Rusya'da tıp eğitimi

Medical Education
© Depositphoto

Bu bölümde biz tıp ve sağlık konusunda eğitim programları sunan üniversitelerde bu programların özelliklerini anlatacağız.

Rusya’da tıp eğitimi çoğunlukla altı sene sürmekte ve kural olarak örgün eğitim şeklindeki uzmanlık programı olarak düzenlenmektedir. Bunun istisnası ise eğitim süresi beş yıl olan “diş hekimliği” ve “eczacılık” bölümleri ve eğitim süresi dört yıl olan “hemşirelik” bölümüdür.

Rusya’da pratisyen hekim olmak için genel tıp programından mezun olmak ve temel tıp eğitimini almak gerekmektedir. Göz hekimliği veya nefroloji gibi daha dar bir uzmanlık elde etmek istiyorsan temel uzmanlık eğitiminden sonra uzmanlık alanına göre eğitim süresi 2 ile 4 yıl arasında olan stajyerlik veya sistanlık eğitim programından mezun olman gerekmektedir. Örneğin, cerrah mesleğini edinmek için 8-9 sene gerekecektir.

Kendi ülkelerinde hekimlik yapabilmek için Rus üniversitelerinin yabancı mezunları kendi ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde yasallaştırma ve diploma tanınması prosedüründen - nostrifikasyon işleminden geçmeleri gerekmektedir. Rusya ile mezunun ülkesi arasında karşılıklı diploma tanıma anlaşmasının mevcut olması durumunda yasallaştırma gerekmemektedir.

Temel programdan mezun olduktan sonra Rusya’da öğrenciler sonraki uzmanlık için daha birkaç aşamadan geçmektedir: stajyerlik, klinik veya hedefi asistanlık eğitimi.

Medical Education
© Depositphoto

Stajyerlik, üniversite sonrası birincil tıp eğitimidir. Stajyerlikten mezun olunması uygulamalı çalışan tıp doktoru olmak için zorunludur. Stajyerlik eğitimi kapsamında çok fazla uygulamalı eğitim vardır – bölüm başkanının danışmanlığı altında öğrenciler hastaların tedavilerine ve tanılarına ilişkin hipotezleri üretebiliyorlar. Stajyerlik, öğrencinin mesleki tecrübesine dahil olmamaktadır çünkü doğrudan tedavi faaliyeti değildir. Yabancı öğrenciler stajyerlik programında sağlık kuruluşları arasında akdedilmiş uluslararası sözleşmelerin temelinde veya ücretli olarak okuyabilirler. Kabul şartları üniversiteye ve programa bağlı olup sınav, test veya mülakat şeklinde olabilir. Stajyerlik programında eğitim süresi 1 yıldır.

Asistanlık, tıbbi uzmanlığın derinlemesine öğrenim ve üniversite sonrası tıp eğitiminin son aşamasıdır. Asistanlık eğitiminin odak noktası belli bir meslek konusunda tam bilgileri edinmektir. Asistanlık programının başarılı bir şekilde tamamlanması, yalnızca bir tıp doktoru olarak çalışmanıza değil, aynı zamanda özel bir muayenehane açmanıza da olanak sağlayacaktır. Asistanlık programında eğitim süresi 2 yıldır.

Ayrıca hedefi asistanlık vardır. Klinik asistanlık programından farklı olarak uzmanlar üniversite ile sağlık çalışanlarının kalifikasyon yükseltme konusunda uzmanlaşmış kuruluş arasındaki sözleşme temelinde okumaktalar, gelecek doktor tam da bu kuruluşta staj yapmak zorunda olacaktır. Her iki asistanlık türündeki eğitim mesleki tecrübeye dahil olacaktır.

Bilimsel kariyer kurmaya ilgi duyan tıp üniversite mezunları doktora programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Kabul edilmek için uzmanlığa ilişkin ve İngiliz dili sınavlarından geçmek, komisyona bilimsel makale portföyünü sunmak ve başarılı bir şekilde mülakattan geçmek gerekmektedir.

Rusya’da kaliteli tıp eğitimi edinmek için birçok seçeneğin olacaktır. Rus diplomalarına sahip olanlar tüm dünya boyunca başarıyla çalışmaktadır, bu alan yabancı öğrenciler arasında en popüler alanlarından biridir.

