileri sağlar. Mesleği daha derinlemesine kavramak içinseni psikoloji ve pedagoji, beden eğitimi ve adaptif beden eğitimi teorisi ve metotları, spor tıbbı ve rehabilitasyon, çeşitli spor branşlarının eğitim metotları alanlarına ilişkin dersler bekliyor. Tüm eğitim boyunca, öğrenciler sosyal açıdan önemli projelere aktif bir şekilde dahil olurlar ve ayrıca üniversitenin Adaptif Fiziksel Eğitim Merkezinde uygulamalı staj yaparlar. Programın sonunda, çeşitli eğitim kurumlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen, antrenör, eğitimci veya eğitmen mesleğini seçebileceksiniz.

  Alan:
  turizm.
  Giriş sınavları: Rusça. Genel fiziksel hazırlık.
  Eğitim Dili: Rusça.
  Eğitim süresi: 4 yıl.
  Ücret: Yılda 200 000 Ruble.
  Sonuç: lisans diploması.

 7. “Turizm. Design in Tourism Industry" İngilizce yüksek lisans programı

 8. Bu program; kültürel turizm, eğitim turizmi, tarihi turizm, dini turizm, aktif turizm, eğlence turizmi, aile turizmi gibi turizmin çeşitli alanlarında yönetim ve kapsamlı hizmet organizasyonu alanında eğitim almanızı sağlayacaktır. Kurs ayrıca endüstrinin ekonomik ve yasal yönlerini de öğrenmeyi içerir. Mezun olduktan sonra seyahat acentelerinde, tur operatörlerinde, bilgi merkezlerinde, tatil köylerinde ve müzelerde kariyerine başlayabileceksin. Bazı hocalar en aktif öğrencilere henüz eğitim sürecinde bir iş önerebilir.

  Alan:
  turizm.
  Giriş sınavları: Rusça. Sosyal Bilimler.
  Eğitim dili: İngilizce.
  Eğitim süresi:2 yıl.
  Ücret: Yılda 174 350 Ruble.
  Sonuç: yüksek lisans diploması.

  Hazırlık programlarına başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunmak gerekmektedir:
  • Uluslararası pasaport.
  • Pasaportun noter onaylı Rusça tercümesi.
  • Eğitim belgesinin aslı ve transkript.
  • Lise diplomasının ve tüm akademik sertifikaların noter onaylı Rusça tercümesi.
  • (Gerektiğinde) eğitim belgesine ilişkin denklik sertifikası (tanıma/ nostrifikasyon sertifikası).
  • 6 adet resmi siyah beyaz mat vesikalık fotoğraf, boyutu 3x4 cm.
  • Rusya Federasyonu’nda verilmiş 086-u Sağlık Belgesi (Petrozavodsk’ta düzenlenebilir).
  • Eğitim denklik belgesinin aslı (gerektiğinde).
  • Aşı bilgileri (difteri, kızamık, hepatit B).

 9. Rusça verilen eğitime başlamak için yabancı ülkelerin vatandaşlarının ve vatandaşlığı olmayan şahısların ek genel eğitim hazırlık programını geçmeleri gerekecektir

 10. PetrDü , lisans, uzmanlık veya yüksek lisans programına girmek isteyen başvuranlara hazırlık fakültesinin eğitim programlarının birinde eğitim almalarını önermektedir. Bunlardan her biri Rus dili ve seçilmiş alana ilişkin özel derslere ilişkin eğitimi kapsamaktadır.

  Eğitim alanları:
  • Tıp-biyoloji.
  • Mühendislik, teknik ve teknolojik alanlar.
  • İnsani bilimler.
  • İktisadi bilimler.
  • Fen bilimleri.
  8 ay boyunca öğrenciler sadece ilgileri çeken disiplinleri öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda Rus yüksek öğretim sistemi ile tanışır, öğrenci hayatına katılır ve kendileri için yeni bir ülkedeki hayata uyum sağlarlar.

  Giriş sınavları: yok.
  Eğitim dili: İngilizce, Rusça.
  Eğitim süresi: 8 ay.
  Eğitim ücreti: 120 000 Ruble.
  Sonuç: usulen belirlenmiş formata uygun sertifika.

  Hazırlık programlarına başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunmak gerekmektedir:
  • Belirlenmiş formattaki anket.
  • Uluslararası pasaportun taranmış kopyası
  • Eğitim belgesinin ve (varsa) eklerinin taranmış kopyası.
  • İngilizce motivasyon mektubu.
  • Aşı sertifikası (asgari aşı listesi - difteri, kızamık, hepatit B aşıları).
PetrDÜ üniversitesinin öğrencisi olmak istersen şimdiden sitemizde Başvuranın Kişisel Hesabını oluşturabilirsin ve doğrudan üniversiteye herhangi program için başvuruyu gönderebilirsin. Üniversitenin temsilcileri anketini 10 iş günü içerisinde inceleyecekler ve ilgini çeken tüm sorulara tamamen ücretsiz bir şekilde cevap verecektir.
Bunu paylaş