Doktora

PhD degree in Russia
© shutterstock.com

Doktora programı nedir?

Bu bölümde doktora eğitimini konuşacağız. Doktora (Aspirantura) – Rusya’da yüksek öğretimin üçüncü düzeyidir ve bilim insanlarının akademik kariyerindeki ilk aşamasıdır.

Rusya’da doktora programları sadece yüksek öğretim kurumlarında değil de çeşitli uzmanlaşmış bilimsel kuruluşlarda, bilim-araştırma merkezlerinde de faaliyet göstermektedir. Doktorayı tamamlayıp bilimler adayı tezi savunmasını yaptıktan sonra mezun bilimler adayı  (kandidat) unvanını kazanmaktadır, bu unvan Bologna eğitim sistemindeki PhD seviyesine denktir.

Rusya’da bilim ve eğitim ortamı çok gelişmiştir bunun için tam da sana uygun olacak bir doktora programını bulmak çok kolaydır. Önder Rus üniversitelerinde günümüzde en ilgi çekici alanlar listesini hazırladık.

Rusya’da doktora programına nasıl başvurulur?

Kabul kuralları hakkında en güncel bilgileri her zaman ayrıntılı kılavuzumuzda bulabilirsiniz - Rus üniversitesine kabul için 5 adım.

Doktora programına herhangi yüksek lisans programının mezunları veya Rus uzmanlık programı mezunları alınabilir. Başvuranlar alan derslerinde yeterince iyi sonuçlara sahip olmalı ve ayrıca bilim tarihi ve felsefesi, yabancı dil ve uzmanlık alanında giriş sınavını başarıyla geçmelidir.

Uzak Doğu Federal Üniversitesi, ultra modern kampüse sahip bir eşsiz eğitim merkezi ve Rus ve yabancı uzmanların iletişim kurmaları için merkezi bir platformdur. 2020 yılında Pasifik Kuantum Merkezinin kurulması için çalışmalara başlamıştır. Kısa süre içinde genç bilim insanları ve doktora öğrencileri burada temel fiziğin en güncel hususlara ilişkin çalışmaları sürdürebilecektir. UDFÜ’nin yapısına 9 bilim okulu dahildir. Bunlarda 300 öğretim programı dahilinde eğitim verilmektedir. Üniversite, eğitimin yenilikçi nitelikleri ve geniş program yelpazesinin sayesinde uluslararası sıralamalarda değerli konumlara sahiptir. Bu programlar arasında çok sayıda doktora programı da var: Biyoloji bilimleri, Hesaplamalı matematik, Tarih bilimleri ve arkeoloji, Klinik tıp, Kültür bilimi, Matematik ve mekanik, Makine mühendisliği, Psikoloji bilimleri ve diğerleri.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (MFTE) (Ulusal Araştırma Üniversitesi) Nobel ödülü adayları  Kapitsa N.P., Semenov N.N. ve Landau L.D. tarafından kurulmuştur. Günümüzde bu dünya seviyesinde bir bilim merkezidir. MFTE, QS dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında en iyi 350’si arasına, THE dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında en iyi 300'ü arasına, endüstri sıralamaları olan QS Physics & Astronomy sıralamasının ve THE Physical Sciences sıralamasının en iyi 50’si arasına dahil olmak üzere birçok prestijli uluslararası sıralamaya düzenli olarak girmektedir.

MIPT, yalnızca önde gelen uluslararası şirketlerde iş bulan fizik, matematik, kimya, biyoloji ve mühendislik alanlarında yüksek nitelikli uzmanları eğitmekle kalmayıp aynı zamanda en yeni bilim alanlarında çalışmak üzere bilim insanlarını da yetiştirmektedir. Üniversitenin hocaları  –  faaliyetlerine devam eden araştırmacılardır, alanlarında en iyi bilim insanları ve mühendislerdir. Bunun için burada doktora öğrencilerinin eğitimine büyük önem verilmektedir.