Rusya’da hekimleri yetiştiren hem uzmanlaşmış tıp eğitim kuruluşları hem de geniş eğitim programları yelpazesine sahip olan üniversitelerdeki ayrı tıp fakülteler şeklinde 70 civarında üniversite vardır. Uzmanların eğitimi, genel tıbbi uygulamadan radyolojiye kadar modern tıbbın tüm alanlarında verilmektedir. Yabancı öğrenciler hem ücretli eğitim şeklinde hem de Rusya Federasyonu devlet bursuyla okuyabilirler. Tıp bölümüne lise eğitiminden hemen sonra başlamak mümkündür. Bunun için biyoloji ve kimya sınavlarını ve bazı üniversitelerin belirlediği ek giriş sınavlarını başarıyla geçmek gerekecektir. Örneğin, Rusça sınavı. Seçtiğiniz üniversitenin seçim komitesinde onaylama prosedürünü ve gerekli belgeleri önceden teyit ettiğinden emin ol.

Medical Education
© Depositphoto

Rusya’da popüler yüksek öğretim tıp programlarını aşağıda inceleyeceğiz.

İ.M. Seçenov Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi – Rusya’nın en eski tıp üniversitesidir.  Bu özel uzmanlık eğitim merkezi, gelenekleri ve öğrencilerin edindiği temel bilgilerle ünlüdür. MDTÜ’de yabancı başvuranlar için 7 fakültede sunulan 100’den fazla alan vardır. Bunlar arasında genel tıp alanlarına hakim uzmanların yetiştirildiği genel tıp fakültesi, gelecek sıhhi doktorların yetiştirildiği önleyici tıp fakültesi, biyoteknoloji ve biyo-mühendisliği alanında eğitim verilen eczacılık fakültesi vardır.

Üniversitesinin popüler programlarından biri – Tıbbi biyofizik. Bu uzmanlık programı, tıbbi biyofizik araştırmalar alanında kalifiye uzmanları yetiştirmeye yöneliktir. Eğitim sırasında interaktif teknolojiler aktif bir şekilde kullanılmaktadır, öğrenciler modern laboratuvarlarda çalışmakta ve simülasyon teknolojilerini kullanarak uygulamalı stajları yapmaktadır. MDTÜ’nün bu ve diğer programlarının mezunları tıbbi ve bilimsel kuruluşlarda, sağlık alanındaki ulusal kamu kuruluşlarda talep görmektedir.

Üniversitede ayrıca doktorlar için kalifikasyon yükseltmeye yönelik birkaç kısa süreli programların da bulunduğu ek eğitim programları da vardır. Örneğin, Anestezi bilimi ve resüsitasyon uzmanlığında kalifikasyon yükseltme programı seçilebilir. 216 saat süreli bu program uygulamada çalışan doktorların özel anestezi yöntemleri, cerrahide anesteziyolojik ve yapısal-işlevsel koruma, ek hastalıklara sahip hastalarda anestezi ve yoğun bakım alanlarında bilgilerini geliştirmeye yardım edecektir.

İmmanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi, Rus federal üniversitelerinden biridir. Üniversite, yabancı başvuru sahipleri için 120'tan fazla temel eğitim programı sunmaktadır. Bunlar arasında farklı seviyelerdeki tıp programlarıdır. Örneğin, kadın hastalıkları ve doğum hekimliğinden cerrahiye kadar uzmanlık, doktora, asistanlık vardır. Genel tıp uzmanlığında İngiliz dilinde de eğitim almak mümkün olduğunu belirtmek gerekir. İ.Kant Baltık Federal Üniversitesi tüm dünyadan 150 üniversite ile işbirliğini öncelikli alanı olarak görmektedir, İngiliz dilinde verilen programları geliştirmekte ve aşağıdaki uluslararası programlara sürekli olarak katılmaktadır: STEM, DIREKT, Erasmus, ALLVET, ARTEST.

Uzak Doğu Federal Üniversitesi, modern kampüse ve yenilikçi araştırma temeline sahip bilim merkezidir. Üniversitede, klinik tıp, eczacılık, klinik psikoloji, tıbbi biyokimya ve biyofizik uzmanlıklarında Amerikan, Avustralya ve diğer yurtdışı eğitim kurumlarıyla ortak çift diplomalı programlar vardır. UDFÜ’nün tıp alanındaki programlarından biri Genel Tıp programıdır. Bu programda insan hastalıklarını tanılama ve tedavi etme alanında uluslararası seviyedeki uzmanlar yetiştirilir.

Kazan Federal Üniversites, tüm dünya boyunca eğitim kuruluşlarıyla aktif etkileşimi ile bilinmektedir. Burada uzmanlaşmış laboratuvarlara ve bir translasyon tıbbı kompleksine sahip bir Biyomedikal merkezi ve ayrıca Temel Tıp ve Biyoloji Enstitüsü vardır. Klinik, rejeneratif ve translasyon tıbbının yanı sıra diş hekimliği, moleküler biyotıp ve biyomedikal mühendisliği, eczacılık ve jenomik alanları özellikle geliştirilmiştir.

