Yüksek Öğrenim Seviyeleri

Görüntü №1 – Yüksek Öğrenim Seviyeleri
© shutterstock.com

Rusya'daki modern yükseköğretim sistemi, Bologna ilkesine göre inşa edilmiştir ve çeşitli eğitim seviyelerini içerir: lisans, uzmanlık, yüksek lisans, doktora, staj v.b.

Lisans

Bu tamamlanmış bir yüksek öğrenimdir. Lisans derecesi programlarına, Rusya’nın genel eğitimin orta veya orta mesleki eğitimine eşdeğer sahipleri başvurabilir. Eğitim 4 sene sürer ve bu zaman diliminde öğrencilere temel hazırlık bilgileri verilir.

Eğitim sonunda öğrenciler, bitirme tezlerini sunarlar. Bu çalışmanın sonucunda uzmanlık lisans diploması ("Akademik Lisans", "Uygulamalı Lisans") verilir.

Uzmanlık

Lisans programlarının aksine, uzmanlık programı öğrencileri, seçilen uygulamalı çalışmalara yönlendirilir. Bu programlara, Rusya’nın genel eğitimin orta veya orta mesleki eğitimine eşdeğer sahipleri başvurabilir. Eğitim en az 5 sene sürüyor. Sınavlardan ve bitirme tezinden sonra mesleği yapabileceğine dair diploma verilir (Örneğin, "Astronom", "Öğretmen", "Bilgi güvenliği uzmanı" v.b.). Uzmanlık alanı mezunları profesyonel faaliyetlere hak sahibi olurlar veya aynı şekilde yüksek lisans ve doktoraya devam edebilirler.

Yüksek lisans

Seçilen alanla ilgili derinlere inmenize olanak sağlar. Yüksek lisans programlarına lisans mezunları ve uzmanlar başvurabilir. Eğitim en az iki yıl sürer ve öğrencinin bilimsel - araştırma faaliyetleri için hazırlanmasını sağlar. Mezunlar, bitirme çalışmasını (Master tezi) savunduktan sonra kendilerine "Yüksek lisans"niteliğindeki Master diploması verilir.

Yüksek lisans mezunları profesyonel faaliyetleri gerçekleştirme veya doktora eğitimine devam etme haklarına sahipler.

Yüksek Nitelikli Personel Eğitimi

DOKTORA – Bilimsel - Pedagojik eğitime hazırlık Doktoraya, yüksek lisans veya uzmanlık alanından mezunlar başvurabilir. Eğitim, eğitim alanı, pedagojik faaliyetler, pratik ve bilimsel araştırma çalışmalarını kapsar. Doktora öğrencileri, bilimsel bir alan ile tezleri için bir konu seçerler. Eğitim, tam zamanlı eğitimde en az 3 yıl, yarı zamanlı eğitimde ise en az 4 yıl sürer. Doktorayı bitirdiğine dair diplomayla beraber ("Araştırmacı", "Öğretim görevlisi-Araştırmacı") yeterlilik belgesi verilir. Tez savunmasının sonuçlarına göre, bilim adayının resmi olarak onaylanan ilk derecesi verilir. Bilim adayları, doktora bilimi derecesine (Bilim adamı onayını belirleyen ikinci statüye) başvurusu kabul edilir.

ADYUNKTURA, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait eğitim kurumlarında bir lisansüstü okulun analojisidir.

TIP STAJYERLİĞİ, Tıp (eczacılık) alanında çeşitli yönlerdeki hazırlığın son aşamasıdır. Tıp stajyerliği, eğitimine tıp (veya Eczacılık) yüksek öğrenimi gören kişiler başvurabilir. Eğitim 2 yıl sürer ve öğrencilerin sağlık kurumlarında gerekli temel mesleki bilgi ve becerilerini derinlemesine geliştirdikleri, pratiğe dayalı eğitimdir. Eğitim sonucunda üç aşamalı bir yetenek sınavı verilir. Mezunlara, tıp stajyerliğini bitirdiklerine dair bir diploma verilir ve sağlık kurumlarında çalışma hakkı veren uzmanlık niteliği kazanırlar.

ASİSTAN-STAJER, Sanat alanında yüksek nitelikteki işçilerin hazırlanması şeklidir. Staj asistanlığı programları kapsamında, bu alandaki uzmanlık mezunları veya yüksek lisans programları için eğitim verilebilir. Eğitim, iki seneyi geçmez ve eğitim kurumunun departmanı ile eğitim danışmanın kontrolünde özel bir müfredat uygular. Mezuniyet çalışmasında mesleğe bağlı olarak konser, gösteri, sergi, film gösterimi olur. Asistanlık – Stajyerlik eğitiminin tamamlanmasının ardından, performans ve öğretim faaliyetleri hakkı veren bir yeterlilik belgesi ile birlikte ("Konser sanatçısı ve yüksek okul") bitirdiğine dair diploma verilir.