Üniversitede kuantum teknolojilerinden Arktik araştırmalarına kadar birçok doktora programı vardır. Örneğin, çeşitli ölçeklerdeki fiziksel sistemleri, bunların işleyiş süreçlerini, fiziksel, biyofiziksel, fizikokimyasal teknolojileri, fiziksel ekspertiz ve izleme üzerinde çalışan doktora öğrencileri olan “Astrofizik ve Yıldız Astronomisi” programı. MFTE ayrıca, biyolojik sistemlerin çeşitli amaçlarla incelenmesine ve kullanılmasına dayanan “Moleküler Biyoloji” ve doktora öğrencilerinin Dünya'nın yapısını ve jeosferini, maden yataklarını inceledikleri, geliştirmenin izlemesini ve tahminlerin yapılasını öğrendikleri,  bölgesel planlama, projelendirme ve tahminleri öğrendikleri Oseonografya (Okyanus bilimi) gibi programları sunmaktadır.

Yüksek Ekonomi Okulu Milli Araştırma Üniversitesi, 2014 yılından bu yana 18 doktora okulunda çeşitli alanlarda doktora öğrencileri yetiştirmektedir, bunlar: sosyoloji, işletme, ekonomi, hukuk, siyaset bilimleri, eğitim, psikoloji, filoloji bilimleri, matematik, teknik bilimler, fizik, bilgisayar bilimleri, sanat ve tasarım, devlet ve belediye yönetimi, uluslararası ilişkiler ve kültürel çalışmalar. Akademik araştırmaların ortak standartları, doktora çalışmalarının akran değerlendirmesi, ek kurslar, ustalık dersleri, önde gelen Rus ve yabancı araştırmacılar tarafından verilen dersler, seyahat hibeleri ve stajlar tüm okulların ortak noktalarıdır. Doktora programlarından talep gören programlarından biri Bilgi koruma yöntemleri ve sistemleri, bilgi güvenliği’dir. Onun özelliği bilgi güvenliği için matematiksel modelleri ve yöntemleri geliştirme ve uygulama alanında uzmanlaşmadır. Programın mezunları yürütme erkinin makamlarında, BT-departmanlarında, devlet holdinglerinde ve finansal kuruluşlarda çalışmaktadır.

2020 yılının sonbaharında Yüksek Ekonomi Okulunun Milli Araştırma Üniversitesinde ‘yüksek lisans - doktora’ birleşik eğitim programı başlatılmıştır. Bu programın öğrencileri yüksek lisans programında okumaya başlamaktadır, diplomayı savunup doktora programına girmek için ek bir süreç olmaksızın bilimler adayı tezi üzerinde çalışmaya yumuşak bir şekilde geçmektedir. Bu durumda yine de sınavlardan geçmek gerekir. Yüksek Ekonomi Okulunun Milli Araştırma Üniversitesinde eğitimin bireysel planlarına çok dikkat edilir, bu da senin yüksek lisans programının sonraki doktora eğitiminin dikkate alınmasıyla önceden düzeltilmiş olacağı anlamına gelmektedir.

PhD degree in Russia
© Depositphoto

Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan "MISiS" Milli Araştırma ve Teknoloji Üniversitesi, metalurji, malzeme bilimi, madencilik, nanoteknoloji ve BT teknolojileri alanında uzmanlar yetiştirmektedir. 2018 yılında üniversite 100 yaşına girmiştir. Burada 9 fakülte ve 51 bölüm faaliyet göstermektedir. Yabancı başvuranlar için 220’den fazla program geliştirilmiştir. Bunlar arasında çok sayıda doktora programı var. Doktora eğitimi, modern laboratuvarlar temelinde uluslararası araştırma gruplarının bir parçası olarak bilimsel çalışmalar yapmanıza ve uluslararası üniversitelerde staj yapmanıza imkan sağlamaktadır. İngiliz dilinde verilen doktora programlarıyla ilgileniyorsan,  Demir Dışı Metaller ve Alaşımların Malzeme Bilimi  ve Yoğun Madde Fiziği ve Kuantum Teknolojileri programlarını incele.

Akademgorodok'ta bulunan Novosibirsk Milli Araştırma Devlet Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi'nin Sibirya Şubesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Üniversitenin yapısına 13 fakülte, fizik-matematik okulu, yüksek bilişim koleji, yeniden mesleki eğitim enstitüsü, bilim-araştırma bölümü ve doktora dahildir. NDÜ’nün öğrencileri ve doktora öğrencileri için Rus Bilimler Akademisi Sibirya Şubesinin 70 bilim-araştırma laboratuvarı ve 48 bilim ve araştırma enstitüsü açıktır. Üniversitenin laboratuvarları geliştirmeleriyle ünlüdür. Örneğin, orada geliştirilen kontrol araçları Küresel navigasyon uydu sisteminin uydularına kurulmuştu. NDÜ uluslararası araştırma merkezleri ile ve Intel, HP ve Parallels gibi büyük şirketlerle aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır.