Novosibirsk Ulusal Araştırma Devlet Üniversitesi, Tıp Bilimleri Sibirya Şubesi ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi ile ortak bir dizi program sunmaktadır ve ayrıca İngiliz dilinde dahil olmak üzere stajyerlik ve asistanlık programlarında uzmanları yetiştirmektedir. Novosibirsk Devlet Üniversitesinin Tıp ve Psikoloji Enstitüsü bu alanda eğitim almaya imkan sağlıyor. Enstitünün çalışma amacı, uygulamalı sağlık sektörü ile öncül bilim arasında bağlantıyı sağlamaktır.

Eğitim merkezinde klasik tıp, cerrahiye, obstetrik ve jinekoloji, dermatoveneroloji ve onkoloji alanlarında tıp ve psikoloji fakülteleri faaliyet göstermektedir. Diğer ülkelerden başvuranlara NDÜ, tıbbın çeşitli alanlarında uzmanların kaliteli tıbbi eğitimini ve fen ve beşeri bilimler alanında çok yönlü eğitimi birleştiren Genel Tıp/ General Medicine programını sunmaktadır. İlk iki yılda, program İngilizce olarak öğretilir, aynı zamanda öğrenciler Rusça öğrenirler. Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler hastanelerde ve kliniklerde stajları yapmaktadır orada hastalarla ve yöneticilerle Rusça iletişim kurma imkanı ortaya çıkmaktadır.

“MİFİ” Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde eğitim, tıp alanında fen-bilimsel profil konusunda derinlemesine uzmanlaşmak isteyen herkes için uygun olacaktır. Üniversitedeki araştırma merkezi Tıbbi fizik lisans programında öğrencileri yetiştirmektedir. Bu program mezunları tıbbi fizik, nükleer fizik, radyasyon tanılama ve terapi alanlarında kariyer kurabilirler.

Üniversitede, bazı modülleri ortak tıbbi eğitim kurumları tarafından uygulanan program kapsamında alabilir, dünyanın dört bir yanındaki araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarda staj yapabilir, ve ayrıca çift diplomalı program kapsamında eğitim alabilirsiniz. MİFİ Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde aynı zamanda üniversite hazırlık bölümü ve yabancı başvuranlar için ek programlar mevcuttur.

2021 yılında üniversite ilk defa nükleer tıp alanında Genel Tıp eeğitim programına öğrencileri kabul edecektir. Eğitim elektronik fantomların ve sanal modellerin kullanımıyla interaktif teknolojilere dayalı şekilde düzenlenir. Öğrenciler radyasyon tıbbı, bilişim teknolojileri ve yapay zeka alanında derinlemesine eğitim alacaktır.

Medical Education
© Depositphoto

Halklar Dostluğu Rusya Üniversitesi tıp alanındaki eğitim programları çerçevesinde aynı anda birkaç program vardır: genel tıp ve hemşirelik, diş hekimliği ve eczacılık. Üniversitede ayrıca cerrahiye, çocuk hekimliği, psikiyatri ve diş hekimliği gibi çoğu tıp alana ilişkin asistanlık programı vardır. Halklar Dostluğu Rusya Üniversitesi Rus araştırma merkezleri ve büyük kliniklerle aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Bu, öğrencinin hala öğrenme sürecindeyken yeni teknolojileri ve yenilikçi eğitim tekniklerini uygulamasına ve takip etmesine olanak tanır.

Tıp alanında popüler programlarından biri - Cerrahiye asistanlık programıdır. Bu programdaki öğrenciler, tıp bilimlerinin metodolojik, klinik ve tıbbi-sosyal temelleri hakkında derinlemesine bilgi alırlar, bağımsız bilimsel araştırma çalışmaları becerilerini edinirler.

Güney Ural Devlet Üniversitesi (milli araştırma üniversitesi), yenilikçi programları uygulayarak tıp ve biyomedikal mühendisliği entegrasyonu gibi alanlarda uzmanları yetiştirmektedir. Bu üniversiteden mezun olunca işlevsel beslenme, klinik psikoloji veya biyoteknoloji uzmanı olabilirsin. TIP alanında eğitim Güney Ural Devlet Üniversitesinin Yüksek Tıp Biyoloji Okulunda verilmektedir.

Medicine is the most demanded subject among international applicants. More than 50,000 students from all over the world, Asia, CIS countries, Africa and the Middle East, study Klinik Tıp alanında Asya, BDT ülkeleri, Afrika ve Yakın Doğu’dan - tüm dünyadan gelen 50 000’den fazla öğrenci öğrenim görmektedir.

Rus üniversitesinde tıp programını seçmek için sadece sitemizde kolay arama filtresini kullanın. TTıp kariyerine doğru ilk adımı bugün at!

Sosyal ağlarda paylaş