Rusya'da yabancılara yönelik eğitim geleneği

Rusya'da yabancılara yönelik eğitim geleneği
© RUDN University

Rus üniversiteleri yabancı öğrencilerle eğitim konusunda zengin deneyime sahiptirler. XIX yüzyılın sonunda yurtiçi üniversitelerde yabancı başvuru sahipleri ortaya çıkmıştır.

Rus İmparatorluğu üniversitelerinde yabancı öğrenciler

Rus üniversitelerinin ilk yabancı öğrencileri arasında Bosna, Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan'dan gençler vardı. 1865 yılında, İmparator II. Aleksandır’ın emriyle, onlara eğitim bursları verilmiştir. Bu yıllarda Rusya, Balkan Yarımadası ülkelerinin kendilerini Türk baskısından kurtarmasına yardımcı oldu ve bu ülkelerdeki yetenekli gençlerin yüksek öğrenim 1 eğitimi almalarına yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde onları destekledi.

SPbPU_YmXG6BL0BOw.jpg
© SPbPU

Rusya'daki eğitim sistemi aktif olarak gelişti. Böylece, yirminci yüzyılın başında, doğal bilimler ve mühendislik programlarına göre üniversitelerde, yüksek teknik okullarda ve Alman İmparatorluğu akademilerinde yaklaşık 25 bin öğrenci okudu. Ve Rusya İmparatorluğu'nda bu uzmanlık alanlarında yaklaşık 40-45 bin kişi eğitildi. Aynı zamanda, Rus üniversitelerinde alınan eğitim, Avrupa düzeyinden düşük değildi 2.

ETU
© ETU "LETI"

SSCB: Yabancılar için - ücretsiz yüksek öğrenim

1917'de Rusya'da bir devrim oldu, Bolşevikler iktidara geldi. Toplumda büyük değişiklikler oldu ve değişiklikler yükseköğretim sistemini etkiledi, ancak yabancılara eğitim uygulaması devam etti. 1921'de, Halk Komisyonları kararnamesine göre 16 yaşından büyük herhangi bir kimse, vatandaşlığı ne olursa olsun, ülkenin yüksek öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir. Bu nedenle, yabancılar ülkedeki üniversitelerde ücretsiz okuma hakkına sahip oldular.

ETU
© ETU "LETI"

1918-1919'da onlarca yeni üniversite kuruldu. İlk önce, büyük sanayi merkezlerinde ve Birlik Cumhuriyetlerinin 3 büyük şehirlerinde açılmışlardır. 1921'de, Doğu Komünist Emek üniversitesi kuruldu. Üniversite kurulduğundan beri 73 halkın temsilcisi eğitim görmüştür. 1922'de, Batı'nın Ulusal Azınlıklar Komünist Üniversitesi açıldı. Komintern'in desteği ile (farklı ülkelerin komünist partilerini birleştiren uluslararası bir örgüt), Avrupa ülkelerinden komünist öğrenciler üniversiteye geldi Finlandiya, Almanya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Yugoslavya ve diğerleri. 1927'de burada 14 milletten temsilci eğitim gördü.

Savaş sonrası yıllarda Rusya'daki yabancı öğrencilerin eğitimi

1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, yıkılan şehirleri restore etmek, sanayiyi canlandırmak ve yeni hidroelektrik santralleri inşa etmek gerekiyordu. Gerekli mühendisler, inşaatçılar ve diğer teknik uzmanlar - sadece SSCB'de değil, aynı zamanda savaştan etkilenen diğer ülkelerden de aranıyorlardı. Bu ülkelerden öğrenciler, Sovyet üniversitelerinde eğitim gördüler. Öğrenciler ayrıca Rusya’ya - Doğu Avrupa, Asya daha sonra Latin Amerika - Afrika ve Batı Avrupa ile siyasi bağlarını güçlendirmek isteyen ülkelerden gelmeye başladılar 4.

ETU
© ETU "LETI"

1950'lerin başında, SSCB üniversitelerinin yabancı öğrenciler arasında sosyalist ülkelerin temsilcileri yer alıyorlardı. Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya, Kore, Vietnam ve diğerleri temsil edildi. Kapitalist ülkelerden gelen öğrenciler de geldi: Sosyalist gelişim yolunu destekleyen İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya vatandaşları 5.

ETU
© ETU "LETI"

Tabii ki, yabancı öğrenciler, sadece tekniksel mesleklerle ilgilenmiyorlardı. 1949'da, Bulgaristan ve Çin'den ilk 10 öğrenci, Seçenov adındaki MDTÜ. Tıp Fakültesinde okumaya başladılar. Geçtiğimiz 70 yıl boyunca, dünyadaki 100 ülke için dört binden fazla tıp uzmanı üniversitede eğitim görmüştür. Şimdi, 82 ülkeden iki binden fazla yabancı öğrenci MDMÜ'de - Malezya, Çin, Suriye, Hindistan, Vietnam, Brezilya ve diğer ülkelerin temsilcileri eğitim alıyorlar 6.

