Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları

Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları
© RUDN University

Rusya’da neredeyse herhangi tıbbi uzmanlık kazanılabilir. Eğitim programının nasıl seçildiğini ve Rusya üniversitesine başvurunun nasıl yapıldığını bu yazıda okuyun.

Tıp; yabancılar arasında en talep gören alandır. 2017/2018 eğitim yılında Rusya’da ‘Klinik Tıp’ ana dalında 48 000 yabancı vatandaştan fazla okuyordu. Onlar arasında en fazla Asya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin temsilcileridir, ayrıca Afrika’dan ve Yakın Doğu’dan da çok sayıda kişi öğrenci olarak kaydolmaya geliyor1.

Rusya’da Tıbbi Eğitimin Seviyeleri

Eğitimin dört sene sürdüğü tıp alanındaki lisans Rusya’da sadece ‘hemşirelik’ ana dalında yapılabilir. Bu programı tamamlayıp mezun olanlar hemşire veya paramedik olarak çalışabilecektir. Rusya’da tıp programlarının çoğu uzmanlık seviyesine sahiptir ve bu programlardaki eğitim altı sene sürmektedir. Bunun istisnası ‘diş hekimliği’ ve ‘eczacılık’ bölümleridir, bunlarda eğitim beş sene sürmektedir. Böylece genel pratisyen doktor olmak için (‘genel tıbbi pratisyenlik’ ana dalı), çocuk doktoru, diş hekimi veya eczacı olmak için uzmanlık seçmek gerekir.

Örneğin ebelik ve jinekoloji, gastroenteroloji veya oftalmoloji gibi daha dar uzmanlık öğrenmek istiyorsanız,uzmanlık eğitiminden sonra tıbbi stajyerliğe kaydolun. Eğitim iki seneden dört seneye kadar sürüyor.

Tıp eğitimi örneğin Seçenovİ.M. MDTÜ’de (Moskova Devlet Tıp Üniversitesi), İ. Kant Baltik Federal Üniversitesi, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Lobaçevskiy Üniversitesi, Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi, Kazan Federal Üniversitesi, ‘MİFİ’ (MMFE - Moskova Mühendislik Fizik Enstitüsü) Mili Araştırma Nükleer Üniversitesi, Uzakdoğu Federal Üniversitesi, Ural Federal Üniversitesi ve Rusya’daki diğer üniversitelerde alınabilir. Rusça ve İngilizce dillerinde programlar var.

Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları
© MSMU

Gelecekte genel tıp pratisyeni, çocuk doktoru, diş hekimi veya eczacı olarak çalışmak istiyorsanız, arama motorunda ‘uzmanlık’. seviyesindeki programları seçiniz. Buradaki eğitim 5-6 sene sürüyor.

Sitemizde gerekli program nasıl bulunabilir

Aşağıda arama motorumuzda bulunabilen en popüler eğitim dalları gösterilmiştir.

Tıp Eğitiminin Birinci Seviyesi

 1. Hemşirelik programını görüntülemek istiyorsanız, ‘Eğitim seviyesi’ alanında lisans, ‘Eğitim alanı’ alanında ise hemşirelik seçiniz.

 2. İşte bu uygun programların listesidir.

  Eğitim maliyeti senede ortalama 216 000 Rubledir ($3230).

 3. Rusya’daki üniversitede siz ayrıca eczacılık eğitimini alabilirsiniz. Eczacı; ilaç ürünlerinin geliştirmesini ve hazırlamasını yapman uzmandır. Arama motorunda uygun program seçmek için ‘Eğitim seviyesi’ alanında uzmanlık, ‘Eğitim alanı’ alanında eczacılık seçiniz.

 4. İşte bu uygun programların listesidir.

  Eczacılık programları ayrıca yüksek lisans ve doktora seviyesinde de olabilir.

  Maliyet senede 200 000 Rubleden ($3080) 273 000 Rubleye kadar ($4200).

 5. Genel tıbbi pratik doktoru, çocuk doktoru veya diş hekimi olmak istiyorsanız, ‘Eğitim seviyesi’ alanında uzmanlık, ‘Eğitim alanı’ alanında klinik tıp, ‘Ana dal’ alanına ‘tıbbi pratisyenlik’, ‘pediatri’ veya ‘diş hekimliği’ yazınız’.

Program listesi aşağıdadır.

Eğitim maliyeti senede 196 000 Rubleden ($3015) 617 500 Rubleye ($9 500) kadar değişiyor.

Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları
© KFU

Tıp Eğitiminin İkinci Seviyesi

Daha dar tıbbi uzmanlığı kazanmak istiyorsanız uzmanlık eğitimi tamamladıktan sonra tıp stajyerliği programına girmek gerekiyor. Arama servisinde ‘Eğitim seviyesi’ alanında tıp stajyerliğini seçin, ‘Eğitim alanı’ alanında klinik tıp, ‘Ana dal’ alanında uygun ana dalı seçin. Sitemizde 60 tıbbi ana daldan fazla temsil edilmektedir. En talep edilenler arasında gastroenteroloji, cildiye ve zührevi hastalıklar, ebelik ve jinekoloji, onkoloji, cerrahi, kardiyoloji, nöroloji. Eğitim maliyeti senede 247 000 Rubleden ($3800) 650 000 Rubleye kadar ($10 000).