İkinci Yüksek lisans

Rus kanunları, Ruslara ücretsiz olarak bir defa yüksek öğretim eğitimini (I,II,III) garanti ediyor fakat ikinci yüksek öğrenim ücrete tabidir. Rusya Federasyonu dışındaki bir üniversiteden mezun olan yabancılar, Rusya yüksek öğrenim kurumlarında, ücretli veya Rusya Federasyonu devlet bütçesine bağlı olarak ücretsiz(Yarışmanın başarılı geçmesine bağlı olarak) eğitim alabilir. Bunu lisans formatında (4 yıla kadar) uzmanlık (6 yıla kadar) veya yüksek lisans (En az 2 yıllık). Yarışma rekabeti, giriş sınavlarına dayanmaktadır. Eğitim sonucunda kişiye niteliklerini belirten bir diploma verilir.


Eğitim türleri Lisans Uzmanlık Yüksek lisans
Kabul esnasında gerekli nitelikler Ortalama temel eğitim veya eşdeğeri Ortalama temel eğitim veya eşdeğeri Lisans

Uzmanlık

Tam zamanlı eğitimin süresi 4 yıl En az 5 yıl 2 yıl
Eğitimi tamamladığına dair belge Lisans diploması Uzmanlık diploması Yüksek lisans diploması
Kazanılmış yeterlilik (derece) Akademik Lisans, Uygulamalı Lisans Uzman Yüksek lisans
Eğitim şekli Belirlenen alana yönelik temel hazırlık, geniş uzmanlık alanı. Seçilen alana yönelik sektörde pratiğe dayalı çalışma. Bilimsel - araştırmaya dayalı faaliyetlere odaklanmış, teorik yönlerin derinlemesine incelenmesi.
Devlet kurumlarınca yapılan sınavların sonuçları. Devlet kurumlarınca yapılan sınavların verilmesi, lisans bitirme çalışmasının hazırlanması ve sunumu. Devlet kurumlarınca yapılan sınavların verilmesi, diploma çalışmasının sunumu (Proje).

Devlet kurumlarınca yapılan sınavların verilmesi, master tez çalışmasının sunumu.
Sonraki eğitim Yüksek lisans Yüksek lisans veya doktora Doktora
Çalışma hayatındaki yer

Yüksek öğrenimin aradığı yeterlilik şartlarının pozisyonları


Eğitim türleri Doktora (Adyunktura - Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya İçişleri Bakanlığı üniversitelerinde) Tıp stajyerliği Asistanlık - Stajerlik
Kabul esnasında gerekli nitelikler Yüksek lisans veya Uzmanlık Yüksek Tıp veya Eczacılık Eğitimi Kültürel alanda yüksek lisans veya uzmanlık
Eğitim süresi 3-4 yıl (Tam zamanlı),
4-5 yıl (yarı zamanlı)
2 yıldan fazla olmayan

Sadece tam zamanlı eğitim, 2 yıl.
Eğitime dair verilen belge Doktorayı bitirdiğine dair diploma Tıp stajyerliğiyı bitirdiğine dair diploma. Asistanlık ve stajyerliği bitirdiğine dair diploma.
Kazanılmış yeterlilik (derece) Araştırmacı (Yeterlilik), öğretim görevlisi-araştırmacı(Yterlilik)

Bilim adayı (Basamak)

Uzman Yüksek yeterlilik uzmanı, yüksek öğretimde öğretim görevliliği
Eğitim şekli Eğitim bölümü, pedagojik alan, pratik, bilimsel-araştırmaya dönük çalışma. Tıp biliminin metodoloji, klinik ve mediko-sosyal temellerinin derinlemesine öğrenilmesi.

Bir tıp kurumunda uygulama sırasında bağımsız profesyonel faaliyetlerin beceri ve alışkanlıklarının oluşumu

Danışma hocası ve yüksek öğrenim kürsüsü kontrolü altında bireysel öğretim planı.
Devlet sınav sonucunun şekli Üç adet aday sınavı, devlet sınavı.

Tez sunumu.

Üç aşamalı yeterlilik sınavı Yaratıcılık ve sahne uzmanlığı üzerine mezuniyet çalışmaları (performans, solo konser, performans, sergi veya film)
Bilimsel ve profesyonel kariyer alanında ilerleme Doktora tezinin sunumu Daha dar bir uzmanlık alanı, doktora için profesyonel hazırlık. Sanat bilimi adayı olmak için tez yazımı Doktora tezinin sunumu
Çalışma hayatındaki yer Nitelikleri doğrultusunda araştırmalar, analitik, bilimsel faaliyetler yapmak Yeterlilikleri doğrultusunda sağlık kuruluşlarında çalışmak Sanat alanında yeterlilikleri doğrultusunda pedagojik veya profesyonel faaliyetler.

Sosyal ağlarda paylaş