NDÜ çok sayıda doktora programı sunmaktadır. Bunlardan biri “Biyoloji bilimleri”. Bu program çerçevesinde moleküler biyoloji, ekoloji, fizyoloji ve genetik alanlarında uzmanlık kazanılır. «Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği" »programı, bilgisayarlar, kompleksler ve ağlar için matematiksel ve yazılım desteği yönündeki bilimsel çalışmaları, sayısal yöntemleri modellemeyi ve incelemeyi içerir. Üniversitenin teknik uzmanlığına rağmen, sosyal bilimler doktora programları da mevcut. Örneğin, çeşitli uzmanlık alanları olan «"Tarih Bilimleri ve Arkeoloji"»: Rus tarihi, genel tarih, arkeoloji, etnografya, etnoloji ve antropoloji. NGU ayrıca eğitim dili İngilizce olan programları da sunmaktadır. Mesela  «Parçacık Fiziği». Program, astrofizik, kozmoloji ve parçacık fiziği alanlarında uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Doktora öğrencileri, evrenin kökeni ve evrimi üzerine temel araştırmalar yaparlar.

PhD degree in Russia

© Depositphoto

Tümen Devlet Üniversitesinin lisansüstü programlarına göz atın. Biyolojik bilimler, bilgisayar bilimi ve hesaplama, bilgi güvenliği, tarih bilimleri ve arkeoloji, kültürel çalışmalar, matematik ve mekanik, yer bilimleri, pedagojik, psikolojik, sosyolojik bilimler, fizik ve astronomi, felsefe, etik, dini bilim, kimya bilimleri, ekonomi, hukuk, dilbilim ve edebiyat eleştirisi gibi alanlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Rusya'da üniversitelerle ortaklıklar aktif olarak gelişmekte. Çift diplomalı programlara bakın - bunlar birçok eğitim kurumunda mevcuttur. Bazıları yalnızca lisans ve lisansüstü programlar için geçerli, ancak Ulusal Araştırma Tomsk Devlet Üniversitesi'ndeki. çift diplomalı programlar gibi doktora programları da vardır.

Üniversite, ortak üniversitelerle ortak programlar sunar: aynı anda bir Bolonya Doktora derecesi ve bir Rus Doktora derecesi alabilirsiniz. Tez üzerinde çalışmanızı dönüşümlü olarak iki farklı danışmanla yapmanız gerekecek. Bu tür programlar TGU ve Zaragoza Üniversitesi ("Biyolojik Bilimler"), Frankfurt Goethe Üniversitesi ("Felsefe, Etik ve Din Bilimleri") ve Rouen Üniversitesi ("Matematik ve Mekanik") arasında geçerlidir.

Eğitim süresi hakkında

Lisansüstü programların süresi, konuya ve çalışma şekline göre değişebilir ve ortalama olarak 3 ila 5 yıl sürer.

Tez danışmanı yüksek lisans öğrencisinin öğretiminde özel bir rol oynar. Doktora danışmanını seçmek, doktora başvurusunda en önemli aşamalarından biridir. Gelecekteki teziniz için konuyu beraber seçip onun rehberliğinde program boyunca araştırma çalışmaları yürüteceksiniz.

Doktora öğrenciler, eğitiminin başında tezleri için bilimsel bir yön ve araştırma konusu seçerler. Doktora çalışmaları, çok fazla zaman ve dikkat gerektiren gerçek bilimsel çalışmalardır. Danışmanınızla sürekli iletişim halinde olmaya hazır olun ve kendinizi alan literatürünü okumaya hazırlayın.

Giriş sınavları, eğitim sırasında geçilmesi gereken tek sınac değildir. Tüm doktora öğrenciler ayrıca asgari adaylık sınavı geçmeli- doktora derecesi almak için zorunlu bir aşamadır. Asgari adaylık sınavı üç konudaki sınavları içerir: bilim tarihi ve felsefesi, yabancı dil, özel disiplin (uzmanlı alanı). Tezinzi savunmak için de belli kriterleri sağlamanız gerekmektedir, örneğin, Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Tasdik Komisyonu listesinden bilimsel dergilerde 2-3 yayın sağlamanız gerekir. Ön savunma ve savunma da dahil olmak üzere kendi makaleleri ve teziniz üzerinde yapılan özenli çalışmalara ek olarak, doktora programı ayrıca pratik ve pedagojik aktiviteleri de içerir. Örneğin, fizikte bir uzmanlık seçerseniz, teknik fakülte öğrencilerine ders verecek, kendi bilimsel araştırmanızı yapacak ve bir laboratuarda çalışacaksınız.