Diş hekimliği için de durum aynı, dar uzmanlık öğrenmek için tıp stajyerliğini yapmak gerekir. Uygun programı bulmak için ‘Eğitim seviyesi’ alanında tıp stajyerliği, ‘Eğitim alanı’ alanında klinik tıp, ‘Ana dalı’ alanında çocuk diş hekimliği, genel diş hekimliği, ortopedik diş hekimliği, terapi diş hekimliği veya cerrahi diş hekimliği seçiniz. Eğitim maliyeti senede ortalama 450 000 Rubledir ($6920).

Program listesi aşağıdadır.

Farklı Bilimleri Bağlayan Programlar

Rusya’daki üniversiteler klasik tıp dışında yabancılara IT, robot teknolojisi, fizik, biyokimya gibi diğer bilimlerin derinden öğrenilmesini kapsayan programları sunmaktadır. Aynı anda birçok alanda bilgi sahibi uzmanlar iş piyasasında gittikçe daha fazla talep görüyor. İlk önce bu durum teknolojilerin gelişmesine bağlı.

Bu tarz programlardan birine girmek istiyorsanız ‘Eğitim seviyesi’ alanında uzmanlık, ‘Eğitim alanı’ alanında temel tıp seçiniz, ‘Ana dal’ alanında da uygun üç profilden birini seçiniz: tıbbi biyofizik, tıbbi biyokimya veya tıbbi sibernetik.

Program listesi aşağıdadır.

Eğitim maliyeti senede 205 200 ($3160) Rubleden 249 275 ($3835) Rubleye kadar değişiyor.

Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları
© RUDN University

Rusya’daki üniversitelerde ayrıca nükleer tıp öğrenilebilir; nükleer tıp, çeşitli hastalıkların tanılaması ve tedavisi için radyonüklid ürünlerin ve radyasyon terapisinin kullanımına bağlı çağdaş bir alandır. Böyle programları bulmak için ‘Eğitim seviyesi’ alanında lisans veya yüksek lisans, ‘Eğitim alanı’ alanında fizik ve astronomi seçmek gerekir.

Farklı düzeylerdeki programlar örneğin MMFE (MİFİ) MANÜ’de (Moskova Mühendislik Fizin Entsitüsü Milli Araştırma Nükleer Üniversitesinde) var: Biyonanoteknoloji (lisans) – senede 352 820 ($5428) Ruble. Tıbbi fizik (lisans) – senede 335 400 ($5160) Ruble. Radyasyon Tanı ve Terapisinin Tıbbi Fiziği (yüksek lisans) – senede 357 500 ($5500) Ruble. Nükleer tıp fiziği (yüksek lisans) – senede 357 500 ($5500) Ruble.

Belli bir program hakkında daha detaylı bilgiler, eğitim süreleri, giriş sınavları ve maliyeti için üniversitelerin temsilcilerine başvurunuz. Bunun için başvuranın kişisel hesabına kaydolun ve doğrudan üniversiteye yazın. Orada ayrıca eğitim başvurusunu yönlendirebilirsiniz.

Tıbbi Doktora

Uzmanlık tamamladıktan sonra bilim alanında devam etmek istiyorsanız tıbbi stajyerliğe değil doktoraya girmeniz gerekir. Oradaki eğitim üç-dört sene sürüyor. Örgün eğitim dışında açık öğretim şekli de var. Mezunlar seçilmiş uzmanlık alanında araştırma faaliyetlerini yapabilir fakat uygulamalı tıbbi pratiği yapamıyor.

Arama motorunda uygun program seçmek için ‘Eğitim seviyesi’ alanında doktora, ‘Eğitim alanı’ alanında klinik tıp seçiniz.

İşte bu uygun programların listesidir.

Eğitim maliyeti senede 149 500 ($2300) Rubleden 310 000 ($4770) Rubleye kadar.

Ayrıca ‘Eğitim alanı’ alanında ‘temel tıp’ seçebilirsiniz.

Program listesi aşağıdadır.

Eğitim maliyeti senede 149 500 ($2300) Rubleden 405 000 ($6230) Rubleye kadar (örgün eğitim).

Rusya Üniversitelerinin Tıp Programları
© NSU

Koruyucu Tıp

Rusya üniversiteleri koruyucu tıp alanında çalışmak isteyenlere de tıp eğitimini teklif ediyor. Böyle uzmanlar çevrenin şartlarını sağlık tehlikesi açısından değerlendiriyor, sağlık-hijyen kontrolünü yapıyor, önleyici aşılama faaliyetleri düzenliyor.

Bakteriyoloji, virüs bilimi, gıda hijyeni, epidemiyoloji programları var. Bunları bulmak için ‘Eğitim seviyesi’ alanında uzmanlık, yüksek lisans veya tıbbi stajyerlik (ordinatura), ‘Eğitim alanında’ alanında da tıp bilimleri ve koruyucu tıp seçiniz.

İşte bu uygun programların listesidir.

Eğitim maliyeti senede 273 000 Rubleden ($4200) 383 000 Rubleye kadar ($5890).
Sosyal ağlarda paylaş