Rusya'daki yabancı öğrenciler: Geçen yüzyılın 50'li yıllarından 90'lı yıllara kadar

1954'te MV Lomonosov adındaki, Moskova Devlet Üniversitesi'nde, ana bölüme geçmeden önce yabancı öğrencilerin Rus dilini öğrenebileceği Hazırlık fakültesi açıldı. Daha sonra, pek çok Rus üniversitesinde yabancılar için Hazırlık bölümleri oluşturuldu. 1960 yılında SSCB Hükümeti'nin kararı ile Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan gelen öğrenciler için Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi kuruldu. İlk defa, 1965 yılında, dünyanın 47 ülkesinden gelen 228 genç mezun oldu. 1975’e kadar RUDN 89 yabancı ülke için 4250 uzman yetiştirdi 7.

01.jpg
© RUDN

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, SSCB'deki yabancı öğrenci sayısı istikrarlı bir şekilde arttı. 1950'den 1960'a kadar Sovyet üniversitelerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden 5.9 bin öğrenci, 1960'dan 1970'e 13.500'e, 1970'den 1980'e kadar 26.200'e kadar eğitim gördü. 1980'lerde, yerli üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı neredeyse üç kat artarak 88.3 bin kişiye ulaştı. 1990 yılında, SSCB yabancı öğrenci sayısına göre ABD ve Fransa'dan sonra dünyada üçüncü oldu-farklı ülkelerin 126, 5 bin vatandaşı Rusya'da okudu.

ETU
© ETU "LETI"

1991'de Sovyetler Birliği'nin varlığı sona erdi, toplumdaki dengesiz bir durum yabancı öğrenci sayısında daha fazla büyümeyi engelledi - birçok yabancı öğrenci, ülkeden ayrılmak zorunda kaldı ve bir yıl içinde sayıları 39.004 kişiye düştü. Ancak, 1996'dan beri Rus üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı tekrar artmaya başlamış ve 20018'de 61.004 kişiye ulaşmıştır 8.

Rus üniversitelerinde yabancı öğrencilerin eğitimi: Günümüzde

İstikrarla beraber, yabancı öğrenciler de Rusya'ya geri döndüler. Bugün, Rus eğitimi hâlâ yabancı adaylar arasında popüler. Birçok üniversite İngilizce eğitim programları, sunmaktadır, ayrıca hazırlık bölümünü tamamlayabilir ve ardından Rusça dil programına kayıt olabilirsiniz. Geleneksel olarak, Asya ülkelerinden birçok genç, okumak için Rusya'ya geliyor (toplam yabancı başvuru sayısının %56, 8'i), bunların yaklaşık yarısı Çin vatandaşıdır. Büyük bir öğrenci akışı da Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan (%18,5), Sahra altı Afrika'dan (%15, 9), Avrupa'dan (%5) geliyor.

academic_programs_1.jpg
© SPbPU

Eski SSCB ülkelerin vatandaşları, Rus eğitiminin kalitesine değer verirler ve çoğu Rusya'daki üniversitelere başvurur. Bunlardan Rus üniversitelerine en çok Kazakistan'dan gelmekteler. (eski SSCB ülkelerinden başvuranların %36'sı). Özbekistan ikinci sırada (%11), bunu Ukrayna (%11), Türkmenistan (%9) ve Belarus (%8) 9. izlemektedir. Toplamda, tüm kıtalardan 242 binden fazla kişi Rus üniversitelerinde okumaktadır ve sayıları her yıl artmaktadır.


1. Rusya Federasyonu yükseköğretim sisteminde eğitim hizmetlerinin ihracatı
2. Saprıkin D.L. Rusya İmparatorluğu'nun eğitim potansiyeli (IIET RAN, M., 2009), s. 44-46.
3. Lapko A.F. SSCB'de ilk üç beş yıllık dönemdeki yüksek öğretimin gelişimi // Matematiksel Bilimler Başarıları. - 1972, Kasım-Aralık. - T. XXVII, cilt. 6 (168). – S. 5-6
4. Rusya Federasyonu yükseköğretim sisteminde eğitim hizmetlerinin ihracatı
5. Yabancı öğrencilerin Rusya’da eğitim alma tarihi. Rusya’da yabancı öğrenciler 1950 – 1990 yılları
6. MDTÜ Sechenov adındaki üniversite Kuruluş Tarihi
7. RUDN. Kuruluş Tarihi
8. Yabancı öğrencilerin Rusya’da eğitim alma tarihi. Rusya’da yabancı öğrenciler 1950 – 1990 yılları
9. Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Yüksek Okulu Eğitim Enstitüsünün “Eğitimin Gerçekleri” serisinden №7 sayısının incelenmesi.


Bunu paylaş