Rus üniversitelerine girerek, teknik programların doktora öğrencileri en eşsiz laboratuvarlara ve süper bilgisayarlar gibi yenilikçi ekipmanlara erişim elde ediyor. Örneğin, St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde doktora öğrencileri araştırma makaleleri yazmak için üniversitenin ortak eğitim merkezlerine ve uluslararası kuruluşlara başvurabilir ve laboratuvarlarını kullanabilir. Mesela, Polytech-Siemens Research And Educational Center, Kawasaki-Polytech Industrial Robotics Sap Erp Center и Weatherford – Polytechniс International Research Center.

PhD degree in Russia
© Depositphoto

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin provides PhD students with 12 modern international research laboratories headed by international researchers with a worldwide reputation.

Rusya'nın ilk Başkanı B.N. Yeltsin’in adını taşıyan Ural Federal Üniversitesi, doktora öğrencilerine dünya çapında bir üne sahip yabancı araştırmacılar tarafından yönetilen 12 modern uluslararası araştırma laboratuvarı sunmaktadır.

Güney Ural Devlet Üniversitesi (Ulusal araştırma üniversitesi) de 12 uluslararası laboratuvara sahiptir ve yabancı uyruklu doktora öğrencileri çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Laboratuvarlardan bazıları yakın zamanda açıldı. Örneğin, uygulamalı yarı grup araştırma manyetik oksit malzemeler, polisiklik aromatik bileşikler ve karbon nanomateryaller laboratuvarları,  "Spor hareketinin dijital modeli" laboratuvarı.

Kariyer ve sonraki akademik faaliyetler

Doktora okulundan mezun olduktan sonra bir diploma ve "araştırmacı" veya "öğretmen-araştırmacı" niteliğini alacaksınız. Tezinizi başarılı bir şekilde savunmanızdan sonra sonucu olarak, Rusya'daki bir bilim adamının statüsünün ilk aşaması olan Bilim Adayı derecesini alacaksınız. Adaylar daha sonra bir bilim adamı statüsünün ikinci aşaması olan Bilim Doktoru derecesini edinmek için eğitim sürecine geçebilirler. Rusya'da Bilim Doktoru derecesi doktora tezinin savunmasının ardından verilir. Aynı zamanda, yüksek lisans okulundan mezun olduktan sonra, önde gelen uluslararası üniversitelerde bilimsel kariyerinize devam edebileceksiniz.

Her yıl Rusya'da genç bilim adamlarının çalışması ve kendilerini daha da geliştirmesi için daha fazla fırsat var. Pek çok araştırma merkezi ve üniversite, uluslararası bilimsel kuruluşlarla yakın bilimsel işbirliği sürdürmekte ve iddialı ortak projeler yürütmektedir.

Rusya’da doktora eğitimi, yenilikçi bilimsel ortama girmek için ve akademik kariyere başlamak için eşsiz bir fırsattır.

Derece

Eğitim süreleri        

Son sınav şekli   

Eğitim belgesi           

Özellikler

Bilimler adayı (PhD)

3-5 yıl

Tez savunması

Bilimler adayı diploması

 Rusça ve İngilizce dillerinde çok sayıda uygun program     

Derece

Bilimler adayı (PhD)

Eğitim süreleri  

3-5 yıl

Son sınav şekli

Tez savunması

Eğitim belgesi   

Bilimler adayı diploması

Özellikler

Rusça ve İngilizce dillerinde çok sayıda uygun program

Web sitemizdeki kolay aramayı kullanın. Eğitim şekli ‘Doktora’ olarak seç ve ücretsiz ve aracısız bir şekilde hemen şimdi Rus üniversitesine başvur! Farklı öğretim kurumlarında sınırsız sayıda başvuru yapabilirsin. Bilimsel kariyerini hemen bugün oluşturmaya başla!


Sosyal ağlarda paylaş